KESİRLER


KONU 16: BİRİM KESİRLER

BÖLÜM 3: BİRİM KESİRLERİN SIRALANMASI


BÖLÜM 3: BİRİM KESİRLERİN SIRALANMASI

Birim Kesirler-Keresteler

Yukarıda bir tahtanın, sırasıyla, tümünü, ...’sini, ...’ünü, ...’ünü ve ...’ini görüyoruz. Birim kesrin paydası arttıkça, uzunluğun azaldığına dikkat edelim.

Bir birim kesrin paydası büyüdükçe, değeri küçülür.

... > ... > ... > ... > ... > ...

... ve ... birim kesirlerini karşılaştıralım.

 

Birim kesirlerden paydası küçük olanın değeri daha büyüktür. ...’in paydası daha küçük olduğu için ... kesri, ...'ten daha büyüktür. Bu kesirlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi

  • ... > ... veya
  • ... < ...

şeklinde gösterebiliriz.

Aşağıdaki birim kesirleri karşılaştırıp, aralarına > veya < sembollerinden uygun olanı koyalım.

... < ...

... ..... ...

... ..... ...

... ..... ...

... ..... ...

... ..... ...

İkiden fazla değeri karşılaştırırken, bu değerleri

  • büyükten küçüğe doğru sıralayıp, aralarına “>” işaretlerini koyabiliriz; veya
  • küçükten büyüğe doğru sıralayıp, aralarına “<” işaretlerini koyabiliriz.

Örneğin, 5 > 3 > 1, “beş büyüktür üç ve üç büyüktür bir” anlamına gelir. Aynı sıralamayı 1 < 3 < 5 şeklinde de yazabiliriz. Bu yazım şekli, “bir küçüktür üç ve üç küçüktür beş” anlamındadır.

..., ..., ... ve ... birim kesirlerini sıralayalım.

 

Paydaların küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.

4 < 17 < 45 < 100

Paydası küçük olan birim kesrin değeri daha büyük olduğu için soruda verilen birim kesirler aşağıdaki gibi sıralanır.

... > ... > ... > ...

Aşağıdaki birim kesirleri boşluklara uygun şekilde yerleştirelim.

..., ..., ..., ...      : .......<.. .....<.. .....<.. .....

..., ..., ..., ...  : .........>.........>.........>.........

..., ..., ..., ...  : .........>.........>.........>.........

..., ..., ..., ...         : .........>.........>.........>.........

..., ..., ..., ...: .........>.........>.........>.........

..., ..., ..., ...       : .........>.........>.........>.........

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Birim Kesirlerin Sıralanması Sayı Doğrusunda Gösterimi Konusuna Git