ONDALIK GÖSTERİM


KONU 19: ONDALIK GÖSTERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ

BÖLÜM 2: ONDALIK GÖSTERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ


BÖLÜM 2: ONDALIK GÖSTERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ

Ondalık Sayıların Çözümlemesi

Ondalık gösterimde yazılan bir sayının tam kısmını, doğal sayılarla aynı şekilde çözümlüyoruz. Ondalık kısmını çözümleyebilmek içinse,

 • Onda birler basamağındaki rakamı ... ile,
 • Yüzde birler basamağındaki rakamı ... ile ve
 • Binde birler basamağındaki rakamı ... ile

çarpıp, bu çarpımları topluyoruz. Ondalık sayının çözümlemesini elde edebilmek için tam ve ondalık kısımların çözümlemelerini topluyoruz.

 

85,73 sayısını çözümleyelim.

Bu sayının tam kısmı 85’tir. 85’in çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

... ...

Ondalık kısımdaki sayı ise 0,73’tür. Bu kısmın çözümlemesini yapabilmek için onda birler ve yüzde birler basamağındaki rakamları sırasıyla ... ve ... ile çarpar, elde ettiğimiz çarpımları toplarız.

... ...

Tam ve ondalık kısımlar için bulduğumuz çözümlemeleri toplayarak 85,73’ün çözümlemesine ulaşabiliriz.

... ... ...

Ondalık Çözümleme Örnek 1
 

Tam sayılarda olduğu gibi, ondalık sayıların çözümlemesinde de 0 olan basamakları atlayabiliriz.

... sayısını

...

yerine,

...

şeklinde de çözümleyebiliriz.

Aşağıdaki çözümlemeleri inceleyelim.

 • ... ... ...
 • ... ... ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ...

Aşağıdaki sayıları çözümleyin.

a) 93,21 b) 201,102 c) 75,03 d) 0,706 e) 3,75 f) 0,025

CEVAPLAR

 • ...
 • ...
 • ...

eşitliklerini kullanarak çözümlemelerde ondalık gösterim de kullanabiliriz.

... ... ...

Yukarıdaki çözümlemede kesirli sayıların yerine ondalık gösterim kullandığımızda aşağıdaki eşitliği elde ederiz.

... ... ...

Ondalık gösterim kullanılan aşağıdaki çözümlemeleri inceleyelim.

 • 75,205 = 7 . 10 + 5 . 1 + 2 . 0,1 + 5 . 0,001
 • 213,421 = 2 . 100 + 1 . 10 + 3 . 1 + 4 . 0,1 + 2 . 0,01 + 1 . 0,001
 • 100,01 = 1 . 100 + 1 . 0,01
 • 0,134 = 1 . 0,1 + 3 . 0,01 + 4 . 0,001
 • 0,5 = 5 . 0,1

Aşağıdaki sayıları ondalık gösterim kullanarak çözümleyin.

a) 93,21 b) 201,102 c) 75,03 d) 0,706 e) 3,75 f) 0,025

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) ... ... ...

b) ... ... ...

c) ... ...

d) ... ...

e) ... ...

f) ... ...

Alıştırmalar-3

a) 93,21 = 9 . 10 + 3 . 1 + 2 . 0,1 + 1 . 0,01

b) 201,102 = 2 . 100 + 1 . 1 + 1 . 0,1 + 2 . 0,001

c) 75,03 = 7 . 10 + 5 . 1 + 3 . 0,01

d) 0,706 = 7 . 0,1 + 6 . 0,001

e) 3,75 = 3 . 1 + 7 . 0,1 + 5 . 0,01

f) 0,025 = 2 . 0,01 + 5 . 0,001

→KONU ANASAYFASINA DÖN←