EŞİTSİZLİKLER


KONU 34: EŞİTSİZLİK NEDİR?

ÇIKMIŞ SORULAR: EŞİTSİZLİK NEDİR? ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: EŞİTSİZLİK NEDİR? ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 0
2018-2019 2
2019-2020 0
2020-2021 1
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında eşitsizlik nedir konusuyla ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz.

(Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.)

2016-2017 TEOG

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

"Elif'in yaşının 3 katının 4 eksiği 26'dan küçüktür."

x, Elif'in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x – 4 < 26

B) 3x – 4 ≤ 26

C) 3x – 4 > 26

D) 3x – 4 ≥ 26

 
 

Çözüm:

Elif'in yaşı: x'dir.

Elif'in yaşının 3 katı: 3x'dir.

Elif'in yaşının 3 katının 4 eksiği: 3x – 4'tür.

Bu ifadenin 26'dan küçük olması, 3x – 4 < 26 eşitsizliği ile gösterilir.

CEVAP: A


 
 

2018-2019 LGS

 

(2018-2019 LGS Sorusu)

Bir otelin her bir katındaki oda sayısının, odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo: Kat Numarasına Göre Kattaki Oda Sayısı

Kat Numarası (x) Kattaki Oda Sayısı
1 ≤ x < 4 90 – 10x
4 ≤ x < 7 50 – 5x
 

Buna göre bu otelde 2. kattaki oda sayısı 5. kattaki oda sayısından kaç fazladır?

A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
 

Çözüm:

2. Kattaki Oda Sayısı

Kat Numarası (x) Kattaki Oda Sayısı
1 ≤ x < 4 90 – 10x
4 ≤ x < 7 50 – 5x

x = 2 için ilk satırdaki cebirsel ifadeyi kullanırız. 90 – 10x ifadesinde x yerine 2 yazarak, 2. katta 70 oda olduğunu görebiliriz.

90 – 10x = 90 – 10 . 2 = 90 – 20 = 70 oda

5. Kattaki Oda Sayısı

Kat Numarası (x) Kattaki Oda Sayısı
1 ≤ x < 4 90 – 10x
4 ≤ x < 7 50 – 5x

x = 5 için ikinci satırdaki ifadeyi kullanırız. Bu ifadede x yerine 5 yazarak 5.katta kaç oda olduğunu bulabiliriz.

50 – 5x = 50 – 5 . 5 = 50 – 25 = 25 oda

Aradaki Fark

2. katta 70 ve 5. katta 25 oda vardır. Oda sayıları arasındaki fark 70 – 25 = 45'tir.

CEVAP: B


 

(2018-2019 LGS Sorusu)

Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun üç atış yapma hakkı vardır. Bu üç atıştan sonra sporcular, gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alır.

Aşağıdaki tabloda beş sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir.

Tablo: Sporcuların Gülle Atış Mesafeleri (Metre)

2019 LGS Madalya Sorusu Tablo

Bu yarışmada Cihan altın madalya, Dinçer bronz madalya kazandığına göre Fatih’in 3. atışında gülleyi attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir?

A) 2019 LGS Madalya Sorusu Sayı Doğrusu a

B) 2019 LGS Madalya Sorusu Sayı Doğrusu b

C) 2019 LGS Madalya Sorusu Sayı Doğrusu c

D) 2019 LGS Madalya Sorusu Sayı Doğrusu d

 

Çözüm:

Madalya sıralamalarında sadece en iyi atışlar değerlendirilmektedir. Burak, Cihan, Dinçer ve Erdal'ın madalya sıralamalarında kullanılan atışları aşağıdaki gibidir.

  • Burak: 18,20 m
  • Cihan: 19,86 m
  • Dinçer: 18,57 m
  • Erdal: 18,44 m

Bu atışlardan en iyisi Cihan'ınkidir ve Cihan altın madalya almıştır. Fatih'inkiler hariç, en iyi ikinci atış ise Dinçer'indir. Dinçer bronz madalya aldığına göre, gümüş madalyayı Fatih almıştır. Buna göre, Fatih'in en iyi atışının, Cihan'ın en iyi atışıyla, Dinçer'in en iyi atışı arasında olması gerekir. Metre cinsinden Fatih'in en iyi atışına x dersek, bu değişken aşağıdaki eşitsizliği sağlar.

18,57 < x < 19,86

Bu eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi, D seçeneğinde verilmiştir.

Not: Fatih'in diğer iki atışı 18,57'den küçük olduğu için bu atışlar sonucu değiştirmez.

CEVAP: D


 

2020-2021 LGS

 

(2020-2021 LGS Sorusu)

Uzun kenarlarının uzunlukları birbirine eşit, kısa kenarlarının uzunlukları 20 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklinde iki karton Şekil I'de verilmiştir.

LGS üst üste binen kartonlar

Bu kartonlar Şekil II'deki gibi uzun kenarları paralel olacak ve sarı karton altta kalacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde mavi dikdörtgenin uzun kenarı, sarı dikdörtgeni iki eş parçaya ayırmakta ve eş parçalardan biri mavi dikdörtgenin altında kalmaktadır.

LGS sarı ve mavi kartonlar

Buna göre x'in alabileceği değerleri santimetre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 ≤ x ≤ 16
B) 4 ≤ x ≤ 20
C) 2 ≤ x ≤ 16
D) 8 ≤ x ≤ 20
 

Çözüm:

x'in alabileceği

  • en düşük değerle, sarı ve mavi kartonların alt kenarları çakıştığı zaman ve
  • en yüksek değerle, bu kartonların üst kenarları çakıştığı zaman

karşılaşılır.

LGS karton sorusu 1. durum

Alt kenarların çakışabilmesi için mavi kartonun 4 cm aşağı kaydırılması gerekir.

LGS karton sorusu 2. durum

Üst kenarların çakışması için de mavi kartonun 16 cm aşağı kaydırılması gerekir.

Sonuç olarak, x'in alabileceği en düşük ve en yüksek değerler sırasıyla 4 ve 16'dır.

4 ≤ x ≤ 16

CEVAP: A


 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Eşitsizlik Nedir Çıkmış Sorular ve Çözümleri