KESİRLER


KONU 18: DENK KESİRLER VE SADELEŞTİRME

BÖLÜM 2: SADELEŞTİRME


BÖLÜM 2: SADELEŞTİRME

Kesir sadeleştirme

..., 1'den büyük bir doğal sayı olmak üzere, bir kesrin hem payının hem de paydasının ...'ya kalansız bölünebildiğini düşünelim. Bu kesrin payının ve paydasının ...’ya bölünmesine, ... ile sadeleştirme ismi verilir.

 

... kesrini 2 ile sadeleştirelim.

 
Sadeleştirme örnek 1

... kesrinin hem payı hem de paydası 2’ye kalansız bölünür. Bu kesri 2 ile sadeleştirebiliriz.

Payı 2’ye bölersek 6 ÷ 2 = 3 ve paydayı 2’ye bölersek 4 ÷ 2 = 2 sayısını buluruz. Dolayısıyla, ...’ü 2 ile sadeleştirdiğimizde, ... kesrini elde ederiz.

... kesrini 5 ile sadeleştirelim.

 
Sadeleştirme örnek 2

Payı 5’e bölersek 10 ÷ 5 = 2 ve paydayı 5’e bölersek 15 ÷ 5 = 3 sayısına ulaşırız. Bu nedenle, ...’i 5 ile sadeleştirdiğimizde, ... kesrini elde ederiz.

Aşağıdaki boşlukları doldurun.

 

a) ... kesri, 2 ile sadeleştirildiğinde ...... olur.

 

b) ... kesri, 3 ile sadeleştirildiğinde ...... olur.

 

c) ... kesri, 4 ile sadeleştirildiğinde ...... olur.

 

ç) ... kesri, 7 ile sadeleştirildiğinde ...... olur.

 

d) ... kesri, 5 ile sadeleştirildiğinde ...... olur.

 

e) ... kesri, 11 ile sadeleştirildiğinde ...... olur.

CEVAPLAR

 

SADELEŞTİRME VE DENK KESİRLER

Bir kesir sadeleştirilmiş haline denktir.

 

... kesrini sadeleştirerek, bu kesre denk bir kesir bulalım.

 

Hem pay hem de payda 3’e kalansız bölündüğünden, bu kesri 3 ile sadeleştirebiliriz. Payı 3’e böldüğümüzde 3 ÷ 3 = 1 sayısını ve paydayı 3’e böldüğümüzde 21 ÷ 3 = 7 sayısını elde ederiz. Buna göre, ... kesrini 3 ile sadeleştirdiğimizde, ... kesrine ulaşırız. Bu kesirler denk olduğu için aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.

...

Sadeleştirme yaparak aşağıdaki kesirlere denk kesirler bulun.

 

a) ...,       b) ...,       c) ...,       ç) ...,       d) ...

CEVAPLAR

 

NEDEN?

Sadeleştirme açıklama 1

c özdeş parçaya bölünmüş bir bütünün b parçası bir araya geldiğinde, bu kısmın bütüne oranını ... kesriyle ifade ederiz.

Sadeleştirme açıklama 2

Eğer b ve c sayılarından ikisi de a'ya kalansız bölünebiliyorsa, hem bütünü hem de bu kısmı oluşturan parçaları a taneli gruplar halinde birleştirebiliriz.

Sadeleştirme açıklama 3

Bu gruplardan her birini büyük parça olarak isimlendirdiğimizde, bütünü c ÷ a büyük parçayla ve kesirle ifade edilen kısmı b ÷ a büyük parçayla gösterebiliriz. Buna göre, bu kısmın bütüne oranını ... yerine payı b ÷ a ve paydası c ÷ a olan bir kesirle de ifade edebiliriz. Payı ve paydayı aynı sayıya böldüğümüzde, gösterdiği oran değişmediği için başlangıçtakine denk bir kesir elde ederiz.

 

SADELEŞTİRMENİN GÖSTERİMİ

Sadeleştirme yaparken, genellikle, böldüğümüz sayının üzerini çizip sağ üstüne bölme işleminin sonucunu yazarız.

... kesrini sadeleştirelim.

 
...

Payı 2’ye bölersek 3 sonucunu elde ederiz.

6’nın üzerini çizip sağ üstüne 3 yazalım.

...

Paydayı 2’ye bölersek 2 sonucunu elde ederiz.

4’ün üzerini çizip sağ üstüne 2 yazalım.

... Bulduğumuz sayılarla kesri tekrar yazalım.

Yukarıda öğrendiğimiz gösterimi kullanarak, aşağıdaki kesirleri sadeleştirin.

 

a) ...,   b) ...,   c) ...,   ç) ...,   d) ...,   e) ...,   f) ...,   g) ...,   ğ) ...,   h) ...

CEVAPLAR

 

ART ARDA SADELEŞTİRMELER

Bazı kesirlerde art arda birkaç sadeleştirme yapabiliriz.

... kesrini önce 2 ve daha sonra 3 ile sadeleştirelim.

 
...

2 ile sadeleştirme

Pay: 6 ÷ 2 = 3

Payda: 12 ÷ 2 = 6

...

3 ile sadeleştirme

Pay: 3 ÷ 3 = 1

Payda: 6 ÷ 3 = 2

... Sadeleştirme sonucunda kesrin payında 1 ve paydasında 2 kaldığını görüyoruz.
 

...

... kesrini üç defa 2 ile sadeleştirelim.

 
...

2 ile sadeleştirme

Pay: 8 ÷ 2 = 4

Payda: 24 ÷ 2 = 12

...

2 ile sadeleştirme

Pay: 4 ÷ 2 = 2

Payda: 12 ÷ 2 = 6

...

2 ile sadeleştirme

Pay: 2 ÷ 2 = 1

Payda: 6 ÷ 2 = 3

... Sonuç olarak, payında 1 ve paydasında 3 olan bir kesir elde ediyoruz.
 

...

Aşağıdaki hesaplama aracını kullanarak yazdığınız kesirleri sadeleştirebilir ve tüm sadeleştirme basamaklarını inceleyebilirsiniz.

 
 

 

a) ... kesrini önce 2 ve daha sonra 5 ile sadeleştirin.

 

b) ... kesrini önce 2 ve daha sonra 3 ile sadeleştirin.

 

c) ... kesrini sırasıyla 2, 3 ve 2 ile sadeleştirin.

 

ç) ... kesrini üç defa 3 ile sadeleştirin.

 

d) ... kesrini önce 3 ve daha sonra 5 ile sadeleştirin.

CEVAPLAR

 

SADELEŞTİRME SIRASI

Sadeleştirme sırasını değiştirdiğimizde sonuç değişmez.

...’yi önce 2 ve daha sonra 3 ile sadeleştirdiğimizde ... denk kesrini elde etmiştik.

Şimdi aynı kesri önce 3 ve sonra 2 ile sadeleştirelim.

 
...

3 ile sadeleştirme

Pay: 6 ÷ 3 = 2

Payda: 12 ÷ 3 = 4

...

2 ile sadeleştirme

Pay: 2 ÷ 2 = 1

Payda: 4 ÷ 2 = 2

... Sıralamayı değiştirdiğimiz halde, aynı sonucu elde ediyoruz.

Bir kesri art arda birkaç sayıyla sadeleştirmek yerine, tek seferde bu sayıların çarpımı ile de sadeleştirebiliriz.

... kesrini 2 ve 3 ile sadeleştirdiğimizde ... elde etmiştik.

Bunun yerine, bir defada 2 × 3 = 6 ile de sadeleştirme yapabiliriz.

 
...

6 ile sadeleştirme

Pay: 6 ÷ 6 = 1

Payda: 12 ÷ 6 = 2

... Sonuçta yine aynı kesri elde ediyoruz.

... kesrini üç defa 2 ile sadeleştirerek ... kesrini elde etmiştik.

Bunun yerine, direkt olarak 2 × 2 × 2 = 8 ile de sadeleştirme yapabiliriz.

 
...

8 ile sadeleştirme

Pay: 8 ÷ 8 = 1

Payda: 24 ÷ 8 = 3

... Sonuçta yine ... kesrini elde ediyoruz.
 

TAM SAYILI KESİRLERDE SADELEŞTİRME

Tam sayılı bir kesir için, kesirli kısmı sadeleştirip, tam kısmında bir değişiklik yapmadan da denk bir kesir elde edebiliriz.

... kesrini 3 ile sadeleştirelim.

 
...

3 ile sadeleştirme

Pay: 6 ÷ 3 = 2

Payda: 15 ÷ 3 = 5

... Tam kısmında bir değişiklik yapmıyoruz.
 

...

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-3

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ..., e) ...

Alıştırmalar-4

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ...

Alıştırmalar-5

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ..., ğ) ..., h) ...

Alıştırmalar-6

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ...

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Denk Kesirler ve Sadeleştirme Konusuna Git