LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2014-2015 TEOG 1. DÖNEM - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

... ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

...'i ... şeklinde yazarsak, bizden istenilen sayının

... ... ... ...

olduğunu görebiliriz.

CEVAP: B


 
 

15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
 

Çözüm:

15 ile 75 arasındaki tam kare sayılar 16, 25, 36, 49 ve 64'tür. Verilen sayılar arasında 5 tane tam kare sayı olduğunu görüyoruz.

CEVAP: C


 
 

Aşağıdakilerin hangisinde verilen şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır?

A)

Ötelemeli yansıma-TEOG-LGS Çıkmış sorular

B)

Şeklin yansıması-TEOG-LGS Çıkmış sorular

C)

Şeklin ötelenmesi-TEOG-LGS Çıkmış sorular

D)

TEOG Çıkmış sorular ve çözümleri
 
 

Çözüm:

Not: Bu soruda "ötelemeli yansıma" ifadesinin 1 öteleme ve 1 yansımadan oluşan hareket anlamında kullanıldığını varsayıyoruz.

A seçeneğinde, üstteki şekli 2 birim sağa öteledikten sonra verilen eksene göre yansımasını aldığımızda, alttaki şekli elde ederiz. Bu nedenle, A seçeneğindeki şekiller birbirinin ötelemeli yansımasıdır.

CEVAP: A


 

... işleminin sonucu kaçtır?

A) 2,21
B) 1,90
C) 1,45
D) 0,64
 

Çözüm:

1. Terim:

... ... ... ... ...

 

2. Terim:

... ... ... ... ...

 

Toplam:

0,5 + 1,4 = 1,9 = 1,90

CEVAP: B


 

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) (–4)5
B) 5–4
C) 2–9
D) 4–5
 

Çözüm:

Bölen listesi veya çarpan ağacı yöntemini kullanarak 1024'ü çarpanlarına ayırdığımızda, bu sayının 10 tane 2'nin çarpımına eşit olduğunu görebiliriz. Bu çarpımda 2'leri ikişer ikişer gruplayarak, 1024'ün aynı zamanda 5 tane 4'ün çarpımına eşit olduğunu da çıkarabiliriz. Bu bilgiyi kullanarak aşağıdaki sonuca ulaşabiliriz.

... ...

...

CEVAP: D


 

Bir sınıfta günlük bilgisayar kullanım sürelerine göre öğrenci sayılarının dağılımı, aşağıdaki histogramda verilmiştir.

Grafik: Bilgisayar Kullanım Süreleri

TEOG 2014-2015 histogram sorusu

Histograma göre, öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) 79 dakika kullanan 6 öğrenci vardır.

B) En az 60 dakika kullanan 15 öğrenci vardır.

C) En çok 49 dakika kullanan 18 öğrenci vardır.

D) 60 dakikadan az kullananlar, sınıfın yarısından fazladır.

 

Çözüm:

A) Bilgisayarları 70 ile 79 dakika arasında kullanan öğrenci sayısı 6'dır. Yalnız, histogramdan kaç öğrencinin bilgisayarları kaç dakika kullandığı bilgisini edinemeyiz.

B) En az 60 dakika kullanan öğrenci sayısı en sağdaki iki sütunun gösterdiği sayıların toplamına eşittir. 9 + 6 = 15

C) En çok 49 dakika kullanan öğrenci sayısı en soldaki iki sütunun gösterdiği sayıların toplamıdır. 4 + 7 = 11

D) 60 dakikadan az kullananların sayısı en soldaki üç sütunun gösterdiği sayıların toplamına eşittir.

4 + 7 + 3 = 14

Sınıftaki öğrencilerin sayısı tüm sütunların gösterdiği sayıların toplamına eşittir.

4 + 7 + 3 + 9 + 6 = 29

Buna göre, 60 dakikadan az kullananlar, sınıfın yarısından azdır.

CEVAP: B


 

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?

A) ... cm, ... cm
B) ... cm, ... cm
C) ... cm, ... cm
D) ... cm, ... cm
 

Çözüm:

Bir dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir.

A) Alan = ... ... ... cm 2

B) Alan = ... ... ... cm 2

C) Alan = ... ... ... cm 2

D) Alan = ... ... ... cm 2

En büyük alan D seçeneğindedir.

CEVAP: D


 

312 cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer?

A) 314
B) 310
C) 39
D) 36
 

Çözüm:

312 cevizi, 9 kişi kendi aralarında eşit şekilde paylaştıklarında, kişi başına düşen ceviz sayısını bulabilmek için 312'yi 9'a böleriz. 9 = 32 olduğu için kişi başına düşen ceviz sayısı ...'dir.

Aynı tabana sahip üslü sayıları bölerken, paydanın kuvvetini payın kuvvetinden çıkarırız. Bu işlemi yaptığımızda sonucun

... ...

olduğunu görebiliriz.

CEVAP: B


 

TEOG 2014-2015 fraktal sorusu

Yukarıda bir fraktalın ilk iki adımı verilmiştir. Bu fraktalın 3. adımında kaç çember bulunur?

A) 42
B) 63
C) 85
D) 106
 

Çözüm:

Bu fraktalın her adımında en içteki dairelerin içerisine 4'er daire daha ekleniyor.

2. adımdaki daire sayısı 21'dir.

3. adımda, en içteki 16 dairenin her birine 4 daire daha eklenmektedir. Buna göre, 3. adımdaki toplam daire sayısı 21 + 4 . 16 = 85'tir.

CEVAP: C


 

... sayısı ile aşağıdakilerden hangisi toplanırsa sonuç bir tam sayı olur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

...'tir. Dolayısıyla, soruda verilen ifade ...'e eşittir. C seçeneğindeki sayı, ...'in toplamaya göre tersidir. Bu nedenle C seçeneğindeki sayı ile yapılan toplama işleminin sonucu bir tam sayıdır.

... ... ... ... ...

CEVAP: C


 

Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık 2 871 000 000 km'dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2871 . 106
B) 287,1 . 107
C) 2,871 . 108
D) 2,871 . 109
 

Çözüm:

Virgülün solunda birden fazla rakam olduğu için A ve B seçeneklerindeki sayılar bilimsel gösterim değildir.

2 871 000 000 sayısında 2'den sonra toplam 9 rakam olduğu için bu sorunun doğru cevabı D'dir.

C seçeneğindeki sayı 287 100 000'dir.

CEVAP: D


 

Uzunluğu ... cm olan bir tel, ... uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 20
 

Çözüm:

Parça sayısını bulabilmek için toplam uzunluğu bir parçanın uzunluğuna böleriz.

... ...

CEVAP: A


 

Şeklin Ötelemesi-TEOG Çıkmış Soru

Şekildeki ABCD paralelkenarı 4 birim sağa, 5 birim yukarı ötelenerek A'B'C'D' paralel kenarı elde ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi A'B'C'D' paralelkenarının köşelerinden birinin koordinatları değildir?

A) (1, 0)
B) (–2, –1)
C) (2, –2)
D) (1, 3)
 

Çözüm:

Şeklin Ötelemesi-TEOG Çıkmış Soru Çözümü

Paralelkenar, 4 birim sağa ötelendiğinde turuncu şekil ve sonrasında 5 birim yukarı ötelendiğinde kırmızı şekil elde edilir.

Öteleme hareketi-TEOG Çıkmış Soru Çözümü

Kırmızı paralelkenarın köşe noktaları (–2, –1), (1, 0), (1, 3) ve (–2, 2)'dir.

C seçeneğindeki nokta, bu köşelerden biri değildir.

CEVAP: C


 

23 . 32 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 2 . 62
B) 2 . 56
C) 55
D) 66
 

Çözüm:

Verilen ifadede 23 yerine 2. 22 yazarak, aynı kuvvete sahip iki sayının çarpımını elde edebiliriz.

23 . 32 = 2 . 22 . 32

Kuvvetleri eşit olan 22 ve 32 sayılarının çarpımı 62'ye eşittir.

22 . 32 = (2 . 3)2 = 62

Bulduğumuz ifadede 22 . 32 yerine 62 yazdığımızda, A seçeneğindeki ifadeyi elde ederiz.

2 . 22 . 32 = 2 . 62

CEVAP: A


 

Bir karenin alanı, kenar uzunlukları 12 cm ve 18 cm olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Buna göre, sorudaki dikdörtgenin alanı 12 × 18 = 216 cm2'dir.

Karenin alanı, dikdörtgenin alanına eşit olduğu için karenin kenar uzunluğu 216'nın kareköküne eşittir.

... ... cm

CEVAP: A


 

Tam kare sayılar-2014-2015 teog 1. dönem sınav sorusu

Şekildeki ABCD ve KLMD karelerinin alanları sırasıyla 169 cm2 ve 25 cm2dir. Buna göre, |AK| kaç santimetredir?

A) 5
B) 8
C) 9
D) 12
 

Çözüm:

Şekildeki |AK| uzunluğu, iç içe verilen karelerin kenar uzunlukları arasındaki farka eşittir.

  • ABCD karesinin kenar uzunluğu ... cm'dir.
  • KLMD karesinin kenar uzunluğu ... cm'dir.
 

Bu iki kenar uzunluğu arasındaki fark 13 – 5 = 8 cm'dir.

CEVAP: B


 

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Soruda 3 tane ... kesrinin çarpıldığını görüyoruz. Bu nedenle işlem sonucu ... ...'tür.

Yalnız, seçeneklerde bu sayı olmadığı için, aynı sonucun farklı gösterimlerine de bakmamız gerekir.

... kesirinin hem payı hem de paydası 2'ye kalansız bölündüğü için bu kesri 2 ile sadeleştirerek, ... yerine ... yazabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda, C seçeneğinde verilen

...

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C


 

Bir karınca ... metrelik bir yolun ... metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Geriye kalan yol ... metredir. Bu çıkarma işlemini yapabilmek için karekök içindeki tam kare çarpanları kök dışına çıkarmamız gerekir.

Yolun tamamı:

... ... metre

Karıncanın gittiği yol:

... ... metre

Geriye kalan yol:

... ... metre.

CEVAP: D


 

–4–3 sayısının 2–4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 

Çözüm:

Bu soruda ... işleminin sonucu istenmektedir.

Paydayı paya atarken kuvvetin işaretini değiştiririz.

...

Bu ifadedeki –4–3'ü 2 tabanında yazalım.

–4–3 = –(22)–3 = –22 × (–3) = –2–6

Çarpma işleminde –4–3 yerine bu ifadeye eşit olan –2–6 sayısını yazarsak, tabanları aynı olan iki sayının çarpımını elde ederiz.

–2–6 . 24 = –24 – 6 = –2–2

–2–2 ifadesi A seçeneğindeki kesre eşittir.

...

CEVAP: A


 

2014-2015 1. Dönem liselere giriş sınavı sorusu

Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen k sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Sayı doğrusundaki k sayısı 9 ile 10 arasındadır. Bu soruyu çözebilmek için seçeneklerde verilen kareköklü ifadelerden hangisinin 9 ile 10 arasında olduğunu bulmamız gerekir. Bu koşulun sağlanabilmesi için karekök içerisindeki sayının 92 = 81 ile 102 = 100 arasında olması gerekir. Karekök içerisinde 81 ile 100 arasında bir sayı bulunan tek ifade C seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: C