DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 43: ÖTELEME HAREKETİ

BÖLÜM 2: ŞEKLİN ÖTELENMESİ


BÖLÜM 2: ŞEKLİN ÖTELENMESİ

Şeklim ötelenmesi

Bir şeklin ötelenmesi, üzerindeki tüm noktaların aynı yönde ve aynı miktarda ötelenmesi anlamına gelir. Ötelenen şeklin açılarında veya yönünde bir değişiklik olmaz.

 

Şeklin Ötelemesi-Örnek 1

Yukarıdaki şekli 4 birim yukarı öteleyelim.

Öteleme hareketi sonucunda şeklin alacağı konumu görebilmek için köşe noktalarını 4'er birim yukarı öteleyelim.

  • Üst Köşe:

    Koordinatları (2, –1) olan üst köşe noktasını 4 birim yukarı ötelediğimizde, bu nokta (2, –1 + 4) = (2, 3) konumuna gelir.

  • Sol Alt Köşe:

    Üçgenin sol alt köşesinin koordinatları (1, –4)'tür. Bu noktayı 4 birim yukarı ötelediğimizda, noktanın yeni koordinatları (1, –4 + 4) = (1, 0) olur.

  • Sağ Alt Köşe:

    Üçgenin sağ alt köşesinin koordinatları (3, –4)'tür. Bu noktayı 4 birim yukarı ötelediğimizde, köşenin yeni koordinatları (3, –4 + 4) = (3, 0) olur.

Dönüşüm Geometrisi-Şeklin Ötelemesi-Örnek

Köşe noktaları (2, 3), (1, 0) ve (3, 0) olan üçgen yukarıda gösterilmiştir.

Öteleme hareketi, bir şeklin yönünde, büyüklüğünde veya iç açılarında herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Bu nedenle, öteleme hareketi sonucunda köşelerden sadece birinin hangi noktaya ulaşacağını bulmak, tüm şeklin konumlanacağı yeri görebilmek için yeterlidir.

Dönüşüm Geometrisi-Şeklin Ötelemesi-Örnek Çözüm

Yukarıdaki şekli 2 birim sola öteleyelim.

Geometrik şeklin koordinat sisteminde ötelenmesi

Şeklin köşelerinden sadece birini 2 birim sola öteleyerek, öteleme hareketi sonucunda tüm şeklin hangi konuma geleceğini bulabiliriz. Örneğin, koordinatları (1, 3) olan sol üst köşeyi 2 birim sola ötelediğimizde, bu noktanın (–1, 3) koordinatlarına geldiğini görebiliriz. Buna göre, ötelenmiş şeklin sol üst köşesi (–1, 3) noktasında olmalıdır.

Şeklin sağa, sola, aşağı ve yukarı ötelenmesi

Yukarıdaki ok, önce 4 birim yukarı ve sonrasında 4 birim sola ötelenmiştir.

Öteleme hareketi-alıştırmalar

Yukarıdaki mavi şekil, aşağıdaki öteleme hareketleri sonucunda hangi konumlara gelir?

a) 2 birim yukarı öteleme

b) 1 birim yukarı ve 2 birim sağa öteleme

c) 4 birim sola öteleme

d) 4 birim aşağı ve 1 birim sağa öteleme

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

Öteleme hareketi-alıştırmaların çözümü

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Dönüşüm Geometrisi-Öteleme Konusuna Git