TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

2'YE BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 
 

📚 Bir tam sayının 2’ye kalansız bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekir.

 
 

İSPAT

an – 1...a1a0, n basamaklı bir tam sayı olsun. Bu sayının 10’un kuvvetleri ile çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

an – 1...a1a0 = an – 110n – 1 + ... + a1101 + a0100         (1)

Bu çözümlemede , a0100 = a0 haricindeki tüm terimler 10’un pozitif tam sayı kuvvetleri ile çarpılmıştır. a0 dışında kalan toplamı 10 parantezine alalım.

an – 1...a1a0 = 10(an – 110n – 2 + ... + a1100) + a0

 
 

Parantez içerisindeki ifade, bir tam sayıdır. 10 bir çift sayı olduğu için parantez içerisindeki ifadenin değeri kaç olursa olsun, 10(an – 110n – 2 + ... + a1100) ifadesi çifttir ve 2’ye kalansız bölünür.

(1)'deki toplamın tek mi çift mi olduğu a0'ın değerine bağlıdır. Çünkü bir çift sayının bir tek sayı ile toplamı tek; bir çift sayı ile toplamı çifttir. (1)'deki toplam, a0'ın tek olduğu durumda tek ve a0'ın çift olduğu durumda çifttir. a0’ı çift yapan değerler 0, 2, 4, 6 ve 8’dir.

 

Not: Şu anda lise kazanımlarında bulunmadığı için yukarıdaki çıkarımda modüler aritmetik kullanılmamıştır.