ÜÇGENLER


KONU 36: ÜÇGENLER-TEKRAR

BÖLÜM 1: ÜÇGENİN KENAR ve KÖŞELERİ


BÖLÜM 1: ÜÇGENİN KENAR ve KÖŞELERİ

Üçgen genel

Bu derste üçgenlerle ilgili temel kavramları tekrarlıyoruz.

 

Üçgen, üç kenarı ve üç köşesi olan bir geometrik cisimdir.

 

KENAR ve KÖŞE

Üçgenin kenar ve köşeleri

Her bir köşe, iki kenarın kesişmesinden oluşur. Bu köşeyle kesişmeyen üçüncü kenar, köşenin karşısındadır.

Her bir kenar iki köşe arasındadır.

KÖŞELERİN GÖSTERİMİ

Üçgen köşeler

Köşeler genellikle büyük harflerle gösterilirler. Örneğin, yukarıdaki üçgenin köşeleri A, B ve C harfleriyle gösterilmiştir.

 

ÜÇGENİN GÖSTERİMİ

Üçgen, köşelere verilen harflerle tanımlanabilir. Üçgeni tanımlarken kullandığımız harflerin sırası önemli değildir. Örneğin, yukarıdaki şekil ..., ..., ..., ..., ... veya ... üçgeni şeklinde tanımlanabilir.

Üçgen bulma alıştırmaları

Yukarıdaki şekilde bulunan tüm üçgenleri yazalım.

 

Şekildeki üçgenler: ..., ...

CEVAPLAR

 

KENARLARIN GÖSTERİMİ

Üçgen kenarlar

Kenarlar iki farklı şekilde gösterilebilir.

  • Bir kenar, arasında olduğu köşeleri simgeleyen harflerin yan yana yazılmasıyla gösterilebilir. Örneğin, A ve B köşeleri arasındaki kenara AB kenarı; B ve C köşeleri arasındaki kenara BC kenarı denir.
  • Bir kenar, karşısındaki köşeyi simgeleyen harfin küçüğüyle gösterilebilir. Örneğin, A köşesinin karşısındaki kenar a ile; B köşesinin karşısındaki kenar b ile; ve C köşesinin karşısındaki kenar c ile gösterilebilir.
 

KENAR UZUNLUĞU

Üçgen kenar uzunluğu

Bir kenarın uzunluğunu göstermek bu kenarı simgeleyen harf ikilisini dik çizgiler arasına alabiliriz.

Örneğin, yukarıdaki üçgende |AB| = 5, |BC| = 8 ve |AC| = 7’dir.

Üçgenin kenar uzunluklarını bulma alıştırmaları

Aşağıda istenen uzunlukları bulalım.

 

a) |AB| = ....       b) |AC| = ....       c) |GE| = ....       d) |DC| = ....       e) |AG| = ....      

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

..., ..., ..., ..., ..., ...

Alıştırmalar-2

a) 18, b) 11, c) 11, d) 10, e) 10

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Üçgenler Konu Tekrarı Konusuna Git