DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 8: DOĞAL SAYILARDA BÖLME

BÖLÜM 2: 3 BASAMAKLI SAYIYI 1 BASAMAKLI SAYIYA BÖLME


BÖLÜM 2: ÜÇ BASAMAKLI SAYIYI TEK BASAMAKLI SAYIYA BÖLME

Doğal sayılarda bölme

Bu bölümde, daha önce öğrendiğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Sadece bölme işlemi biraz daha uzun sürüyor.

632’yi 8’e bölelim.

3 basamaklı bölü 1 basamaklı

Bu işlemin bölüneni 632 ve böleni 8'dir.

3 basamaklı sayıyı tek basamaklıya bölme

Bölünenin en yüksek basamağındaki rakam olan 6 ile başlayalım.

6 sayısı 8’den küçüktür. 6’nın yanına bir alt basamaktaki 3’ü de ekleyip, böleceğimiz sayının 63 olduğunu düşünelim.

8'i en fazla 7 ile çarptığımızda 63’e eşit veya daha küçük bir sayı elde edebileceğimiz için bölüme 7 yazalım.

3 basamaklı sayıyı 1 basamaklıya bölme

7 × 8 = 56 olduğundan 63’ün altına 56 yazalım.

3 basamak:1 basamak

63 – 56 = 7

3 haneli bölü 1 haneli

Bölünenin bir sonraki basamağını 7’nin sağına yazalım. Buna göre bölmeye devam edeceğimiz sayı 72'dir.

3 basamaklı bölme örneği

8'i en fazla 9 ile çarptığımızda 72 veya daha küçük bir sayı elde ederiz.

Bölüme 9 yazalım.

3 basamaklı sayıları bölme

9 × 8 = 72 olduğundan alta 72 yazalım.

3 basamaklı sayıları bölme örneği

Çıkarma işlemini gerçekleştirelim.

7272 = 0

 

Bölünende kullanmadığımız basamak kalmadığı için bölme işlemini sonlandıralım. Bu işlemin bölümü 79'a ve kalanı 0’a eşittir.

 

3 BASAMAKLI SAYILARIN 1 BASAMAKLI SAYILARA BÖLÜMÜYLE İLGİLİ FAZLADAN 40 ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN!

 
 

576’yı 5’e bölelim.

Uzun bölme örnekleri

Bu işlemdeki bölünen 576 ve bölen 5'tir.

Adım adım bölme örneği

Bölünenin en yüksek basamağındaki rakam 5'tir. Bu rakam ile başlayalım.

5’i en fazla 1 ile çarptığımızda 5 veya 5’ten küçük bir sayı elde ederiz. Bu nedenle, bölüme 1 yazalım.

Bölme örnekleri

1 × 5 = 5 olduğundan bölünendeki 5’in altına 5 yazalım.

Doğal sayılarda bölme örnekleri

Çıkarma işlemini yapalım.

5 – 5 = 0

Bölmeye örnek

Bölünenin alt basamağındaki 7’yi 0'ın sağına yazalım. Bölme işlemine 07 = 7 ile devam edelim.

Bölme işlemine örnek

5’i en fazla 1 ile çarptığımızda 7 veya daha küçük bir sayı elde edeceğimiz için bölüme 1 yazalım.

Bölme işlemi çözümlü örnek

1 × 5 = 5 olduğundan 7’nin altına 5 yazalım.

Bölme işlemi anlatım

Çıkarma işlemini yapalım.

75 = 2

Bölme anlatım

2’nin yanına, bölünenin sıradaki rakamını yazalım.

5. sınıf matematik bölme örneği

5’i en fazla 5 ile çarptığımızda 26’ya eşit veya daha küçük bir sayı elde ederiz. Bölümde daha önce bulduğumuz rakamların sağına 5 yazalım.

Bölme işlemi nasıl yapılır?

5 × 5 = 25 olduğundan 26’nın altına 25 yazalım.

Bölme nasıl yapılır?

Çıkarma işlemini gerçekleştirelim.

2625 = 1

 

Bölünende kullanmadığımız bir rakam kalmadığı için bölme işlemini sonlandırabiliriz. Bu işlemde bölüm 115’e ve kalan 1’e eşittir.

 

3 BASAMAKLI SAYILARIN 1 BASAMAKLI SAYILARA BÖLÜMÜYLE İLGİLİ FAZLADAN 40 ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN!

304’ü 6’ya bölelim.

Bölme örnekleri

Bu işlemin bölüneni 304 ve böleni 6'dır.

Bölme nasıl yapılır örnek

Bölünenin en yüksek basamağındaki 3 rakamı ile başlayalım.

3 sayısı, 6’dan küçük olduğu için bir alt basamaktaki 0’ı da kullanmamız gerekir. Buna göre bölmeye 30 ile devam edelim.

Bölme işlemi adım 3

6’yı en fazla 5 ile çarptığımızda 30 veya daha küçük bir sayı elde ederiz.

Doğal sayılarda bölme

5 × 6 = 30 olduğu için alta 30 yazalım.

bölme işlemi detaylı anlatım

Çıkarma işlemini gerçekleştirelim.

30 – 30 = 0

Bölme işlemi konu anlatımı

304’ün tek kullanmadığımız rakamı 4'tür. 4’ü 0’ın yanına yazalım.

Doğal sayılarda bölme

6’yı doğal sayılardan yalnız 0 ile çarptığımızda 4 veya daha küçük bir sayı elde ederiz. Bu nedenle, bölümdeki 5’in sağına 0 yazalım.

 

304’ün kullanmadığımız rakamı kalmadığı için bölmeyi sonlandıralım. Bu işlemin sonunda bölümün 50 ve kalanın 4 olduğunu buluyoruz.

 

3 BASAMAKLI SAYILARIN 1 BASAMAKLI SAYILARA BÖLÜMÜYLE İLGİLİ FAZLADAN 40 ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN!

 
 

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapın.

Doğal sayılarda bölme alıştırmalar 1
Doğal sayılarda bölme alıştırmalar 2
Doğal sayılarda bölme alıştırmalar 3
Doğal sayılarda bölme alıştırmalar 4
Doğal sayılarda bölme alıştırmalar 5
Doğal sayılarda bölme alıştırmalar 6

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğal Sayılarda Bölme Konusuna Git