TAM SAYILAR


KONU 11: TAM SAYILAR

BÖLÜM 2: TAM SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE SIRALANMASI


BÖLÜM 2: TAM SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE SIRALANMASI

 

POZİTİF TAM SAYILARLA NEGATİF TAM SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Pozitif Sayılar Negatiften Büyük

Pozitif tam sayıların tümü 0’dan büyük ve negatif tam sayıların tümü 0’dan küçüktür. Bu nedenle, pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan büyüktür.

 • –3 < 2
 • –5 < 3
 • 1 > –6318
 • 18 > –11
 
 

NEGATİF TAM SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Daha Büyük Daha Küçük

Negatif tam sayılar, sayı doğrusunda 0’ın solunda yer alır. Sola doğru ilerledikçe negatif sayının büyüklüğü arttığı halde değeri azalır. Örneğin, –3 sayısı –2’den daha küçüktür ve sayı doğrusunda daha solda yer alır.

 • –5 < –3
 • –18 < –1
 • –25 > –30
 • –12 > –16
 

–25, 3, 7 ve –4 sayılarını sıralayalım.

Bu sayılardan 3 ve 7 pozitif, –25 ve –4 negatiftir. Pozitif sayılar, negatif sayılardan daha büyük olduğundan 3 ve 7 sayıları –25 ve –4’ten büyüktür. 7 sayısı 3’ten büyük olduğu için verilen sayılardan en büyüğü 7’dir. İkinci en büyük sayı ise 3’tür.

Negatif sayılardan küçük olan –25’tir. Buna göre, en küçük sayı –25 ve ikinci en küçük sayı –4’tür.

Yukarıdaki sonuçları bir araya getirdiğimizde aşağıdaki sıralamayı elde ederiz.

–25 < –4 < 3 < 7

Sayı doğrusunda tam sayılar

Sayı doğrusunda da aynı sıralamayı görebiliriz. Her sayı solundakinden büyük ve sağındakinden küçüktür.

  Sayı doğrusu-Örnek 1

  –8 < –6 < –4 < –2

  Sayı doğrusu-Örnek 2

  –6 < –3 < 3 < 6

  Sayı doğrusu-Örnek 3

  –3 < 0 < 7 < 9

  Sayı doğrusu-Örnek 4

  –3 < –2 < –1 < 0

Aşağıdaki sayıları sıralayın.

a) 3, –7, 5

b) –3, 3, 0, 7

c) –11, –7, –3, –33

d) –4, 3, 2, 0, –2

e) –18, –180, –1800, –18 000

CEVAPLAR

 
 
 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) –7 < 3 < 5, b) –3 < 0 < 3 < 7, c) –33 < –11 < –7 < –3, d) –4 < –2 < 0 < 2 < 3, e) –18 000 < –1800 < –180 < –18

→KONU ANASAYFASINA DÖN←