DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 33: DOĞRUNUN EĞİMİ

ÇIKMIŞ SORULAR: DOĞRUNUN EĞİMİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 3
2015-2016 2
2016-2017 2
2017-2018 0
2018-2019 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1'dir?

A) Doğrunun eğimi ile ilgili çıkmış soru
B) Doğrunun eğimi-TEOG sorusu
C) Eğimi -1 olan doğru-TEOG
D) Çıkmış sorular-Eğim sorusu
 
 

Çözüm:

2013-2014-doğrunun eğimi-çıkmış soru

A) A seçeneğinde verilen doğruyu inceleyelim. Hipotenüsü bu doğru üzerinde olan bir dik üçgen çizdiğimizde, tabanın ve yüksekliğin aynı uzunlukta olduğunu görebiliriz. Bu ölçüleri oranladığımızda 1 sonucunu elde ederiz. Dolayısıyla, A seçeneğindeki doğrunun eğimi 1'dir.

Diğer seçeneklerde verilen doğruların eğimi aşağıdaki gibidir.

  • B) Tanımsız
  • C) –1
  • D) 0

CEVAP: A


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014-doğrunun eğimi-çıkmış soru

Verilen koordinat sisteminde K(–2, 0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi ...'dir. Buna göre, bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

A) I
B) II
C) III
D) IV
 
 

Çözüm:

Eğimi ... olan bir doğru üzerinde x'i 1 birim artırmamız y'nin ... birim artmasına neden olur. Bu nedenle y'nin 1 birim artması için sağa doğru 2 birim gitmemiz gerekir.

2013-2014-doğrunun geçtiği nokta-çözüm

K'dan başlayarak her defasında sağa doğru 2 birim ve yukarı doğru 1 birim giderek, bulduğumuz noktayı işaretler ve bu noktaları birleştiren bir doğru çizersek, çizdiğimiz doğrunun IV numaralı noktadan geçtiğini görebiliriz.

CEVAP: D


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2014-2015-araba-eğim sorusu

Verilen rampanın yüksekliği için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, rampanın eğimi % 20 olur?

A) 10 m azaltılırsa

B) 10 m artırılırsa

C) 20 m azaltılırsa

D) 20 m artırılırsa

 

Çözüm:

İstenilen eğimi yakalayabilmek için genişliği sabit tutup, yüksekliği değiştirebiliriz. Genişliğini 150 m varsayıp, eğimi % 20 olan rampanın yüksekliğini bulursak, verilen yüksekliğin ne kadar değişmesi gerektiğini de çıkarabiliriz.

Eğimi kesir olarak % 20 = ... şeklinde yazabiliriz.

Eğim, yüksekliğin tabana oranına eşittir. ... eğime sahip bir rampada, yükseklik tabanın 5'te 1'i kadardır. 150 m'nin 5'te 1'i, 30 m'dir.

Yüksekliğin 30 m olması için yüksekliğin 10 m azaltılması gerekir.

CEVAP: A


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Denklemi ... olan doğrunun eğimi ... olduğuna göre, ... kaçtır?

A) –9
B) –4
C) 4
D) 9
 

Çözüm:

... denklemini ... formuna getirelim.

...

...

... ...

Bu denklemin eğimi ...'dir. Verilen eğimi bulduğumuz ifadeye eşitleyerek, ...'nın 9'a eşit olduğunu görebiliriz.

...

...

...

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular

Verilen koordinat sisteminde A(3, 0) ve B(0, 6) noktalarından geçen d doğrusunun eğimi nedir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

x ve y eksenleri ile grafikteki doğru arasında kalan üçgenin yüksekliği 6 ve tabanı 3 birimdir. Bu doğrunun eğimi

...'dir.

Sola eğik olduğu için doğrunun eğimi negatiftir. Bu doğru üzerinde x'i artırdığımızda y azalır.

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur Çıkmış Sorular ve Çözümleri