ÜÇGENLER


KONU 36: ÜÇGENLER-TEKRAR

BÖLÜM 2: ÜÇGENİN İÇ AÇILARI


BÖLÜM 2: ÜÇGENİN İÇ AÇILARI

Üçgenin iç açıları

Üçgenlerde iki kenar arasında kalan ve iç tarafa doğru olan açıklığa iç açı ismi verilir. Bir üçgenin 3 iç açısı vardır. Bu iç açıların toplamı 180⁰'dir.

 

İÇ AÇILARIN GÖSTERİMİ

Üçgen açılar

Üçgenin iç açıları birkaç farklı şekilde gösterilebilir.

  • Açının bulunduğu köşeyi gösteren harfin üzerine "..." işareti koyarak. Örneğin, ... köşesindeki açı ... ile; ... köşesindeki açı ... ile; ve ... köşesindeki açı ... ile gösterilir.
  • Açının bulunduğu köşe ortada olacak şekilde, üçgenin köşelerini yazıp üzerlerine "..." işareti koyarak. Örneğin, ... köşesindeki açı ... ile; ... köşesindeki açı ... ile; ve ... köşesindeki açı ... ile gösterilir. Bu gösterimde ilk ve son harflerin yer değiştirmesi, gösterilen açıyı değiştirmez.

 

AÇI ÖLÇÜSÜ

Açı ölçüsü

İki kenar arasındaki açıklığın ne kadar olduğunu göstermek için açı ölçüsü kullanılır. Açı ölçüsü, derece veya radyanla gösterilebilir. Derece kullanıldığında, açıyı ifade eden sayının yanına ... işareti koyulur.

Açı ölçüsü ... ile gösterilir. Parantez içerisine açıyı ifade eden harf veya harfler yazılır. Örneğin, ... açısının ölçüsü ... ve ... açısının ölçüsü ... şeklinde gösterilir.

Üçgen ve açılar

Yukarıdaki üçgenin iç açıları

  • ...,
  • ... ve
  • ...'dir.

Üç harfli gösterim kullanıldığında, aynı açılar

  • ...,
  • ... ve
  • ...

şeklinde de gösterilebilir.

 

İÇ AÇILARIN TOPLAMI

Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu kural tüm üçgenler için geçerlidir.

(Üçgenin iç açılarının toplamının neden 180 derece olduğunu öğrenmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.)

Üçgenin iç açıları toplamı örnek 1
Üçgenin iç açıları toplamı örnek 2
Üçgenin iç açıları toplamı örnek 3

Yukarıdaki üçgenlerin tümünde iç açıların toplamı 180⁰'dir.

1. Üçgen: ... ...

2. Üçgen: ... ...

3. Üçgen: ... ...

Üçgenin iç açıları toplamı-örnek

Yukarıdaki şekilde ... açısının kaç derece olduğunu bulalım.

Verilen şekilde iç içe iki farklı üçgen görüyoruz: ... ve ... üçgenleri. ... açısını bulabilmek için "üçgenin iç açıları toplamı ...'dir" kuralını bu iki üçgen için de uygularız.

... üçgeni:

Üçgende iç açıların toplamı-örnek

... üçgenindeki verilen iç açıları toplayıp, ...'den çıkardığımızda ...'nin değerini elde ederiz.

... ...

... ...

... üçgeni:

Üçgende iç açıların toplamı

...'nin değerini bulabilmek için ... üçgeninin taban açılarını toplar, ...'den çıkarırız. Önce bu üçgenin taban açılarını bulalım.

  • ... ... ...
  • ... ... ...

Şimdi de taban açılarını kullanarak ... açısını hesaplayalım.

... ... ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Üçgenler Konu Tekrarı Konusuna Git