DOĞAL SAYILAR


KONU 2: ÖRÜNTÜLER

BÖLÜM 3: PROBLEMİ SAYI ÖRÜNTÜSÜNE DÖNÜŞTÜRME


BÖLÜM 3: PROBLEMİ SAYI ÖRÜNTÜSÜNE DÖNÜŞTÜRME

Bir problemde verilen değerler (kişi sayısı, para miktarı, bilye sayısı vs.) belli aralıklarla sabit miktarda artıyor veya azalıyorsa, bu değerleri sayı örüntüsü haline getirebiliriz.

Başlangıçta Serhat'ın kumbarasında 20 TL vardır. Bugünden başlayarak her gün kumbarasına 3 TL atacaktır.

Beşinci günün sonunda bu kumbarada kaç TL olur?

 

Bu problemi örüntü haline getirip çözelim.

 

ÖRÜNTÜNÜN TERİMLERİ

Problemde miktarı değişen şey, Serhat’ın kumbarasındaki paradır. Bu nedenle, örüntünün terimleri, kumbaradaki para miktarı olmalıdır.

 

ÖRÜNTÜNÜN ADIMLARI

Örüntünün adımlarını, günün sonundaki para miktarı olarak tanımlayabiliriz.

  • İlk adım: ilk günün sonundaki para,
  • İkinci adım: ikinci günün sonundaki para vs.
 

ÖRÜNTÜNÜN KURALI

Serhat kumbaraya günde 3 TL atmaktadır. Buna göre, örüntünün terimleri her adımda 3 artırılmalıdır.

 

İLK TERİM

İlk günün sonunda, Serhat’ın kumbarasındaki para

Başlangıçtaki para + İlk gün atılan para = 20 + 3 = 23 TL

olduğundan, bu örüntünün ilk terimi 23’dür.

 

ÇÖZÜM

Yukarıdaki bilgilere göre kurduğumuz örüntü,

23, 26, 29, 32, 35, 38,...

şeklinde devam etmelidir.

Soruda istenilen beşinci günün sonundaki para miktarı olduğundan, bu problemin cevabı örüntüdeki beşinci terim olan 35’dir.

Bazı problemlerde örüntünün adımını ve ilk terimini farklı şekillerde tanımlayarak da aynı sonuca ulaşabiliriz.

Yukarıdaki örneğin adımlarını farklı bir şekilde tanımlayarak, bu problemi tekrar çözelim.

Başlangıçta Serhat'ın kumbarasında 20 TL vardır. Bugünden başlayarak her gün kumbarasına 3 TL atacaktır.

Beşinci günün sonunda bu kumbarada kaç TL olur?

 

ÖRÜNTÜNÜN ADIMLARI

Bu defa örüntünün adımlarını, "para atmadan önce kumbarada bulunan miktar" olarak tanımlayalım.

 

İLK ADIM

Başlangıçta kumbarada 20 TL olduğu için bu örüntünün ilk adımı 20'dir.

 

DİĞER ADIMLAR

Örüntünün

  • ikinci adımı, Serhat’ın kumbaraya ilk defa para attıktan sonraki para miktarını,
  • üçüncü adımı ikinci defa attıktan sonraki para miktarını
  • vb.

göstermektedir.

 

ÇÖZÜM

Yukarıdaki bilgilere göre tanımladığımız örüntü

20, 23, 26, 29, 32, 35,...

şeklinde devam etmelidir. Beşinci günün sonundaki para miktarı, kumbaraya beş kere para attıktan sonraki para miktarına, yani örüntünün altıncı terimine eşittir. Altıncı terim 35 olduğundan, doğru cevap 35 TL'dir.

Adım tanımını değiştirdiğimizde ilk değer değişse de, sonuç değişmez. Size kolay gelen tanımlamayı kullanabilirsiniz.


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Sayı ve Şekil Örüntüleri Konusuna Git