Sınıf 8DENEME OLARAK ÇÖZ ➤ 2018-2019 LGS

SÜRE

40:00

2018-2019 LGS MATEMATİK

ÇÖZÜMLÜ DENEME OLARAK ÇÖZ

 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

SORU 1

Bir otelin her bir katındaki oda sayısının, odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo: Kat Numarasına Göre Kattaki Oda Sayısı

Kat Numarası (x)Kattaki Oda Sayısı
1 ≤ x < 490 – 10x
4 ≤ x < 750 – 5x
 

Buna göre bu otelde 2. kattaki oda sayısı 5. kattaki oda sayısından kaç fazladır?

Çözüm:

2. Kattaki Oda Sayısı

Kat Numarası (x)Kattaki Oda Sayısı
1 ≤ x < 490 – 10x
4 ≤ x < 750 – 5x

x = 2 için ilk satırdaki cebirsel ifadeyi kullanırız. 90 – 10x ifadesinde x yerine 2 yazarak, 2. katta 70 oda olduğunu görebiliriz.

90 – 10x = 90 – 10 . 2 = 90 – 20 = 70 oda

5. Kattaki Oda Sayısı

Kat Numarası (x)Kattaki Oda Sayısı
1 ≤ x < 490 – 10x
4 ≤ x < 750 – 5x

x = 5 için ikinci satırdaki ifadeyi kullanırız. Bu ifadede x yerine 5 yazarak 5.katta kaç oda olduğunu bulabiliriz.

50 – 5x = 50 – 5 . 5 = 50 – 25 = 25 oda

Aradaki Fark

2. katta 70 ve 5. katta 25 oda vardır. Oda sayıları arasındaki fark 70 – 25 = 45'tir.

CEVAP: B

SORU 2

...,... ve ... birer gerçek sayı ve ... ≥ 0 olmak üzere

...

... ...

... ...

Aşağıdaki şekildeki gibi bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği ... m ve malzemenin vincin koluna uzaklığı ... mʼdir.

2019 LGS vinç sorusu

Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konumdayken... m yukarı çekiliyor.

Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği, malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır?

Soruda verilen uzaklıkları kök dışına çıkaralım.

 • Malzemenin yerden yüksekliği: ... ... m
 • Malzemenin vinç koluna uzaklığı: ... ... m
 

Malzeme ... m yukarı çekilirse, yeni uzaklıklar aşağıdaki gibi olur.

 • Malzemenin yerden yükseliği: ... ... m
 • Malzemenin vinç koluna uzaklığı: ... ... m
 

Buna göre, uzaklıklar arasındaki yeni fark ... ... m olur.

CEVAP: C

SORU 3

Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

Uçakla seyahat eden bir yolcu, kütlesi 8 kg’dan az olan valizini kabine alabilmektedir.

Aycan’ın valizinin kütlesi 9,08 kg’dır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Valizdeki Eşyalardan Bazılarının Kütleleri

EşyaKütlesi (kg)
Ayakkabı9 . 10–1 + 8 . 10–2
Kitap1 . 100 + 1 . 10–1
Mont9 . 10–1 + 5 . 10–3
Tablet1 . 100 + 9 . 10–3
 

Aycan, valizinden bu dört eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alabilir?

Çözümlemesi yapılan eşyaların kütlelerini bulalım.

 • Ayakkabı: 9 . 10–1 + 8 . 10–2 = 0,9 + 0,08 = 0,98 kg
 • Kitap: 1 . 100 + 1 . 10–1 = 1 + 0,1 = 1,1 kg
 • Mont: 9 . 10–1 + 5 . 10–3 = 0,9 + 0,005 = 0,905 kg
 • Tablet: 1 . 100 + 9 . 10–3 = 1 + 0,009 = 1,009 kg
 

Aycan'ın valizinden çıkarması gereken kütle en az 9,08 – 8 = 1,08 kg olmalıdır. Seçeneklerde kütlesi 1,08 kg'dan fazla olan tek eşya kitaptır.

CEVAP: C

SORU 4

Aşağıda dikdörtgen şeklindeki A, B, C kartonlarının her birinden dörder adet verilmiştir.

2019 LGS karton kaplama sorusu-12019 LGS karton kaplama sorusu-22019 LGS karton kaplama sorusu-3

Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Bu prizmalardan biri aşağıda verilmiştir.

2019 LGS karton kaplama sorusu-4

Kartonların tamamı kullanıldığına göre diğer prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

İlk kare prizma için 2 tane B ve 4 tane C kartonu kullanılıyor. Buna göre ikinci kare prizma için geriye 2 tane B ve 4 tane A kartonu kalıyor.

2019 LGS karton kaplama sorusunun çözümü

A kartonunun yüzey alanı 2x . 4x = 8x2 cm2 ve B kartonunun yüzey alanı 2x . 2x = 4x2 cm2'dir. Buna göre, ikinci kare prizma için kullanılan kartonların toplam alanı

4 . 8x2 + 2 . 4x2 = 40x2 cm2'dir.

Bu alan, aynı zamanda, ikinci kare prizmanın yüzey alanına eşittir.

CEVAP: D

SORU 5

Dik üçgenlerde 90° lik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir.

Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.

2019 LGS geometri tahtası sorusu-4

a2 + c2 = b2

Geometri tahtası, bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur.

2019 LGS geometri tahtası -1
2019 LGS geometri tahtası -2

Şekil I’deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı ...... birimkaredir.

Bu geometri tahtasında Şekil II’deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden kaç birimdir?

Şekil I'de geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı ... ... ... birimkaredir. Buna göre, karenin kenar uzunluğu ... ... birimdir.

2019 LGS geometri tahtası sorusu-1 birimin uzunluğu

İki komşu çivi arasındaki uzaklığa ... dersek, karenin kenar uzunluğu... olur. Bu uzunluk ...'ye eşit olduğu için ... ... birimdir.

2019 LGS geometri tahtası-Pisagor Teoremi

Şekil II'deki üçgenin dik kenar uzunlukları ... ve ... birimdir. Pisagor Teoremi'ni kullanarak, hipotenüs uzunluğunun ... olduğunu görebiliriz.

... ...... ...

Üçgenin çevresi kenar uzunluklarının toplamına eşittir.

Üçgenin Çevresi=... ...

... ifadesinde ... yerine ... yazdığımızda, sonucun ... birim olduğunu görebiliriz.

... ......

CEVAP: A

SORU 6
2019 LGS üst üste kartonlar-1
2019 LGS üst üste kartonlar-1
2019 LGS üst üste kartonlar-2
2019 LGS üst üste kartonlar-3

Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden 1ʼden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 cmʼlik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır.

2019 LGS üst üste gelen kartonlar

Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetrekaredir?

Bu kartonlara küçükten büyüğe doğru (soldan sağa doğru) sırayla A, B ve C diyelim.

Soruda verilenlere göre, bir kartonun kenar uzunlukları alanının 1'den büyük çarpanlarıdır. Kartonlara ait kenar uzunluklarının santimetre cinsinden alabileceği değerleri gösteren sayı ikilileri aşağıdaki gibidir.

 • A kartonu: (5, 7)
 • B kartonu: (7, 11)
 • C kartonu: (2, 55) (5, 22) (10, 11)
2019 LGS üst üste gelen kartonlar

İki farklı karton, şekildeki gibi üst üste yapıştırılacaksa, bu kartonların kenar uzunluklarından biri aynı olmalıdır. Buna göre, olası çözümleri bulabilmek için yukarıdaki ikililerden ortak olanları seçmemiz gerekir. Ortak uzunluğa sahip olabilecek kartonlar ve bu kartonlar yapıştırıldığında oluşan şekillerin alanları aşağıdaki gibidir.

 • A ve B kartonları

  Ortak Uzunluk: 7 cm

  Alan=7 × (11 + 5 – 3) = 91 cm2

  2019 LGS üst üste gelen kartonlar A B
 • A ve C kartonları

  Ortak Uzunluk: 5 cm

  Alan=5 × (7 + 22 – 3) = 130 cm2

  2019 LGS üst üste gelen kartonlar A C
 • B ve C kartonları

  Ortak Uzunluk: 11 cm

  Alan=11 × (7 + 10 – 3) = 154 cm2

  2019 LGS üst üste gelen kartonlar B C

Olası alanlardan en büyüğü 154 cm2'dir.

CEVAP: C

SORU 7
2019 LGS benzerlik sorusu

Yukarıdaki kareli zeminde verilen şekilde A, B, C noktaları sırasıyla D, E, F noktalarıyla birleştirilerek [AD], [BE] ve [CF] çiziliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı olamaz?

Soruda belirtilen doğruları çizelim.

2019 LGS benzerlik sorusunun çözümü

Bu doğruları çizdiğimizde, karşımıza 6 farklı dik üçgen çıkar.

2019 LGS benzer üçgen 1
2019 LGS benzer üçgen 2
2019 LGS benzer üçgen 3
2019 LGS benzer üçgen 4
2019 LGS benzer üçgen 5
2019 LGS benzer üçgen 6
 • Ü1 ve Ü5 üçgenleri benzerdir. Ü1'in Ü5'e benzerlik oranı ...'dir.
 • Ü3 ve Ü1 üçgenleri benzerdir. Ü3'ün Ü1'e benzerlik oranı ...'tür.
 • Ü6 ve Ü2 üçgenleri benzerdir. Ü6'nın Ü2'ye benzerlik oranı ...'dir.

Benzerlik oranı ... olan benzer üçgenler bulunmamaktadır.

CEVAP: B

SORU 8

..., ... birer gerçek sayı ve ...... olmak üzere ... dir.

Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kâğıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kâğıdın bir yüzünün alanı 27 cm2 olup dikdörtgen şeklindeki kâğıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir.

2019 LGS kağıt kesme sorusu

Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kâğıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

Karenin kenar uzunluğu ... ... cm'dir.

Dikdörtgenin uzun kenarı, karenin üst kenarı ile ortak olduğu için bu uzunluk da ... cm'dir. Ayrıca soruda verilenlere göre dikdörtgenin alanı 27 ÷ 3 = 9 cm2'dir.

Alanı 9 cm2 ve uzun kenarı ... cm olan dikdörtgenin kısa kenarı ... cm'dir.

... cm

CEVAP: D

SORU 9

Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.

2019 LGS durak sorusu

Yukarıdaki kareli zeminde verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli, eğimi 1 olan yolu izleyerek 2. duraktaki noktalardan birine ulaştıktan sonra bu noktadan eğimi 2 olan yolu izleyerek 3. duraktaki noktalardan birine ulaşıyor.

Ardışık iki durak arasında izlediği yollar doğrusal olduğuna göre bu hareketli,3. durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyerek 4. duraktaki hangi noktaya ulaşır?

Bu hareketlinin izlediği yollar aşağıda gösterilmiştir.

2019 LGS durak sorusunun çözümü
 • A noktasından yola çıkan hareketli, eğimi 1 olan yolu izlerse 2. duraktaki D noktasına ulaşır.
 • D noktasından yola çıkan hareketli, eğimi 2 olan yolu izlerse 3. duraktaki H noktasına ulaşır.
 • H noktasından yola çıkan hareketli, eğimi 3 olan yolu izlerse 4. duraktaki K noktasına ulaşır.

CEVAP: A

SORU 10

Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun üç atış yapma hakkı vardır. Bu üç atıştan sonra sporcular, gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alır.

Aşağıdaki tabloda beş sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir.

Tablo: Sporcuların Gülle Atış Mesafeleri (Metre)

2019 LGS Madalya Sorusu Tablo

Bu yarışmada Cihan altın madalya, Dinçer bronz madalya kazandığına göre Fatih’in 3. atışında gülleyi attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir?

Madalya sıralamalarında sadece en iyi atışlar değerlendirilmektedir. Burak, Cihan, Dinçer ve Erdal'ın madalya sıralamalarında kullanılan atışları aşağıdaki gibidir.

 • Burak: 18,20 m
 • Cihan: 19,86 m
 • Dinçer: 18,57 m
 • Erdal: 18,44 m

Bu atışlardan en iyisi Cihan'ınkidir ve Cihan altın madalya almıştır. Fatih'inkiler hariç, en iyi ikinci atış ise Dinçer'indir. Dinçer bronz madalya aldığına göre, gümüş madalyayı Fatih almıştır. Buna göre, Fatih'in en iyi atışının, Cihan'ın en iyi atışıyla, Dinçer'in en iyi atışı arasında olması gerekir. Metre cinsinden Fatih'in en iyi atışına x dersek, bu değişken aşağıdaki eşitsizliği sağlar.

18,57 < x < 19,86

Bu eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi, D seçeneğinde verilmiştir.

Not: Fatih'in diğer iki atışı 18,57'den küçük olduğu için bu atışlar sonucu değiştirmez.

CEVAP: D

SORU 11

Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 8 cmʼlik bir parça kesilerek kalan kısım iki eş parçaya, diğerinden 5 cmʼlik bir parça kesilerek kalan kısım üç eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyor.

2019 LGS çubuk sorusu

Bu parçalardan birer tanesi ile bir kitabın aynı kenarı aşağıdaki gibi ölçüldüğünde parçalardan birinin uzunluğu kitabın kenar uzunluğundan 10 cm fazla, diğerinin uzunluğu ise 1 cm eksik oluyor.

2019 LGS çubuk parçası 1
2019 LGS çubuk parçası 2

Buna göre kesilmeden önce çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir?

Çubukların uzunluklarını ... ile gösterip, parça uzunluklarını bu değişken cinsinden bulalım.

Üstteki çubuğun parçası:

Üstteki çubuğun 8 cm'si kesilince geriye ... cm'si kalır. Geriye kalan kısım ikiye bölününce, parçalardan her birinin boyu ... cm olur.

Alttaki çubuğun parçası

Alttaki çubuğun 5 cm'si kesilince geriye kalan kısım ... cm uzunluğunda olur. Bu kısım üçe bölününce, parçalardan her biri ... cm uzunluğunda olur.

Şimdi de yukarıda bulduğumuz ifadelerle bir denklem oluşturup, bu denklemi çözelim.

Denklem

Üstteki çubuğun bir parçası soruda verilen kitaptan 10 cm uzun ve alttaki çubuğun bir parçası aynı kitaptan 1 cm kısadır. Buna göre, ...'nin 10 eksiği, ...'ün 1 fazlasına eşittir.

......

Denklem Çözümü

Denklemdeki paydalardan kurtulabilmek için eşitliğin iki tarafını da 6 ile çarpabiliriz.

......

............

............

.........

......

......

... cm

CEVAP: B

SORU 12
2019 LGS olasılık sorusu-formül

İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu 1. torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Ayrıca mavi veya sarı renkli 7 topun bulunduğu 2. torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. 1. ve 2. torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor.

2019 LGS olasılık torbalar ve kutu

Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır?

1. Torba:

1. torbadan rasgele çekilen bir topun kırmızı gelme olasılığı daha fazlaysa, sarı topların sayısı yarıdan azdır. Buna göre, ilk torbada en fazla 2 sarı top vardır.

2. Torba:

Bu torbadan rasgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha düşükse, bu torbada da sarı topların sayısı tüm topların yarısından azdır. Buna göre ikinci torbada en fazla 3 sarı top vardır.

Kutu:

Torbalardaki toplar aynı kutuya atıldığında, bu kutuda toplam 5 + 7 = 12 top olur. 12 toptan en fazla 2 + 3 = 5'i sarıdır. Buna göre, kutudan çekilen topun sarı olma olasılığı en fazla ... olabilir.

CEVAP: C

SORU 13

Dik üçgenlerde 90° lik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir.

Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.

2019 LGS geometri tahtası sorusu-4

a2 + c2 = b2

ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kâğıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizilip bu dikdörtgenler boyanıyor.

2019 LGS boyasız bölge-kağıt

Kâğıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30 cm2 olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimetredir?

Boyasız alan:

Orta kısımdaki boyanmayan bölgelerin toplam alanı, eş dikdörtgenlerden birinin alanına eşittir. Bu durum, orta kısımdaki iki dikdörtgenin sola ve sağa yaslanmasıyla da görülebilir.

2019 LGS boyasız bölge-çözüm

Eş dikdörtgenlerin kenar uzunlukları:

2019 LGS boyasız bölge kenarlar

Eş dikdörtgenlerin kısa kenar uzunluğu ... ile ifade edildiğinde uzun kenar ... çıkar. Buna göre, boyasız bölgenin alanı ... cm2'dir. ... ifadesi 30'a eşitlenerek ...'in ...'a eşit olduğu görülebilir.

...

...

... cm

 

Kağıdın kenar uzunluğu:

2019 LGS kağıdın kenar uzunlukları
 • Kısa Kenar: ... cm
 • Uzun Kenar: ... ... ... cm
 

Köşegen uzunluğu:

2019 LGS kağıdın köşegeni

İki komşu kenar ve köşegen bir dik üçgen oluşturur. Bu dik üçgenin hipotenüsü, kağıdın köşegenidir. Köşegen uzunluğunun karesi Pisagor Teoremi'ne göre dik kenar uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir.

...

...

... cm2

Buna göre köşegen uzunluğu ... cm'dir.

CEVAP: C

SORU 14

Yükseklikleri eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki iki eş pakete kakaolu ve vanilyalı bisküviler, tabanları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi tek sıra hâlinde yerleştiriliyor.

2019 LGS bisküvi sorusu

Kakaolu bir bisküvinin yüksekliği vanilyalı birbisküvinin yüksekliğinin yarısı kadardır. Paketlerden birine üç vanilyalı, iki kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kalan kısmınınyüksekliği 10 cm; diğer pakete bir vanilyalıiki kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kalan kısmının yüksekliği 14 cm oluyor.

Tam dolu bir paketteki vanilyalı bisküvi sayısı kakaolu bisküvi sayısına eşit olduğuna göre bu pakette kaç tane bisküvi vardır?

Kakaolu bisküvinin santimetre cinsinden yüksekliğine x dersek, vanilyalı bisküvinin yüksekliği 2x olur. Şimdi de paket yüksekliklerini x cinsinden bulalım.

Soldaki paketin yüksekliği

Soldaki paketin yüksekliği, 3 vanilyalı ve 2 kakaolu bisküvinin toplam yüksekliğinden 10 cm fazladır.

3 . 2x + 2 . x + 10 = 8x + 10 cm

Sağdaki paketin yüksekliği

Sağdaki paketin yüksekliği, 1 vanilyalı ve 2 kakaolu bisküvinin toplam yüksekliğinden 14 cm fazladır.

1 . 2x + 2 . x + 14 = 4x + 14 cm

Denklem

Paketlerin yükseklikleri eşit olduğu için 8x + 10 ile 4x + 14 ifadeleri eşittir.

8x + 10 = 4x + 14

⇒ 8x – 4x = 14 – 10

⇒ 4x = 4

x = 1 cm

Bisküvilerin ve paketin yükseklikleri

 • Vanilyalı bisküvi: 2x=2 cm
 • Kakaolu bisküvi: x=1 cm
 • Paket: 8x + 10=18 cm

Tam dolu paketteki bisküvi sayısı

Bir vanilyalı ve bir kakaolu bisküvinin toplam yüksekliği 2 + 1 = 3 cm'dir. Vanilyalı ve kakaolu bisküviler eşit sayıda olacaksa, tam dolu pakette 18 ÷ 3 = 6 çift veya toplam 12 adet bisküvi olmalıdır.

CEVAP: B

SORU 15

Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayımlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır.

Grafik: Yayımlanacak Programların Sürelere Göre Dağılımı

2019 LGS TV programları sorusu

Tablo: 24 Saatlik Yayın Akışı

SıraProgram AdıYayın Saati
1El Emeği Göz Nuru08.00 - …
2Başarının Sırrı… - …
3Anadolu’da Lezzet Durakları… - …
4Piramitlerin Gizemi… - …
5Çanakkale Destanı… - …
6Ata Sporlarımız… - …
7Doğanın Gücü… - …
8Dünya Atletizm Şampiyonası… - …
9Bilgisayar Dünyası… - …
10Notaların Dili… - …
 

Verilenlere göre “Ata Sporlarımız” adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir?

24 saatlik zaman dilimi 360° ile ifade edildiğine göre bu dairedeki her 360° ÷ 24 = 15°'lik açı, bir saatlik bir dilimi göstermektedir.

"Ata Sporlarımız"dan önce başlayan 5 program, daire grafiğinde 30 + 15 + 45 + 15 + 60 = 165° ile gösterilmektedir. Buna göre, saat 8:00'dan "Ata Sporlarımız" programı başlayana kadar geçen süre 165 ÷ 15 = 11 saattir. 8:00'a 11 saat eklendiğinde 19:00 elde edilir. Bahsedilen program, daire grafiğinde 15° ile gösterildiği için program süresi 15 ÷ 15 = 1 saattir. Buna göre, "Ata Sporlarımız" programının yayın saati 19:00 ile 20:00 arasındadır.

CEVAP: A

SORU 16

..., ..., ..., ... birer gerçek sayı ve ......, ...... olmak üzere

... ...

... dir.

... ...

... dir.

2019 LGS kareköklü sayı

Tablo 1ʼde verilen ifadelerin her biri Tablo 2ʼde verilen ifadelerin her biri ile birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri, bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığının ... olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Tablo 1 ve Tablo 2'deki sayıların mümkün olan tüm çarpanlarını kök dışına çıkaralım.

2019 LGS kareköklü sayı çözüm

Bu tabloların her birinden birer sayı seçip çarptığımızda, sonucun doğal sayı olabilmesi için her iki sayının da kareköklü kısımlarının aynı olması gerekir. Tablo 1'deki ... ile Tablo 2'deki ... ve ... sayılarının çarpımı doğal sayıdır.

Tabloların her birinden birer sayı seçip çarparak 16 farklı sonuç elde edebiliriz. Bu sonuçlardan rasgele çekilen birinin doğal sayı olma olasılığının ...'e eşit çıkabilmesi için 16 sonuçtan 2'sinin doğal sayı olması gerekir. Yukarıda hâlihazırda 2 çarpımın doğal sayı olduğunu görmüştük. Bu nedenle, A'nın Tablo 2'deki herhangi bir sayı ile çarpımının doğal sayı olmaması gerekir. A sayısı ...'e eşit olduğunda, bu sayıyla yapılan çarpma işlemlerinin sonucu doğal sayı olmaz.

CEVAP: C

SORU 17

...... ve ..., ... tam sayılar olmak üzere

... ve...

...

Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı kart verilmiştir.

2019 LGS kart sorusu

Mavi kartlardaki her bir üslü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor.

Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır?

Kırmızı kartlardaki sayıları da 2 tabanında yazalım.

 • 4–1 = (22)–1 = 22 . (–1) = 2–2
 • 4–3 = (22)–3 = 22 . (–3) = 2–6
 • 42 = (22)2 = 22 . 2 = 24
 • 40 = (22)0 = 22 . 0 = 20

En büyük oranı yakalayabilmek için öncelikle çarpma sonucunda elde edilebilecek en küçük ve en büyük sayıları bulmamız gerekir.

 

En küçük çarpım:

Mavi ve kırmızı kartlardaki en küçük sayılar sırasıyla 2–2 ve 2–6'dır. Bu sayıların çarpımı elde edebileceğimiz en küçük sonucu verir.

2–2 . 2–6 = 2–2 – 6 = 2–8

 

En büyük çarpım:

Hem mavi hem de kırmızı kartlardaki en büyük sayı 24'tür. Yalnız denk olmayan üslü ifadeler çarpıldığı için 24'ü bu kartlardaki en büyük ikinci sayı ile çarpmamız gerekir. En büyük ikinci sayı 23 olduğundan, elde edilebilecek en büyük çarpım sonucu 24 . 23 = 27'dir.

 

En büyük oran:

En büyük oranı bulabilmek için en büyük çarpım sonucunu en küçük çarpım sonucuna böleriz.

... ...

CEVAP: B

SORU 18

Dik üçgenlerde 90° lik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir.

Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.

2019 LGS geometri tahtası sorusu-4

a2 + c2 = b2

2019 LGS dikdörtgenler prizması
2019 LGS dik üçgen dik prizma

Taban ayrıtlarının uzunlukları 10 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok Şekil I’deki gibi taban köşegenleri boyunca tabanlara dik olacak şekilde kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen iki parça üst üste yapıştırılarak Şekil II’deki dik üçgen dik prizma biçiminde bir tahta blok oluşturuluyor.

Elde edilen dik üçgen dik prizma ile başlangıçta verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamı birbirine eşittir.

Buna göre dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğun yüksekliği kaç santimetredir?

Dikdörtgenler Prizması:

Dikdörtgenler prizmasının yüksekliği x ile ifade edildiğinde, ayrıt uzunluklarının toplamı 4(24 + 10 + x) = 136 + 4x cm olur.

 

Dik Üçgen Dik Prizma:

Pisagor Teoremi kullanılarak, dikdörtgenler prizmasının taban köşegeninin 26 cm olduğu görülebilir.

......... cm

2019 LGS geometrik cisimler sorusu köşegen

Buna göre, dik üçgen dik prizmanın ayrıt uzunluklarının toplamı 2(26 + 10 + 24) + 3 . 2x = 120 + 6x cm'dir.

 

Denklem:

x cinsinden bulunan ifadeler eşitlendiğinde aşağıdaki denklem elde edilir.

136 + 4x = 120 + 6x

⇒ 136 – 120 = 6x – 4x

⇒ 16 = 2x

⇒ x = 8 cm

Buna göre, dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 8 cm'dir.

CEVAP: A

SORU 19

Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

2019 LGS Braille Alfabesi 1
2019 LGS Braille Alfabesi 2

Bu rakamlar kullanılarak aşağıdaki gibi dört haneli bir şifre oluşturulacaktır.

2019 LGS Braille Alfabesi İlk Sayı
2019 LGS Braille Alfabesi İkinci Sayı

Bu dikdörtgenlerden I. ile II. ve III. ile IV. dikdörtgen aşağıdaki gibi uzun kenarları boyunca çakıştırıldıklarında bu dikdörtgenlerin belirttiği Braille rakamları çakışma kenarlarına göre birbirinin yansıması olacaktır.

2019 LGS Görme Engelli İlk Sayı
2019 LGS Görme Engelli İkinci Sayı

Yukarıdaki gibi oluşturulacak bu şifrede I. ve II. dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı tam kare, III. ve IV. dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı asal sayı olacaktır.

Buna göre I. ve III. haneye gelmesi gereken Braille rakamları aşağıdakilerden hangisidir?

Çakışan kenarlara göre birbirinin yansıması olan rakamlar aşağıdaki gibidir.

 • 0 ⟷ 8
 • 3 ⟷ 3
 • 4 ⟷ 6
 • 5 ⟷ 9
 • 7 ⟷ 7

Soruda verilen alfabeye göre seçeneklerdeki sayılar aşağıdaki gibidir.

 • A) I: 9, III: 7
 • B) I: 6, III: 5
 • C) I: 6, III: 4
 • D) I: 4, III: 8
 

A Seçeneği:

9 ile 5 birbirinin yansıması olduğundan, ilk sayı 95'tir. Yalnız, 95 tam kare olmadığı için doğru cevap A olamaz.

B Seçeneği:

6 ile 4 birbirinin yansımasıdır. Buna göre ilk sayı 64'tür. 64 tam karedir.

5 ile 9 birbirinin yansımasıdır. 59 asal olduğu için doğru cevap B'dir.

C seçeneği:

C seçeneğinde elde edilen iki basamaklı sayılar 64 ve 46'dır. 64 tam kare olduğu halde 46 asal değildir. Doğru cevap C seçeneği olamaz.

D seçeneği:

D seçeneğinde elde edilen iki basamaklı sayılar ise 46 ve 80'dir. 46 tam kare ve 80 asal değildir. Doğru cevap D seçeneği de olamaz.

CEVAP: B

SORU 20
2019 LGS Kedi Maması Sorusu

Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor.

Zeynep’in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır?

Zeynep, A ve B marka kedi mamalarına aynı parayı harcadığına göre, ucuz olan A marka mamadan daha fazla almıştır. Markası aynı olan 6 paket mamayı eve bıraktığında kalan paketlerin sayıları eşit olduğundan, eve bıraktığı mamalar A markadır.

B marka kedi mamalarının sayısına x dersek, A marka kedi mamalarının sayısı x + 6 olur. Buna göre, B marka mamalara harcadığı para 50x TL ve A marka mamalara harcadığı para 30(x + 6) TL'dir.

A ve B markalarına aynı parayı verdiği için 50x ile 30(x + 6) ifadeleri eşittir.

50x = 30(x + 6)

⇒ 50x = 30x + 180

⇒ 50x – 30x = 180

⇒ 20x = 180

⇒ x = 9

x = 9 ise, Zeynep'in B marka mamaya verdiği para 50 . 9 = 450 TL'dir. Bu miktar, harcadığı paranın yarısı olduğu için doğru cevap 450 . 2 = 900 TL'dir.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık