VERİ İŞLEME


KONU 30: VERİ İŞLEME

BÖLÜM 3: ARİTMETİK ORTALAMA


BÖLÜM 3: ARİTMETİK ORTALAMA

Aritmetik Ortalama Formülü

Bir veri grubunun aritmetik ortalaması, bu gruptaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne eşittir.

1, 5 ve 9 sayılarının aritmetik ortalamasını bulalım.

Veri grubunda 3 veri olduğu için bu verilerin toplamını 3'e bölmemiz gerekir.

Aritmetik Ortalama = ... ...

Buna göre, 1, 5 ve 9 sayılarının aritmetik ortalaması 5'tir.

 
 

  • Veriler: 1, 1, 1, 1

    Aritmetik Ortalama = ... ...

  • Veriler: 8, 12

    Aritmetik Ortalama = ... ...

  • Veriler: 0, 5, 9, 3, 6, 4

    Aritmetik Ortalama = ... ...

 
 

Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamalarını hesaplayalım.

A) 7, 5, 3

B) 9, 12

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

D) 9, 12, 9, 12, 9, 12, 9, 12

E) 0, 0, 0, 0, 50

1, x ve 9 sayılarının aritmetik ortalaması 4 ise, x, x ve 5 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Üç sayının aritmetik ortalamasının 4'e eşit olabilmesi için bu sayıların toplamının 4 . 3 = 12 olması gerekir. 1, x ve 9 sayılarının toplamı 12 ise, x = 2'dir.

Buna göre, x, x ve 5 sayılarının aritmetik ortalaması

Aritmetik Ortalama = ... ...'tür.

 

ARİTMETİK ORTALAMANIN ÖZELLİKLERİ

Bir veri grubundaki sayıların tümü aynıysa, bu verilerin aritmetik ortalaması da bu sayılara eşittir. Örneğin, 9, 9, 9, 9 verilerinin aritmetik ortalaması da 9'dur.

Aritmetik ortalama, veri grubundaki en büyük sayıdan büyük ve en küçük sayıdan küçük olamaz.

Aritmetik ortalama, veri grubundaki sayılardan birine eşit olabilir de olmayabilir de. Örneğin, 2, 4 ve 6'nın aritmetik ortalaması 4'e; 2, 4 ve 9'un aritmetik ortalaması 5'e eşittir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri İşleme Konusuna Git