KONU 16 - BİRİM KESİRLER

BÖLÜM 2 - BİRİM KESİRLER


 

Payı 1 olan kesirlere birim kesir ismi verilir.

Aşağıdaki kesirlerin tümü birim kesirdir.

..., ..., ..., ...

Bir bütünü birkaç eşit parçaya ayırdığımızı düşünelim. Bu parçalardan birinin bütüne olan oranını birim kesirle ifade edebiliriz.

Birim Kesirler-Ekmek ile anlatım
  • İlk resimde tüm bir ekmek görüyoruz.
  • İkinci resimdeki ekmek iki eşit parçaya bölünmüş, bu parçalardan biri alınmış diğeri bırakılmıştır. Kalan miktar, tüm bir ekmeğin “2’de 1’i” veya “1 bölü 2’si”dir. Kesir olarak ... şeklinde ifade edilir.
  • Üçüncü resimdeki ekmek üç eşit parçaya bölünmüş, sadece bir parça bırakılmıştır. Bu parça tüm ekmeğin “3’te 1’i” veya “1 bölü 3’ü”dür. Bu parçanın tüm ekmeğe oranını ... ile gösterebiliriz.
  • Dördüncü resimde ise, ekmek dört eşit parçaya ayrılmış, yine bir parçası bırakılmıştır. Bu durumda, kalan parça tüm bir ekmeğin “4’te 1’i” veya “1 bölü 4’ü”dür. Kesirli şekilde ise ... ile gösterilir.

Birim Kesirler-Çubuk krakerler
  • İlk resimde, tüm bir çubuk kraker görüyoruz.
  • Bir çubuk krakeri iki eşit parçaya böldüğümüzde, her bir parça tüm bir çubuk krakerin ...’si olur.
  • Eğer üç eşit parçaya bölersek, her bir parça bir çubuk krakerin ...’ü olur.