DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 43: ÖTELEME HAREKETİ

BÖLÜM 1: NOKTANIN ÖTELENMESİ


BÖLÜM 1: NOKTANIN ÖTELENMESİ

SAĞA VEYA SOLA ÖTELEME

Noktanın sağa-sola ötelenmesi

Koordinat sisteminde sağa veya sola ötelenen bir nokta, x-eksenine paralel hareket eder. Bu noktanın x-koordinatı değiştiği halde, y-koordinatı sabit kalır.

 • a birim sağa ötelenen bir noktanın x-koordinatı a birim artar, y-koordinatı değişmez.

  (m, n) → (m + a, n)

 • a birim sola ötelenen bir noktanın x-koordinatı a birim azalır, y-koordinatı değişmez.

  (m, n) → (ma, n)

 

Sağa sola öteleme-örnek

Yukarıdaki öteleme hareketlerini inceleyelim.

 • Koordinatları (–2, 2) olan A noktası, 3 birim sağa ötelenerek, (–2 + 3, 2) = (1, 2) konumuna getirilmiştir.
 • Koordinatları (3, –3) olan B noktası ise, 1 birim sola ötelenerek, (31, –3) = (2, –3) konumuna getirilmiştir.

YUKARI VEYA AŞAĞI ÖTELEME

Noktanın yukarı-aşağı ötelenmesi

Koordinat sisteminde yukarı veya aşağı ötelenen bir nokta, y-eksenine paralel hareket eder. Bu noktanın y-koordinatı değiştiği halde, x-koordinatı sabit kalır.

 • b birim yukarı ötelenen bir noktanın y-koordinatı b birim artar, x-koordinatı değişmez.

  (m, n) → (m, n + b)

 • b birim aşağı ötelenen bir noktanın y-koordinatı b birim azalır, x-koordinatı değişmez.

  (m, n) → (m, nb)

 

Noktanın Yukarı Aşağı Ötelenmesi-Örnek 1

Yukarıdaki öteleme hareketlerini inceleyelim.

 • Koordinatları (–2, 2) olan A noktası, 5 birim aşağı ötelenerek, (–2 , 25) = (–2, –3) konumuna getirilmiştir.
 • Koordinatları (3, –3) olan B noktası ise, 2 birim yukarı ötelenerek, (3, –3 + 2) = (3, –1) konumuna getirilmiştir.
 

ARDIŞIK ÖTELEMELER

Bir nokta, sağ, sol, yukarı veya aşağı yönde birden fazla kez ötelenebilir. Bu öteleme hareketlerinden her biri, noktanın x veya y koordinatını değiştirir.

 

Birkaç öteleme bir arada

Koordinatları (–2, 2) olan A noktası, önce 3 birim sağa ve ardından 2 birim aşağı ötelenmiştir. Bu nokta

 • 3 birim sağa ötelendiğinde, x-koordinatı 3 birim artarak (–2 + 3, 2) = (1, 2) koordinatına ve
 • 2 birim aşağı ötelendiğinde, y-koordinatı 2 birim azalarak (1, 22) = (1, 0) koordinatına gelmiştir.

Ardışık öteleme hareketlerinin uygulanma sırası, noktanın ulaşacağı konumu değil, bu konuma ulaşırken izlediği yolu değiştirir. Yukarıdaki örnekte, A noktası önce 2 birim aşağı ve ardından 3 birim sağa ötelense de yine (1, 0) koordinatına ulaşır.

Öteleme- farklı bir yol

Dönüşüm Geometrisi-Noktanın Ötelenmesi-Alıştırmalar

A noktasındaki bir cismin aşağıda belirtilen noktalara ulaşabilmesi için bu cisme hangi öteleme hareketlerinin uygulanması gerekir?

a) B, b) C, c) D, d) E, e) F

CEVAPLAR

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) (AB) 5 birim sağa ve 1 birim yukarı,

b) (AC) 4 birim sağa ve 1 birim aşağı,

c) (AD) 1 birim sola ve 3 birim aşağı,

d) (AE) 1 birim sağa ve 3 birim aşağı,

e) (AF) 4 birim sağa ve 4 birim aşağı

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Dönüşüm Geometrisi-Öteleme Konusuna Git