KESİRLERLE İŞLEMLER


KONU 12: KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

BÖLÜM 5: KESİRLERİ SIRALAMA


BÖLÜM 5: KESİRLERİ SIRALAMA

 

BASİT VE BİLEŞİK KESİRLERİN SIRALANMASI

Paydaları eşit basit ve bileşik kesirlerin sıralaması, payların sıralaması ile aynıdır.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

Paylar arasındaki sıralama aşağıdaki gibidir.

3 < 5 < 8

Paydalar eşit olduğu için kesirler de aynı sıralamayı takip eder.

... < ... < ...

 

Payları eşit basit ve bileşik kesirlerin sıralaması, paydaların sıralamasının tam tersidir.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

Bu kesirlerin payları eşittir. Paydalar arasındaki sıralama aşağıdaki gibidir.

5 < 6 < 9

Kesirler arasında sıralama yaparken aralardaki işaretleri ters çevirebiliriz.

... > ... > ...

 

Aşağıdaki kesirleri sıralayın.

a) ..., ..., ... b) ..., ..., ... c) ..., ..., ... d) ..., ..., ... e) ..., ..., ... f) ..., ..., ...

CEVAPLAR

Üç veya daha fazla kesri sıralayabilmek için bu kesirlerin paydalarını eşitleyebiliriz.

..., ... ve ... kesirlerini karşılaştıralım.

Bu kesirlerin paydaları 2, 3 ve 6’dır. 2, 3 ve 6 sayılarının ortak katları 6, 12, 18,...’dir. Paydaları en küçük kat olan 6’ya eşitleyebilmek için ilk kesri 3 ve ikinci kesri 2 ile genişletmemiz gerekir.

  • ... ...
  • ... ...

Böylece paydaları birbirine eşit ..., ... ve ... kesirlerini elde ederiz. Bu kesirler arasındaki sıralama, paylar arasındaki sıralamayla aynıdır.

... > ... > ...

Genişlettiğimiz kesirlerin yerine soruda verilen kesirleri yazdığımızda ise aşağıdaki sıralamayı elde ederiz.

... > ... > ...

Aşağıdaki kesirleri sıralayın.

a) ..., ..., ... b) ..., ..., ... c) ..., ..., ... d) ..., ..., ... e) ..., ..., ... f) ..., ..., ...

CEVAPLAR

 

TAM SAYILI KESİRLERİN SIRALANMASI

Tam kısımları aynı olan kesirler arasındaki sıralama, kesirli kısımlar arasındaki sıralamayla aynıdır.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

Tam kısımlar aynı olduğu için sıralamayı etkilemez. Kesirli kısımların arasındaki sıralama aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

Tam kısımları eklediğimizde bu kesirler arasındaki sıralama aynı kalacaktır.

... > ... > ...

Kesirli kısımları basit ve tam kısımları farklı olan tam sayılı kesirler sadece tam kısımlarına bakılarak sıralanabilir. Böyle bir kesrin tam kısmı ne kadar büyükse, değeri de o kadar büyüktür.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

Bu kesirlerin tümünün kesirli kısmı basit kesirdir (paydası daha büyüktür). Tam kısımları da farklı olduğundan sadece bu sayılara bakarak doğru sıralamayı elde edebiliriz. Tam kısımlar arasındaki sıralama 4 > 2 > 1 olduğundan verilen kesirler arasındaki sıralama aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

Aşağıdaki kesirleri sıralayın.

a) ..., ..., ... b) ..., ..., ... c) ..., ..., ... d) ..., ..., ... e) ..., ..., ... f) ..., ..., ...

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-12

a) ... > ... > ... b) ... > ... > ... c) ... > ... > ... d) ... > ... > ... e) ... > ... > ... f) ... > ... > ...

Alıştırmalar-13

a) ... > ... > ... b) ... > ... > ... c) ... > ... > ... d) ... > ... > ... e) ... > ... > ... f) ... > ... > ...

Alıştırmalar-14

a) ... > ... > ... b) ... > ... > ... c) ... > ... > ... d) ... > ... > ... e) ... > ... > ... f) ... > ... > ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←