KESİRLERLE İŞLEMLER


KONU 16: YUVARLAMA VE TAHMİN

BÖLÜM 2: BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLERİ YUVARLAMA


BÖLÜM 2: BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLERİ YUVARLAMA

Basit kesirleri nasıl yuvarlayabildiğimizi önceki bölümde öğrenmiştik. Bileşik ve tam sayılı kesirleri de bir tam sayıya veya buçuklu bir sayıya yuvarlayabiliriz.

Tam sayılı kesri yuvarlama

Basit olmayan bir kesri yuvarlamak için bu kesri tam sayılı kesre dönüştürüp, kesirli kısmın ...’a mı, ...’ye mi, ...’e mi daha yakın olduğuna bakarız.

  • Kesirli kısım en fazla ...’a yakınsa, kesri tam kısımdaki sayıya yuvarlarız.
  • Kesirli kısım en fazla ...'ye yakınsa, kesrin tam kısmını aynı bırakır kesirli kısmını ...’ye yuvarlarız.
  • Kesirli kısım en fazla ...’e yakınsa, kesri tam kısmın ... fazlasına yuvarlarız.
 

... kesrini yuvarlayalım.

... kesrini tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde ... sayısını elde ederiz. ... sayısı 1’e daha yakın olduğu için verilen kesri bulduğumuz tam kısmın 1 fazlası olan 1 + 1 = 2 sayısına yuvarlayabiliriz.

...

 

... kesrini yuvarlayalım.

... kesrini tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde ... gösterimine ulaşırız. Kesirli kısım 0’a daha yakın olduğu için verilen kesri elde ettiğimiz tam sayılı kesrin tam kısmına yuvarlayabiliriz.

...

... kesrini yuvarlayalım.

...’in kesirli kısmı ...’ye daha yakındır. Bu nedenle verilen kesri ...’ye (3 buçuğa) yuvarlayabiliriz.

...

Aşağıdaki kesirleri en yakın tam veya buçuklu sayılara yuvarlayın.

a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) ... h) ... i) ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ..., h) ..., i) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←