Sınıf 8TESTLERKONU 15 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ÜSLÜ SAYILARLA İŞLEMLER

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Üslü sayılarla işlemler-test-tarla sorusu

Mustafa'nın dikdörtgen şeklinde bir tarlası vardır. Bu tarlanın kısa kenarı 23 metre ve uzun kenarı 24 metredir. Mustafa tarlasının ... 'sine tahıl, ... 'üne bakliyat ve geri kalanına domates ekecektir.

Mustafa'nın domates ekeceği alan kaç metrekaredir?

Bu tarlanın alanı 23 . 24 = 23 + 4 = 27 = 128 m2'dir.

Tahıl ekilen alan, ...  = 27 – 2 = 25 = 32 m2'dir.

Bakliyat ekilen alan, ...  = 27 – 3 = 24 = 16 m2'dir.

Domates için geriye kalan alan ise 128 – 32 – 16 = 80 m2'dir.

CEVAP: C

SORU 2

... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

16 yerine bu sayıya eşit olan 24 ifadesini yazdığımızda, işlem

...

haline dönüşür. Paydaki ifadelerin tabanları eşittir. Bu ifadelerin kuvvetlerini topladığımızda

...

ifadesini elde ederiz. Paydadaki 27'i paya 2–7 olarak geçirdiğimizde ise, işlem sonucu

28 . 2–7 = 28 – 7 = 21 = 2

çıkar.

CEVAP: C

SORU 3

2–100 sayısının 2 katı aşağıdakilerden hangisidir?

2–100'ün 2 katı, 2–100 . 2 = 2–100 + 1 = 2–99'dur.

CEVAP: C

SORU 4

210 sayısı 1024'e eşit olduğu halde zihinden yapılan bazı işlemlerde yaklaşık olarak 1000'e eşit olduğu varsayılabilir.

Yukarıdaki bilgiye göre yaklaşık değeri 109 olan üslü gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

210'un yaklaşık değeri 1000 = 103'tür.

109 = 103 . 3 = (103)3 olduğu için bu sayının yaklaşık değeri (210)3 = 210 . 3 = 230'dur.

CEVAP: C

SORU 5

5 tane a6 sayısının toplamı a7'ye eşitse, a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  • 5 tane a6'nın toplamı 5 . a6'ya eşittir.
  • a7 ise a . a6'ya eşittir.

Bu iki ifadeyi eşitlediğimizde a'nın 5'e eşit olduğunu görebiliriz.

5 . a6 = a . a6

a = 5

CEVAP: A

SORU 6

Bundan 1 hafta önce, Ahmet'in 28 ₺ parası ve 27 ₺ borcu vardır. Son 1 hafta içerisinde parasını 2 katına ve borcunu 4 katına çıkarmıştır.

Bugün elindeki para ile borçların tümünü öderse, Ahmet'in geriye kaç ₺ parası kalır?

Ahmet'in şu anki

  • Parası: 28 . 2 = 28 + 1 = 29 ve
  • Borcu: 27 . 4 = 27 . 22 = 27 + 2 = 29'dir.

Elindeki parayla tüm borucunu öderse, geriye parası kalmaz.

CEVAP: A

SORU 7
Üslü sayılarla işlemler-test-çark sorusu

Özcan, yukarıdaki çarkı iki defa çevirip, okun gösterdiği sayıları kullanarak bir üslü sayı oluşturmaktadır. Çarkı ilk çevirdiğinde gelen sayıyı tabana ve ikinci çevirdiğinde gelen sayıyı ise kuvvete yazmaktadır.

Özcan'ın elde edebileceği en büyük ve en küçük sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Elde edeceğimiz tüm üslü gösterimlerin tabanı da kuvveti de negatif tam sayılardır. Bu nedenle tabanın –1'e eşit olmadığı durumlarda sonuç her zaman –1'den büyük ve 1'den küçüktür. Tabanın –1 olduğu durumda kuvvet çiftse sonuç 1'e ve kuvvet tekse sonuç –1'e eşit çıkar.

Bulabileceğimiz en büyük ve en küçük sayılar, sırasıyla, 1 ve –1 olduğu için çarpım sonucu –1'dir.

CEVAP: C

SORU 8

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Paydadaki 6'yı, paydaki 3 ve 2 sayılarından birer tanesi ile sadeleştirince işlem

...

haline dönüşür. 12'yi ise paydaki 3'lerden biri ve 2'lerden ikisi ile sadeleştirince, geriye sadece 3 sayısı kalır.

CEVAP: B

SORU 9
Üslü işlem-test-pist

Naz, çevresi 37 metre olan bir pistin etrafında 33 tur atmış ve her turda 35 kalori kaybetmiştir.

Buna göre, Naz'ın koşarken kaybettiği kalori miktarı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

33 turun her birinde 35 kalori kaybederse, toplam 33 . 35 = 33 + 5 = 38 kalori kaybeder.

CEVAP: D

SORU 10

... işleminin sonucu, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?

Soruda verilen işlem:

... ... ...

Seçeneklerdeki işlemler:

A) ... ... ... ...

B) ... ... ...

C) ... ... ...

D) ... ... ...

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık