TEOREMLER VE İSPATLAR

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI


 
 
 

📚 Üçgenin iç açılarının toplamı ...'dir.

 
 

İSPAT

Bu teoremi ispatlayabilmek için iç açıları verilmeyen genel bir üçgen düşünelim.

Genel bir  Üçgen

Üçgenin tepe noktasından geçen ve tabanına paralel bir doğru çizelim. (DE//BC)

üçgen ve doğru
 
 

7. sınıftan iç ters açıların eşit olduklarını hatırlayalım.

iç ters açılar

BC ile DE doğruları paralel oldukları için ... açısı ...'ye eşittir.

üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

Aynı nedenden dolayı, ... açısı da ...'ye eşittir.

üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir-ispat.

D, A ve E noktaları aynı doğru üzerinde olduklarında ... açısı ...'dir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bu açı ..., ... ve ... iç açılarının toplamına eşittir.

180 derece.
 

İLGİLİ KONU ANLATIMLARI

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI