ONDALIK GÖSTERİM


KONU 27: ONDALIK GÖSTERİMİ SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

BÖLÜM 3: ONDALIK GÖSTERİMİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME-2


BÖLÜM 3: ONDALIK GÖSTERİMİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME BÖLÜM 2

Önceki bölümde, ondalık kısmı tek basamaklı olan sayıları sayı doğrusunda nasıl gösterebileceğimizi öğrenmiştik. Bu bölümde, ondalık kısmı 2 veya 3 basamaklı olan sayılarla devam ediyoruz.

ONDALIK KISMI İKİ BASAMAKLI OLAN SAYILAR

Virgülden sonra iki basamağı olan bir ondalık gösterimi sayı doğrusunda gösterebilmek için bu ondalık gösterime en yakın iki doğal sayıyı bulup, aralarını 100 eşit parçaya bölebiliriz. Yalnız bir aralığı 100 parçaya bölmek uzun süreceğinden, aşağıdaki yöntemi uygulamamız daha uygun olacaktır.

  • İki Basamaklı Ondalık Gösterimi Sayı Doğrusunda Gösterme-Aşama 1 Ondalık gösterime en yakın iki doğal sayıyı buluruz. (Örneğin, 5,75 gösterimine en yakın doğal sayılar 5 ve 6'dır.)
  • İki Basamaklı Ondalık Gösterimi Sayı Doğrusunda Gösterme-Aşama 2 Bu doğal sayılar arasında kalan doğru parçasını, 10 eşit parçaya böleriz.
  • İki Basamaklı Ondalık Gösterimi Sayı Doğrusunda Gösterme-Aşama 3 Ondalık gösterim, yüzde birler basamağı atıldığında geriye kalan sayıdan büyük ve bu sayının 0,1 fazlasından küçüktür. (Örneğin, 5,75 gösterimi 5,7'ten büyük ve 5,8'den küçüktür.) Bu iki sayıyı, sayı doğrusunda işaretleriz.
  • İki Basamaklı Ondalık Gösterimi Sayı Doğrusunda Gösterme-Aşama 4 Sayı doğrusunda işaretlediğimiz noktalar arasında kalan bölgeyi 10 eşit parçaya böleriz.
  • İki Basamaklı Ondalık Gösterimi Sayı Doğrusunda Gösterme-Aşama 5 Soldaki noktadan yüzde birler basamağındaki rakam kadar sağa gittiğimizde, ondalık gösterimin sayı doğrusundaki yerine ulaşırız.

8,54'ü sayı doğrusunda gösterelim.

 
Sayı doğrusu 8 ile 9 arası

8,54’ün tam kısmı 8 ve tam kısmının bir fazlası 9’dur.

Sayı doğrusunda 8-9 arasını 10 parçaya bölme

8 ile 9 arasını 10 eşit parçaya bölelim.

Sayı doğrusunda 8,5 ve 8,6 sayıları

8,54 sayısı 8,5 ile 8,6 arasındadır.

Sayı doğrusunu genişletme

8,5 ile 8,6 arasını 10 eşit parçaya ayıralım.

Sayı doğrusunda 8,54 sayısı

8,54 sayısı 8,5'in 4 parça uzunluğu kadar sağındadır.

Aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösterin.

a) 0,83, b) 2,17, c) 3,01, ç) 15,56, d) 41,14, e) 8,95

ONDALIK KISMI ÜÇ BASAMAKLI OLAN SAYILAR

Virgülden sonra üç basamağı olan bir ondalık gösterimi sayı doğrusunda gösterebilmek için,

  • Ondalık gösterimin binde birler basamağını atınca geriye kalan sayı ile bu sayının 0,01 fazlasını sayı doğrusunda belirleriz.
  • Bu iki sayı arasında kalan bölgeyi 10 eşit parçaya böleriz.
  • Binde birler basamağındaki rakam kadar sağa gittiğimizde, ondalık gösterimin sayı doğrusundaki yerine ulaşırız.

7,314'ü sayı doğrusunda gösterelim.

 
Sayı doğrusunda 7,31 ve 7,32 sayıları

7,314 sayısı 7,31 ile 7,32 arasındadır.

Sayı doğrusunu 10 parçaya bölme

7,31 ile 7,32 arasını 9 nokta ile 10 eşit parçaya bölelim.

Sayı doğrusunda 7,314 sayısı

7,314 sayısı 7,31'in 4 parça uzunluğu kadar sağındadır.

Aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösterin.

a) 5,515, b) 6,842, c) 5,680, ç) 14,211, d) 18,963, e) 8,717

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Ondalıklı Gösterimi Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konusuna Git