CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER


KONU 30: ÖZDEŞLİKLER

BÖLÜM 5: CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARA AYIRMA-TOPLAMIN KARESİ


BÖLÜM 5: CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARA AYIRMA-TOPLAMIN KARESİ

Önceki bölümde, karelerin farkını kullanarak cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırmıştık. Bu bölümde, toplamın karesini veren özdeşliği kullanarak cebirsel ifadeleri çarpanlara nasıl ayırabileceğimizi öğreniyoruz.

 

B) a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 ÖZDEŞLİĞİNİ KULLANARAK ÇARPANLARA AYIRMA

Toplamın karesi

Üç terimli bir cebirsel ifadede terimlerden ikisinin kareköklerinin çarpımının 2 katı üçüncü terime eşitse, bu ifadeyi a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 özdeşliğini kullanarak çarpanlara ayırabiliriz.

x2 + 4x + 4 ifadesini çarpanlara ayıralım.

Çarpanlara ayırma örneği

x2'nin karekökü x'e ve 4'ün karekökü 2'ye eşittir. Bu kareköklerin çarpımı 2x'e ve bu sonucun 2 katı da 4x'e eşittir. İfadedeki üçüncü terim 4x'e eşit olduğu için bu ifadeyi a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 özdeşliğini kullanarak çarpanlara ayırabiliriz. Bu özdeşlikteki a yerine x2'nin karekökü olan x'i ve b yerine 4'ün karekökü olan 2'yi yazarız.

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2

Eşitliğin sağ tarafını aşağıdaki gibi daha açık biçimde de yazabiliriz.

x2 + 4x + 4 = (x + 2)(x + 2)

4x2 + 9y2 + 12xy ifadesini çarpanlara ayıralım.

Çarpanlara ayırma örneği 4
  • 4x2'nin karekökü 2x'e ve
  • 9y2'nin karekökü 3y'ye eşittir.

2x ile 3y'nin çarpımının 2 katı bu ifadedeki üçüncü terim olan 12xy'ye eşit olduğu için a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 özdeşliğini kullanarak ifadeyi çarpanlara ayırabiliriz. Bu özdeşlikte a yerine 2x, ve b yerine 3y'yi yazarız.

4x2 + 9y2 + 12xy = (2x + 3y)2

Bu eşitliği daha açık şekilde aşağıdaki gibi yazabiliriz.

4x2 + 9y2 + 12xy = (2x + 3y)(2x + 3y)

  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlara ayırın.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-6

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konusuna Git