DOĞRUSAL DENKLEMLER


KONU 33: DOĞRUNUN EĞİMİ

ÇIKMIŞ SORULAR: DOĞRUNUN EĞİMİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 3
2015-2016 2
2016-2017 2
2017-2018 0
2018-2019 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1'dir?

A) Doğrunun eğimi ile ilgili çıkmış soru
B) Doğrunun eğimi-TEOG sorusu
C) Eğimi -1 olan doğru-TEOG
D) Çıkmış sorular-Eğim sorusu
 
 

Çözüm:

A) A seçeneğindeki doğru (0, 1) ve (–1, 0) noktalarından geçmektedir. Bu noktaların koordinatlarını formülde yerlerine yazdığımızda eğimin 1'e eşit olduğunu görebiliriz.

... ...

Diğer seçeneklerdeki doğruların eğimleri aşağıdaki gibidir.

  • B) Tanımsız
  • C) –1
  • D) 0

CEVAP: A


 
 

(2013-2014 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014-doğrunun eğimi-çıkmış soru

Verilen koordinat sisteminde K(–2, 0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi ...'dir. Buna göre, bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

A) I
B) II
C) III
D) IV
 
 

Çözüm:

Eğimi ... olan bir doğru üzerinde x'i 1 birim artırmamız y'nin ... birim artmasına neden olur. Bu nedenle y'nin 1 birim artması için sağa doğru 2 birim gitmemiz gerekir.

2013-2014-doğrunun geçtiği nokta-çözüm

K noktasından 2 birim sağa ve 1 birim yukarı ilerlediğimizde y-ekseni üzerindeki (0, 1) noktasına ulaşırız. K ve (0, 1) noktalarından geçen doğruyu çizdiğimizde IV numaralı noktanın da bu doğru üzerinde olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D


 
 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

2014-2015-araba-eğim sorusu

Verilen rampanın yüksekliği için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, rampanın eğimi % 20 olur?

A) 10 m azaltılırsa

B) 10 m artırılırsa

C) 20 m azaltılırsa

D) 20 m artırılırsa

 

Çözüm:

Eğimi % 20 olan bir rampanın yüksekliği, uzunluğunun % 20'si kadardır. 150 metre uzunluğundaki rampanın % 20'si 30 metredir. Yüksekliğin 30 m olabilmesi için şu ankine göre 10 m azaltılması gerekir.

CEVAP: A


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Denklemi ... olan doğrunun eğimi ... olduğuna göre, ... kaçtır?

A) –9
B) –4
C) 4
D) 9
 

Çözüm:

... denklemini ... formuna dönüştürelim.

...

...

... ...

Bu denklemin eğimi ...'dir. Bulduğumuz eğimi ...'e eşitleyerek, ...'nın değerini hesaplayabiliriz.

...

...

...

CEVAP: D


 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular doğrunun eğimi

Verilen koordinat sisteminde A(3, 0) ve B(0, 6) noktalarından geçen d doğrusunun eğimi nedir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

A ve B noktalarının koordinatlarını fomülde yerine yazdığımızda eğimin –2'ye eşit olduğunu görebiliriz.

... ...

CEVAP: B


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğrunun Eğimi Nasıl Bulunur Çıkmış Sorular ve Çözümleri