TEOREMLER VE İSPATLAR

KAREKÖKLÜ SAYILARIN ÇARPIMI


Kareköklü iki sayıyı çarpma

... ile ...'nin çarpımı ...'ye eşittir. Başka bir deyişle, kareköklü iki ifadeyi çarparken

  • Kök içindeki sayıları çarpar,
  • Sonucu karekök içerisine yazarız.
 
 

NEDEN?

Bir pozitif gerçek sayının önce karesini ve daha sonra karekökünü aldığımızda, aynı sayıyı elde ederiz.

... ve ...'nin pozitif gerçek sayılar olduğunu düşünelim. Bu durumda, ... ve ... sayıları da pozitif ve gerçektir. Ayrıca, bu iki karekökün çarpımı da pozitiftir ve gerçektir.

Buna göre, ... çarpımının önce karesini ve daha sonra bulduğumuz sonucun karekökünü alırsak, bu çarpıma eşit bir değer buluruz.

 

...'nin Karesi:

 

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 
 

Sonucun Karekökü:

Bulduğumuz sonucun karekökünü aldığımızda, ... ifadesini elde ederiz.

 

Buna göre, ... ile ... ifadeleri eşittir.

 

İLGİLİ KONU ANLATIMLARI

KAREKÖKLÜ SAYILARIN ÇARPIMI