VERİ İŞLEME


KONU 30: VERİ İŞLEME

BÖLÜM 2: İKİLİ ÇİZGİ GRAFİĞİ


BÖLÜM 2: İKİLİ ÇİZGİ GRAFİĞİ

İki veri grubuna ait verilerle, ikili çizgi grafiği oluşturabilmek için

  • İki veri grubuna ait verileri de aynı grafikte noktalarla gösterir,
  • Her veri grubuna ait, art arda gelen noktaları doğru parçaları ile birleştiririz.

Başka bir deyişle, her veri grubu için ayrı bir çizgi grafiği oluşturur, yalnız bu çizgi grafiklerini aynı eksenler üzerinde gösteririz. Genellikle, her veri grubu için farklı bir renkte veya yapıda çizgiler kullanırız.

 
 

Aylar Proje Sayısı
Ali Burhan
Ocak 4 2
Şubat 3 4
Mart 2 4
Nisan 0 5

Yukarıdaki tabloda, bilgisayar mühendisi olan Ali ve Burhan'ın bu yılın ilk dört ayında tamamladıkları proje sayıları gösterilmiştir. Bu verileri çizgi grafiğine aktaralım.

Yatay ve dikey eksenler, sırasıyla, ayları ve proje sayılarını gösterecek şekilde bir grafik oluşturalım. Bu eksenlere uygun başlıklar yazalım.

Çizgi Grafiği Proje Aşama 1

Yatay eksene tabloda gördüğümüz ay isimlerini yazalım. Dikey ekseni tabloda gördüğümüz sayıları birbirinden ayırt edebileceğimiz şekilde ölçeklendirelim.

Çizgi Grafiği Proje Aşama 2

Ali'ye ait verileri noktalarla gösterip, art arda gelen noktaları aynı renk doğru parçaları ile birleştirelim.

Çizgi Grafiği Proje Aşama 3

Şimdi de başka bir renk seçerek Burhan'a ait verileri noktalarla gösterip, art arda gelen noktaları birleştirelim. Hangi rengin Ali'ye ve hangi rengin Burhan'a ait verileri gösterdiğini grafik üzerinde belirtelim.

Çizgi Grafiği Proje Aşama 4
 
 

Tablolar halinde gösterilen aşağıdaki verileri çizgi grafiğine dönüştürelim.

A)

Yıllar Oturan Kişi Sayısı
A Apt. B Apt.
2005 13 15
2006 18 16
2007 20 10
2008 15 18

B)

Tur Sıralama
A B
1. Tur 2 1
2. Tur 3 2
3. Tur 4 3
4. Tur 3 4
5. Tur 2 3

C)

Voltaj (V) Akım (mA)
Direnç 1 Direnç 2
1 5 10
2 10 20
3 15 30
4 20 40

D)

Günler Nem Oranı (%)
A Şehri B Şehri
Pazar 30 15
Pazartesi 40 25
Salı 35 50
Çarşamba 25 20

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri İşleme Konusuna Git