DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 33: DOĞRUNUN EĞİMİ

ÇIKMIŞ SORULAR: DOĞRUNUN EĞİMİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2


ÇIKMIŞ SORULAR: DOĞRUNUN EĞİMİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TEOG SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

Aşağıda, TEOG sınavlarında doğrunun eğimiyle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki sayfaya geçebilirsiniz.

 

2015-2016 TEOG

 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular doğrunun eğimi

Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ...'dir?

A) R ile M
B) M ile K
C) R ile N
D) N ile K
 

Çözüm:

TEOG çıkmış sorular doğrunun eğimi çözüm

Aradığımız noktaların y-koordinatları arasındaki fark, x-koordinatları arasındaki farkın yarısına eşit olmalıdır. Ayrıca eğim pozitif olduğu için bu noktalardan geçen doğru sağ tarafa eğimli olmalıdır. R ve M noktalarından geçen doğru bu şartlara uyduğu için cevap A'dır.

CEVAP: A


 
 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

a > 0 ve b < 0 olduğuna göre denklemi ax + by + c = 0 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ax+by+c=0 doğrusunun eğimi-çıkmış soru
B) Lise giriş sınavı-doğrunun eğimi
C) denklemi verilen doğrunun eğimi-çıkmış
D) Eğim ile ilgili çıkmış soru
 
 

Çözüm:

Denklemi ax + by + c = 0 olan doğrunun eğimi ...'dir. a pozitif ve b negatifse, eğim pozitif çıkar. Pozitif eğime sahip olan tek doğru A seçeneğinde verilmiştir.

B seçeneğindeki doğrunun eğimi negatif; C seçeneğindeki doğrunun eğimi 0; ve D seçeneğindeki doğrunun eğimi tanımsızdır.

CEVAP: A


 

2016-2017 TEOG

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Negatif eğimli doğru-çıkmış soru
Orijinden geçen doğru-çıkmış soru
Eğimi negati olan doğru-çıkmış
Pozitif eğimli doğru-çıkmış soru

Yukarıda verilen doğrulardan hangilerinin eğimi negatiftir?

A) k ve l
B) l ve m
C) k ve m
D) l, m ve n
 
 

Çözüm:

Verilen doğrulardan sol tarafa eğimli olanlar k ve m'dir. Dolayısıyla, k ve m doğrularının eğimi negatiftir. Bu doğrular üzerinde, x'in değerini artırmamız y'nin değerinin azalmasına neden olur.

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2016-2017-doğrunun eğimi çıkmış soru

Verilen koordinat düzleminde P, R, S, T noktaları işaretlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ... olur?

A) R ile T
B) R ile S
C) P ile T
D) P ile S
 

Çözüm:

Bu doğru üzerindeki iki noktanın y-koordinatları arasındaki fark, x-koordinatları arasındaki farkın ...'ü kadardır. Ayrıca ... pozitif bir sayı olduğu için aradığımız doğru sağ tarafa eğimlidir.

2016-2017-doğrunun eğimi çözüm

Bu şartlara uyan noktalar D seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: D


 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur Çıkmış Sorular ve Çözümleri