KESİRLERLE İŞLEMLER


KONU 12: KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

BÖLÜM 4: DOĞAL SAYILARLA KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA


BÖLÜM 4: DOĞAL SAYILARLA KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA

Doğal sayıyı kesre dönüştürme

Bir doğal sayı kesirli gösterime dönüştürüldüğünde, oluşturulan kesrin

  • Payında bu doğal sayı ve
  • Paydasında 1 sayısı olur.

Örneğin, 5 sayısı ... ve 12 sayısı ... şeklinde gösterilebilir.

Bir doğal sayıyla bir kesir karşılaştırabilmek için doğal sayıyı kesre dönüştürdükten sonra önceki bölümlerde öğrendiğimiz kesir karşılaştırma yöntemlerini uygulayabiliriz.

 

... ile ... sayılarını karşılaştıralım.

... sayısı yerine ... yazdığımızda paydaları farklı olan iki bileşik kesir elde ederiz. Bu kesirlerin paydalarını eşitlemek için ...’i ... ile genişletebiliriz.

... ...

Payları karşılaştırdığımızda ...’nin ...’ten daha büyük olduğunu görebiliriz.

... > ...

 

Bir doğal sayıyı, kesirli kısmı 0 olan bir tam sayılı kesir gibi de düşünebiliriz.

... ile ... sayılarını karşılaştıralım.

...’ü tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde ... kesrini elde ederiz. Tam kısmı ...’den küçük olduğu için bu kesrin değeri de ...’den küçüktür.

... > ...

... ile ... sayılarını karşılaştıralım.

... ile ...’in tam kısımları aynı olduğu için kesirli kısımlarını karşılaştırmamız gerekir. ...’nin kesirli kısmı ...’dır. Bu nedenle ... sayısı ...’ten küçüktür.

... < ...

Aşağıdaki sayıları karşılaştırın.

a) ... ... ... b) ... ... ... c) ... ... ... d) ... ... ... e) ... ... ... f) ... ... ...

CEVAPLAR

 
 
 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-11

a) ... < ..., b) ... > ..., c) ... < ..., d) ... < ..., e) ... < ..., f) ... < ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←