DOĞAL SAYILAR


KONU 1: DOĞAL SAYILAR

BÖLÜM 4: SAYI OKUMA ÖRNEKLERİ


BÖLÜM 4: SAYI OKUMA ÖRNEKLERİ

Aşağıda, sayıları nasıl okumamız gerektiğini gösteren 50 ÖRNEK bulabilirsiniz.

Büyük sayıların okunuşuyla ilgili konu anlatımını, çözümlü örnekleri ve alıştırmaları bu bağlantıda bulabilirsiniz.

İstediğiniz sayıların nasıl okunduğunu görmek için "Sayı Okuyucuyu" kullanabilirsiniz.

1005

bin beş

7203

yedi bin iki yüz üç

60 100

altmış bin yüz

30 004

otuz bin dört

27 216

yirmi yedi bin iki yüz on altı

33 000

otuz üç bin

40 070

kırk bin yetmiş

86 600

seksen altı bin altı yüz

210 000

iki yüz on bin

500 050

beş yüz bin elli

400 005

dört yüz bin beş

603 010

altı yüz üç bin on

386 000

üç yüz seksen altı bin

721 721

yedi yüz yirmi bir bin yedi yüz yirmi bir

1 000 000

bir milyon

5 000 005

beş milyon beş

8 008 008

sekiz milyon sekiz bin sekiz

5 555 555

beş milyon beş yüz elli beş bin beş yüz elli beş

3 725 634

üç milyon yedi yüz yirmi beş bin altı yüz otuz dört

1 010 101

bir milyon on bin yüz bir

5 600 600

beş milyon altı yüz bin altı yüz

1 273 000

bir milyon iki yüz yetmiş üç bin

6 001 106

altı milyon bin yüz altı

8 090 094

sekiz milyon doksan bin doksan dört

1 234 506

bir milyon iki yüz otuz dört bin beş yüz altı

6 212 213

altı milyon iki yüz on iki bin iki yüz on üç

36 306 603

otuz altı milyon üç yüz altı bin altı yüz üç

20 000 000

yirmi milyon

30 300 000

otuz milyon üç yüz bin

25 000 812

yirmi beş milyon sekiz yüz on iki

36 000 005

otuz altı milyon beş

40 001 018

kırk milyon bin on sekiz

99 999 999

doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz

23 800 013

yirmi üç milyon sekiz yüz bin on üç

65 421 346

altmış beş milyon dört yüz yirmi bir bin üç yüz kırk altı

81 525 034

seksen bir milyon beş yüz yirmi beş bin otuz dört

12 102 102

on iki milyon yüz iki bin yüz iki

20 013 013

yirmi milyon on üç bin on üç

500 000 000

beş yüz milyon

635 000 000

altı yüz otuz beş milyon

412 000 683

dört yüz on iki milyon altı yüz seksen üç

345 254 000

üç yüz kırk beş milyon iki yüz elli dört bin

801 001 012

sekiz yüz bir milyon bin on iki

203 302 203

iki yüz üç milyon üç yüz iki bin iki yüz üç

111 111 111

yüz on bir milyon yüz on bir bin yüz on bir

733 624 456

yedi yüz otuz üç milyon altı yüz yirmi dört bin dört yüz elli altı

612 503 715

altı yüz on iki milyon beş yüz üç bin yedi yüz on beş

802 203 005

sekiz yüz iki milyon iki yüz üç bin beş

500 803 308

beş yüz milyon sekiz yüz üç bin üç yüz sekiz

721 443 609

yedi yüz yirmi bir milyon dört yüz kırk üç bin altı yüz dokuz

 

SAYI OKUYUCU

Sayı Okuyucu

Sayı okuyucuyu kullanarak, rakamlarla yazdığınız bir sayının okunuşunu öğrenebilirsiniz.

ARACI HEMEN KULLANMAK İÇİN TIKLA!!!


→KONU ANLATIMINA DÖN←

Basamak nedir Konusuna Git