CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 30: ÖZDEŞLİKLER

BÖLÜM 6: CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARA AYIRMA-FARKIN KARESİ


BÖLÜM 6: CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARA AYIRMA-FARKIN KARESİ

Önceki bölümde, toplamın karesini kullanarak cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırmıştık. Bu bölümde, farkın karesini veren özdeşliği kullanarak cebirsel ifadeleri çarpanlara nasıl ayırabileceğimizi öğreniyoruz.

 

C) a22ab + b2 = (ab)2 ÖZDEŞLİĞİNİ KULLANARAK ÇARPANLARA AYIRMA

Farkın karesi

Üç terimli bir cebirsel ifadede terimlerden ikisinin kareköklerinin çarpımının –2 katı üçüncü terime eşitse, bu ifadeyi a22ab + b2 = (ab)2 özdeşliğini kullanarak çarpanlara ayırabiliriz. Bu özdeşlikte a ve b yerine terimlerin kareköklerini yazarız.

x2 – 6xy + 9y2 ifadesini çarpanlara ayıralım.

 
Çarpanlara ayırma örneği 5
  • x2'nin karekökü x'e ve
  • 9y2'nin karekökü 3y'ye eşittir.
 

x ile 3y'nin çarpımının –2 katı –6xy'ye eşit olduğu için bu ifadeyi a22ab + b2 = (ab)2 özdeşliğini kullanarak çarpanlara ayırabiliriz. Bu özdeşlikte a yerine x ve b yerine 3y yazarız.

x2 – 6xy + 9y2 = (x3y)2

Bir özdeşlikte a ve b sayılarını yer değiştirdiğimizde de aynı sonucu elde ederiz. Örneğin, x2 – 6xy + 9y2 ifadesini hem (x3y)2 hem de (3yx)2 şeklinde ifade edebiliriz.

... ifadesini çarpanlara ayıralım.

 
Çarpanlara ayırma örneği 6
  • ...'nin karekökü ...'e ve
  • ...'ün karekökü ...'ye eşittir.
 

... ile ...'nin çarpımının ... katı ...'e eşittir.

...

Buna göre verilen ifadeyi a22ab + b2 = (ab)2 özdeşliğini kullanarak çarpanlara ayırabiliriz. Bu özdeşlikte a yerine ... ve b yerine ... yazabiliriz.

... ...

Çarpanlara ayırma işleminde a yerine ... ve b yerine ... de yazabiliriz.

... ...

  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlara ayırın.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-7

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git