KESİRLER


KONU 20: KESİRLERİ SIRALAMA

BÖLÜM 2: PAYLARI EŞİT KESİRLERİ SIRALAMA


BÖLÜM 2: PAYLARI EŞİT KESİRLERİ SIRALAMA

Kesirleri Sıralama Paylar Eşit

Payları eşit kesirlerden paydası küçük olanın değeri daha büyüktür.

NEDEN?

... kesrindeki ... sayısı bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösterir. Bu sayı büyüdükçe parçaların boyutu küçülür.

Birim kesrin parçaları

Örneğin, soldaki bütün 4 yerine sağdaki gibi 8 eşit parçaya bölünürse, parçaların büyüklüğü yarıya düşer.

Payı eşit olan kesirler, aynı sayıdaki parçanın bütüne oranını gösterir. Payda büyüdükçe parçalar küçüldüğü için payı eşit olan kesirlerden paydası büyük olanın değeri daha küçüktür.

Payı eşit kesirleri sıralama

Örneğin, soldaki taralı alan bir dairenin ...'ünü, sağdaki ise ...'ini gösteriyor. Her ikisinde de 3 parça olduğu halde parçaların boyutu daha küçük olduğu için sağdaki taralı alan soldakinden küçüktür.

Payları eşit kesirlerde, paydaların sıralaması, kesirlerin sıralamasının tersidir.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Bu kesirlerin payları eşit olduğunu için paydalarını karşılaştırarak sonuca ulaşabiliriz.

Paydaların kendi aralarındaki sıralama aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

Kesirlerin sıralaması paydaların sıralamasının tersi olduğundan ">" yerine "<" işareti koyup kesirleri aynı sırayla yazabiliriz.

... < ... < ...

A) ... > ... > ...

 

B) ... < ... < ...

 

C) ... > ... > ...

 

D) ... < ... < ...

Aşağıdaki kesirleri sıralayın.

a) ..., ... ve ...,   b) ..., ... ve ...,   c) ..., ... ve ...,   ç) ..., ... ve ...,   d) ..., ... ve ...,   e) ..., ... ve ...

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) ... > ... > ...,   b) ... > ... > ...,   c) ... > ... > ...,   ç) ... > ... > ...,   d) ... > ... > ...,   e) ... > ... > ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesirlerin Sıralanması Konusuna Git