DOĞAL SAYILAR


KONU 1: DOĞAL SAYILAR

BÖLÜM 4: BÜYÜK SAYILAR NASIL OKUNUR?


BÖLÜM 4: BÜYÜK SAYILAR NASIL OKUNUR?

 • 9 basamaklı bir sayının bölüklere nasıl ayrıldığını ve
 • 3 basamaklı bir sayının nasıl okuduğunu biliyorsak,

9 basamaklı bir sayıyı kolaylıkla okuyabiliriz.

9 basamaklı bir sayının okunuşu

9 basamaklı bir sayıyı okuyabilmek için,

 • Milyonlar bölüğündeki sayıyı üç basamaklı bir sayı gibi okuyup, sonuna "milyon" kelimesini ekleriz (yüz elli yedi milyon).
 • Daha sonra, binler bölüğündeki sayıyı okuyup, sonuna "bin" kelimesini ekleriz (beş yüz altmış sekiz bin).
 • Son olarak da, birler bölüğünü sonuna herhangi bir ekleme yapmadan okuruz (sekiz yüz iki).

157 568 802: yüz elli yedi milyon beş yüz altmış sekiz bin sekiz yüz iki

Yukarıdaki kural, 8 veya daha az basamaklı sayılar için de geçerlidir. Milyonlar bölüğündeki sayıyı okuyup sonuna "milyon", binler bölüğündeki sayıyı okuyup sonuna "bin" koyar ve son alarak da birler bölüğündeki sayıyı okuruz. Örneğin, 23 902 305 sayısını yirmi üç milyon dokuz yüz iki bin üç yüz beş şeklinde okuyoruz.

Bir sayının en yüksek bölüğü binler bölüğüyse, bu sayıyı okumaya binler bölüğünden başlarız. Örneğin, 65 434 sayısını altmış beş bin dört yüz otuz dört şeklinde okuruz.

 • 800 500 432: sekiz yüz milyon beş yüz bin dört yüz otuz iki
 • 32 657 700  : otuz iki milyon altı yüz elli yedi bin yedi yüz
 • 1 564 765    : bir milyon beş yüz altmış dört bin yedi yüz altmış beş
 • 312 546       : üç yüz on iki bin beş yüz kırk altı
 • 24 600         : yirmi dört bin altı yüz
 

50 SAYI OKUMA ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN!

Aşağıdaki aracı kullanarak istediğiniz sayıların okunuşunu görebilirsiniz.

 

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazın.

 

a) 125 700 702 : ..................

b) 12 500 : ..................

c) 3 456 789 : ..................

ç) 50 425 : ..................

d) 180 001 : ..................

e) 900 008 100 : ..................

Aşağıda okunuşları verilen sayıların yazılışlarını bulun.

 

a) Yedi yüz seksen beş milyon altı yüz yirmi üç bin yetmiş beş:..........

b) Yetmiş beş milyon dört bin yirmi altı:..........

c) Elli üç milyon iki bin iki:..........

ç) Yirmi altı milyon on sekiz bin yedi yüz altmış beş:..........

d) Sekiz milyon sekiz yüz bin sekiz yüz:..........

e) Kırk milyon yüz kırk altı bin seksen beş:..........

Bir bölükteki sayıların tamamı sıfırsa (000 ise), bu bölüğü okumadan geçeriz. Örneğin, 423 000 678 sayısındaki binler bölüğü sıfır olduğu için milyonlar bölüğünü okuduktan sonra birler bölüğüne geçeriz. Bu sayının okunuşu, dört yüz yirmi üç milyon altı yüz yetmiş sekiz’dir.

190 654 000 sayısında birler bölüğü sıfırdır. Bu sayıyı yüz doksan milyon altı yüz elli dört bin şeklinde okuruz.

28 000 000 sayısında ise hem binler hem de birler bölüğü sıfırdır. Bu nedenle, sadece milyonlar bölüğünü okuruz. Bu sayının okunuşu, yirmi sekiz milyon’dur.

 • 1 000 000: bir milyon
 • 1 000 700: bir milyon yedi yüz
 • 1 564 000: bir milyon beş yüz altmış dört bin
 • 312 000: üç yüz on iki bin
 

50 SAYI OKUMA ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN!

Aşağıdaki sayıların karşılarına okunuşlarını yazın.

 

a) 600 000 600 ..................

b) 500 000 004 ..................

c) 5 000 003 ..................

ç) 27 000 000 ..................

d) 28 000 280 ..................

e) 58 000 000 ..................

Aşağıda okunuşları verilen sayıların yazılışlarını bulun.

 

a) yirmi milyon yirmi:..................

b) yirmi milyon:..................

c) beş yüz yirmi sekiz bin:..................

ç) bir milyon iki:..................

d) seksen iki milyon bir:..................

e) otuz iki milyon yüz:..................

 

GERÇEK HAYATTA BÜYÜK SAYILAR

Bir milyon büyük bir sayıdır.

Örneğin,

 • Bir adımı yarım metre olan bir kişinin, Türkiye’nin en doğusundan en batısına ulaşabilmesi için yaklaşık 3 milyon adım atması gerekir.
 • 1’den başlayıp 1 milyona kadar saymamız, hiç durmadan, uyumadan ve dinlenmeden saniyede bir sayı söyleyebilsek dahi, 11 günden fazla sürer.

Bazen de bir milyon küçük bir sayıdır.

Örneğin,

 • Bir milyon beyin hücresi yaklaşık 1 gramın 100’de 1’i ağırlığındadır.
 • Kaliteli bir halının yalnızca bir metrekaresinde 1 milyondan fazla düğüm bulunur.
 • Bir milyon insan, tüm insanların sadece 7000’de 1’idir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğal Sayılar Konusuna Git