DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 33: DOĞRUNUN EĞİMİ

ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-2


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-2

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
2017-2018 0
2018-2019 1
2019-2020 0
2020-2021 1
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında doğrunun eğimiyle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki veya sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular doğrunun eğimi

Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ...'dir?

A) R ile M
B) M ile K
C) R ile N
D) N ile K
 

Çözüm:

TEOG çıkmış sorular doğrunun eğimi çözüm

Aradığımız noktaların y-koordinatları arasındaki fark, x-koordinatları arasındaki farkın yarısına eşit olmalıdır. Ayrıca eğim pozitif olduğu için bu noktalardan geçen doğru sağ tarafa eğimli olmalıdır. R ve M noktalarından geçen doğru bu şartlara uyduğu için cevap A'dır.

CEVAP: A


 
 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

a > 0 ve b < 0 olduğuna göre denklemi ax + by + c = 0 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ax+by+c=0 doğrusunun eğimi-çıkmış soru
B) Lise giriş sınavı-doğrunun eğimi
C) denklemi verilen doğrunun eğimi-çıkmış
D) Eğim ile ilgili çıkmış soru
 
 

Çözüm:

Denklemi ax + by + c = 0 olan doğrunun eğimi ...'dir. a pozitif ve b negatifse, eğim pozitif çıkar. Pozitif eğime sahip olan tek doğru A seçeneğinde verilmiştir.

B seçeneğindeki doğrunun eğimi negatif; C seçeneğindeki doğrunun eğimi 0; ve D seçeneğindeki doğrunun eğimi tanımsızdır.

CEVAP: A


 

2016-2017 TEOG

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Negatif eğimli doğru-çıkmış soru
Orijinden geçen doğru-çıkmış soru
Eğimi negati olan doğru-çıkmış
Pozitif eğimli doğru-çıkmış soru

Yukarıda verilen doğrulardan hangilerinin eğimi negatiftir?

A) k ve l
B) l ve m
C) k ve m
D) l, m ve n
 
 

Çözüm:

Verilen doğrulardan sol tarafa eğimli olanlar k ve m'dir. Dolayısıyla, k ve m doğrularının eğimi negatiftir. Bu doğrular üzerinde, x'in değerini artırmamız y'nin değerinin azalmasına neden olur.

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2016-2017-doğrunun eğimi çıkmış soru

Verilen koordinat düzleminde P, R, S, T noktaları işaretlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ... olur?

A) R ile T
B) R ile S
C) P ile T
D) P ile S
 

Çözüm:

Bu doğru üzerindeki iki noktanın y-koordinatları arasındaki fark, x-koordinatları arasındaki farkın ...'ü kadardır. Ayrıca ... pozitif bir sayı olduğu için aradığımız doğru sağ tarafa eğimlidir.

2016-2017-doğrunun eğimi çözüm

Bu şartlara uyan noktalar D seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: D


 

2018-2019 LGS

 

(2018-2019 LGS Sorusu)

Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.

2019 LGS durak sorusu

Yukarıdaki kareli zeminde verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli, eğimi 1 olan yolu izleyerek 2. duraktaki noktalardan birine ulaştıktan sonra bu noktadan eğimi 2 olan yolu izleyerek 3. duraktaki noktalardan birine ulaşıyor.

Ardışık iki durak arasında izlediği yollar doğrusal olduğuna göre bu hareketli, 3. durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyerek 4. duraktaki hangi noktaya ulaşır?

A) K
B) L
C) M
D) N
 

Çözüm:

Bu hareketlinin izlediği yollar aşağıda gösterilmiştir.

2019 LGS durak sorusunun çözümü
  • A noktasından yola çıkan hareketli, eğimi 1 olan yolu izlerse 2. duraktaki D noktasına ulaşır.
  • D noktasından yola çıkan hareketli, eğimi 2 olan yolu izlerse 3. duraktaki H noktasına ulaşır.
  • H noktasından yola çıkan hareketli, eğimi 3 olan yolu izlerse 4. duraktaki K noktasına ulaşır.

CEVAP: A


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur Çıkmış Sorular ve Çözümleri