KESİRLER


KONU 16: BİRİM KESİRLER

BÖLÜM 2: BİRİM KESİRLER


BÖLÜM 2: BİRİM KESİRLER

Payı 1 olan kesirlere birim kesir ismi verilir.

Aşağıdaki kesirler birim kesirdir.

..., ..., ..., ..., ..., ...

Bir bütünü birkaç eşit parçaya ayırdığımızı düşünelim. Bu parçalardan birinin bütüne olan oranını birim kesirle ifade edebiliriz.

Birim Kesirler-Ekmek ile anlatım
  • İlk resimdeki ekmek, bir tüm ekmektir.
  • İkinci resimdeki ekmek, iki eşit parçaya bölünmüş, bu parçalardan biri alınmış diğeri bırakılmıştır. Kalan parça, tüm bir ekmeğin “2’de 1’i” veya “1 bölü 2’si”dir. Bu parçanın tüm ekmeğe oranı, kesirle ... şeklinde ifade edilebilir.
  • Üçüncü resimdeki ekmek, üç eşit parçaya bölünmüş, sadece bir parçası bırakılmıştır. Bu parça, tüm ekmeğin “3’te 1’i” veya “1 bölü 3’ü”dür. Kalan parçanın tüm ekmeğe oranı ... ile gösterilebilir.
  • Dördüncü resimde ise, ekmek dört eşit parçaya ayrılmış ve yine bir parçası bırakılmıştır. Bu durumda kalan parça, tüm bir ekmeğin “4’te 1’i” veya “1 bölü 4’ü”dür. Kesirli gösterimle bu parçanın tüm ekmeğe oranı ... ile gösterilebilir.
 

Birim Kesirler-Çubuk krakerler
  • İlk resimdeki çubuk kraker, tüm bir çubuk krakerdir.
  • Bir çubuk kraker iki eşit parçaya bölündüğünde, her parça, tüm bir çubuk krakerin ...’si olur.
  • Bir çubuk kraker üç eşit parçaya bölünürse, her parça, bir çubuk krakerin ...’ü olur.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Birim Kesirlerin Sıralanması Sayı Doğrusunda Gösterimi Konusuna Git