KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 21: KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME

ÇIKMIŞ SORULAR: KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLMEYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 3
2014-2015 4
2015-2016 6
2016-2017 7
2017-2018 1
2018-2019 2
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi, alanı ... cm2 olan bir dikdörtgen levhanın santimetre cinsinden kenar uzunlukları olabilir?

A) ... ve, ...
B) ... ve, ...
C) ... ve, ...
D) ... ve, ...
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Seçeneklerde verilen kenar uzunluklarını çarpıp, hangi sonucun verilen alana eşit olduğunu bulabiliriz.

A) ...... ...

B) ...... ...

C) ...... ...

D) ...... ...

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Kenar uzunlukları ... cm ve ... cm olan bir karton, bir kenarının uzunluğu ... cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak, etiketler hiç üst üste gelmeyecek ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
 

Çözüm:

Teog etiket sorunun çözümü
  • Kartondaki satır sayısı: ...
  • Kartondaki sütun sayısı: ...

Etiketler kartona 3 satır ve 2 sütun oluşturacak şekilde yapıştırılmıştır. Bu iş için toplam 3 × 2 = 6 etiket kullanılmıştır.

CEVAP: A


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpıldığında sonuç bir tam sayı olur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

  • ... ve
  • ...'tür.
 

Bu iki sayının çarpımı bir tam sayıya eşittir.

... ...

CEVAP: D


 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?

A) ... cm, ... cm
B) ... cm, ... cm
C) ... cm, ... cm
D) ... cm, ... cm
 

Çözüm:

Bir dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir.

A) Alan = ... ... ... cm 2

B) Alan = ... ... ... cm 2

C) Alan = ... ... ... cm 2

D) Alan = ... ... ... cm 2

En büyük alan D seçeneğindedir.

CEVAP: D


(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Uzunluğu ... cm olan bir tel, ... uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 20
 

Çözüm:

Parça sayısını bulabilmek için toplam uzunluğu bir parçanın uzunluğuna böleriz.

... ...

CEVAP: A


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kareköklü ifadelerde Çarpma ve Bölme Çıkmış Sorular Çözümleri