DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

BÖLÜM 3: DAİRESEL DİK SİLİNDİR


BÖLÜM 3: DAİRESEL DİK SİLİNDİR

 
Dairesel Dik Silindirin Tanımı

DAİRESEL SİLİNDİR: Dairesel silindir, daire şeklindeki iki eş paralel taban ve bu tabanları birleştiren bir yan yüzeyden oluşan geometrik cisimdir.

 

DAİRESEL SİLİNDİRİN TEMEL ELEMANLARI

TABAN YARIÇAPI:

Dairesel silindirin taban yarıçapının uzunluğu ... ile gösterilir. Taban yarıçap uzunluğu, yüzey alanı ve hacim hesaplanırken kullanılır.

Dairesel Dik Silindirin Yarıçapı

EKSEN:

Tabanların merkezlerinden geçen doğru, dairesel silindirin eksenidir.

Dairesel Dik Silindirin Ekseni

YÜKSEKLİK:

Bir silindirin yüksekliği, tabanları arasındaki uzaklığa eşittir.

Dairesel Dik Silindirin Yüksekliği
Dairesel Eğik Silindirin Yüksekliği

Silindirin yüksekliği ... ile gösterilir. Yükseklik, yüzey alanı ve hacim hesaplanırken kullanılır.

 

DİK VE EĞİK DAİRESEL SİLİNDİR

Ekseni tabana dik olan dairesel silindirlere dairesel dik silindir ve dik olmayan dairesel silindirlere dairesel eğik silindir ismi verilir.

Dairesel Dik Silindir

Dairesel Dik Silindir

Dairesel Eğik Silindir

Dairesel Eğik Silindir

8. sınıf kazanımlarında dairesel eğik silindir olmadığı için konu anlatımının geri kalanına dairesel dik silindirle devam ediyoruz.

 

DAİRESEL DİK SİLİNDİRİN AÇINIMI

Yan yüzeyin tabana dik bir doğrultuda ve tabanların çevrelerinden kesildiğini düşünürsek, dairesel dik silindirin açınımında iki eş daire ve bir dikdörtgen elde ederiz.

Dairesel Dik Silindirin Açınımı

Açınımdaki eş daireler tabanlara, dikdörtgen ise yan yüzeye denk gelir. Dikdörtgenin bir kenar uzunluğu silindirin yüksekliğine ve diğer kenar uzunluğu tabanın çevresine eşittir.

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Konusuna Git