GEOMETRİK CİSİMLER


DİK SİLİNDİR

DİK SİLİNDİR ANİMASYONU


 
 

BİLGİLER

DAİRESEL SİLİNDİR: Dairesel silindir, daire şeklindeki iki eş ve paralel taban ve bu tabanları birleştiren bir yan yüzeyden oluşan geometrik cisimdir.

DAİRESEL DİK SİLİNDİR: Ekseni tabana dik olan dairesel silindirlere dairesel dik silindir ve dik olmayan dairesel silindirlere dairesel eğik silindir ismi verilir.

Yukarıda bir dairesel dik silindir animasyonu görüyoruz.

 
 
Dönen Silindir