DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 7: DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA

BÖLÜM 1: 3 BASAMAKLI SAYILARLA 1 BASAMAKLI SAYILARIN ÇARPIMI


BÖLÜM 1: 3 BASAMAKLI SAYILARLA 1 BASAMAKLI SAYILARIN ÇARPIMI

3 BASAMAKLI x 1 BASAMAKLI

Alt alta çarpma yaparken, aynı basamaklardaki rakamları alt alta yazarız. Çarpacağımız sayıların altına bir çizgi çekip, çizginin sol üstüne “×” işareti koyarız.

Çarpma işlemi yaparken eldeleri unutmamak için işlemin sağına not edip, kullandıkça üzerlerini çizebiliriz.

845 × 6 işleminin sonucunu bulalım.

Doğal sayılarda çarpma

Bu sayıları alt alta çarpım halinde yazalım.

Birler basamağından başlayarak, sırasıyla, 845’in tüm basamaklarını 6 ile çarpalım.

3 basamaklı çarpı 1 basamaklı

Birler Basamağı:

845'in birler basamağındaki rakam 5'tir. İlk olarak, 6 ile 5'i çarpalım.

6 × 5 = 30

  • 0’ı sonucun birler basamağına yazalım.
  • 3’ü bir sonraki basamağa elde olarak geçirelim. (Elde var 3)
3 basamaklı sayıyı çarpma

Onlar Basamağı:

845’in onlar basamağındaki rakam 4'tür. 6 ile 4'ü çarpalım.

6 × 4 = 24

Bu sonuca alt basamaktaki çarpımdan gelen eldeyi ekleyelim.

24 + 3 = 27

  • 7’yi sonucun onlar basamağına yazalım.
  • 2’yi bir sonraki basamağa elde olarak geçirelim. (Elde var 2)
Alt alta çarpma işlemi

Yüzler Basamağı:

845'in yüzler basamağındaki rakam 8'dir. 6 ile 8'i çarpalım.

6 × 8 = 48

Bu sonuca alt basamaktan gelen eldeyi ekleyelim.

48 + 2 = 50

  • 0’ı sonucun yüzler basamağına yazalım.
  • 5’i sonucun binler basamağına yazalım.
 

845 ile 6'nın çarpımı 5070'tir.

 

3 BASAMAKLI SAYILARIN 1 BASAMAKLI SAYILARLA ÇARPIMIYLA İLGİLİ FAZLADAN 20 ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN!

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulun.

Doğal sayılarda çarpma alıştırma 1
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 2
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 3
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 4
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 5
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 6
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 7
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 8
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 9
Doğal sayılarda çarpma alıştırma 10
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğal Sayılarda Çarpma Konusuna Git