KESİRLER


KONU 20: KESİRLERİ SIRALAMA

BÖLÜM 3: BİRİNİN PAYDASI DİĞERLERİNİN TAM KATI OLAN KESİRLERİ SIRALAMA


BÖLÜM 3: BİRİNİN PAYDASI DİĞERLERİNİN TAM KATI OLAN KESİRLERİ SIRALAMA

Paydaları eşit olmayan kesirleri sıralamak için

  • Genişletme yaparak paydaları eşitleriz.
  • Bulduğumuz kesirlerin paylarını sıralarız.
  • Kesirleri, paylarla aynı sıraya koyarız.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Paydaları eşitleme

...’i 2 ile genişlettiğimizde tüm kesirlerin paydası 10 olur.

... ... ...

... yerine bu kesre denk olan ...'u yazarsak, sıralamak istediğimiz kesirler

..., ... ve ...

olur.

 

Payları sıralama

Bulduğumuz kesirlerin paylarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

3 > 2 > 1

 

Kesirleri sıralama

Paydaları eşit kesirlerin sıralaması, paylarınki ile aynıdır.

... > ... > ...

 

Soruda verilen kesirleri yerlerine yazma

Bulduğumuz sıralama da ... yerine tekrar ...’i koymamız gerekir. Bunu yaptığımızda,

... > ... > ...

sıralamasını elde ederiz.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Paydaları eşitleme

Bu kesirlerin paydalarını eşitleyebilmek için, ...’ü 5'le ve ...’i 3'le genişletebiliriz.

  • ... ... ...
  • ... ... ...

Böylece, sıralamamız gereken kesirlerin sırasıyla ..., ... ve ...'e eşit olduğunu görebiliriz.

 

Payları sıralama

Payları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

5 > 3 > 2

 

Kesirleri sıralama

Kesirleri paylarla aynı sıraya koyarak aşağıdaki sıralamayı elde edebiliriz.

... > ... > ...

 

Soruda verilen kesirleri yerine yazma

Soruda verilen kesirleri yerlerine yazarak aşağıdaki sonuca ulaşabiliriz.

... > ... > ...

Aşağıdaki kesirleri sıralayalım.

a) ..., ..., ...,   b) ..., ..., ...,   c) ..., ..., ...,   ç) ..., ..., ...,   d) ..., ..., ...,   e) ..., ..., ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesirlerin Sıralanması Konusuna Git