KESİRLER


KONU 20: KESİRLERİ SIRALAMA

BÖLÜM 1: PAYDALARI EŞİT KESİRLERİ SIRALAMA


BÖLÜM 1: PAYDALARI EŞİT KESİRLERİ SIRALAMA

Kesir, bir miktarın bir bütüne oranını ifade eder. Kesrin paydası bütünün kaç parçaya bölündüğünü, payı ise bu parçalardan kaçının bahsedilen miktarı oluşturduğunu gösterir.

Kesirleri Sıralama

Buna göre, eşit paydalı kesirlerden payı büyük olanın değeri daha büyüktür.

Paydası Eşit Kesirleri Sıralama

Eşit paydalı kesirlerin sıralaması payların sıralaması ile aynıdır.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Bu kesirlerin paydaları eşit olduğunu için payların sıralaması ile kesirlerin sıralaması aynıdır. Paylar

... > ... > ...

şeklinde sıralandığı için kesirler de aşağıdaki gibi sıralanabilir.

... > ... > ...

Kesirleri Sıralama Örneği

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Payların sıralaması

... > ... > ...

olduğu için kesirlerin doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

Aşağıdaki kesirleri sıralayın.

a) ..., ... ve ...,   b) ..., ... ve ...,   c) ..., ... ve ...,   ç) ..., ... ve ...,   d) ..., ... ve ...,   e) ..., ... ve ...

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) ... > ... > ..., b) ... > ... > ..., c) ... > ... > ..., ç) ... > ... > ..., d) ... > ... > ... e) ... > ... > ...

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesirlerin Sıralanması Konusuna Git