KESİRLERLE İŞLEMLER


KONU 12: KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

BÖLÜM 6: KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME


BÖLÜM 6: KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

 

BASİT KESİRLER

Bir basit kesri sayı doğrusunda gösterebilmek için

  • 0 ile 1 arasındaki aralığı paydadaki sayı kadar parçaya böleriz.
  • 0’dan pay kadar sağa gideriz.

Ulaştığımız nokta, kesrin sayı doğrusundaki yeridir.

... kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Örnek 1

0 ile 1 arasını 5’e böldükten sonra 0’dan sağa doğru 3 parça kadar ilerleyerek ...’in olduğu noktaya ulaşabiliriz.

 

Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterin.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ...

CEVAPLAR

 
 

BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

Bileşik ve tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken sırasıyla aşağıdaki işlemleri yaparız.

  • Verilen kesri, kesir kısmı basit olan bir tam sayılı kesre dönüştürürüz.
  • Kesrin tam sayı kısmı a ise, sayı doğrusunda a ile a + 1 arasını paydadaki sayı kadar parçaya ayırırız.
  • a noktasından kesrin payı kadar sağa ilerleriz.

... kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

...’ü tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde ... kesrini elde ederiz.

Sayı doğrusunda 2 ile 3 arasını 4 eşit parçaya böleriz.

2’den 3 parça kadar sağa gittiğimizde ...’ün bulunduğu noktaya ulaşırız.

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Örnek 2

Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterin.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-15

a)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 1

b)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 2

c)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 3

d)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 4

e)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 5

Alıştırmalar-16

a)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 6

b)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 7

c)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 8

d)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 9

e)

Kesri Sayı Doğrusunda Gösterme Alıştırma 10

→KONU ANASAYFASINA DÖN←