KESİRLER


KONU 20: KESİRLERİ SIRALAMA

BÖLÜM 4: DOĞAL SAYILARI VE KESİRLERİ SIRALAMA


BÖLÜM 4: DOĞAL SAYILARI VE KESİRLERİ SIRALAMA

Bir grup doğal sayı ve kesri kendi aralarında sıralayabilmek için

..., ... ve ... sayılarını sıralayalım.

 

Doğal sayıyı kesre çevirme

... doğal sayısını ... şeklinde gösterebiliriz. Böylece, verilen sayıları sıralamak için önceki bölümde öğrendiğimiz yöntemi kullanabiliriz.

..., ... ve ...

 

Paydaları eşitleme

Paydaları eşitleyebilmek için, ilk kesri ... ve ikinci kesri ... ile genişletebiliriz.

  • ... ... ...
  • ... ... ...

Genişletmeleri yaptığımızda aşağıdaki kesirleri elde ederiz.

..., ... ve ...

 

Payları sıralama

Payların sıralaması aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

 

Kesirleri sıralama

Paydaları eşit olan kesirlerin sıralaması, payların sıralaması ile aynıdır.

... > ... > ...

 

Soruda verilen sayıları yerlerine yazma

Soruda verilen sayıları bu sıralamada yerlerine yazdığımızda aşağıdaki sıralamayı elde ederiz.

... > ... > ...

..., ... ve ... sayılarını sıralayalım.

 

Doğal sayıyı kesre çevirme

...’ü ... şeklinde gösterelim.

 

Paydaları eşitleme

...'i ... ile ve ...’ü ... ile genişlettiğimizde, tüm kesirlerin paydası ...'e eşit olur.

  • ... ... ...
  • ... ... ...

Böylece, aşağıdaki kesirleri elde ederiz.

..., ... ve ...

 

Payları sıralama

Payların sıralaması aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

 

Kesirleri sıralama

Kesirlerin sıralaması paylarınki ile aynıdır.

... > ... > ...

 

Soruda verilen sayıları yerine yazma

Soruda verilen sayıları yerine yazdığımızda aşağıdaki sıralamayı elde ederiz.

... > ... > ...

Aşağıdaki sayıları sıralayın.

a) ..., ..., ...,   b) ..., ..., ...,   c) ..., ..., ...,   ç) ..., ..., ...,   d) ..., ..., ...,   e) ..., ..., ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-4

a) ... > ... > ..., b) ... > ... > ..., c) ... > ... > ..., ç) ... > ... > ..., d) ... > ... > ..., e) ... > ... > ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesirlerin Sıralanması Konusuna Git