DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

BÖLÜM 7: DAİRESEL DİK KONİNİN AÇINIMI


BÖLÜM 7: DAİRESEL DİK KONİNİN AÇINIMI

DAİRESEL DİK KONİNİN AÇINIMI

Ana doğru üzerinden kesilen yan yüzeyin açınımı, daire dilimi şeklindedir. Bu daire diliminin yarıçapı, ana doğrunun uzunluğu kadardır.

Dik Koninin Yan Yüzeyi Açılıyor

Dik Koninin Yan Yüzey Açınımı

Dairesel Dik Koninin Yan Yüzey Açınımı

 
Dik Koninin Yan Yüzeyi Açılıyor-2

Dik Koninin Yan Yüzey Açınımı-2

Dairesel Dik Koninin Yan Yüzey Açınımı

Tabanı daire şeklinde olduğu için dairesel dik koninin açınımında

  • bir daire ve
  • bir daire dilimi

vardır.

Dik Koninin Açınımı
 

DAİRE DİLİMİNİN AÇISI VE YAY UZUNLUĞU

Dik Koninin Yay Uzunluğu

...

Yay Uzunluğu ... ...

 

NEDEN?

Daire dilimindeki yayın uzunluğu, taban çevresine eşittir. Taban çevresi, ... formülü ile bulunabilir.

Dik Koninin Taban Çevresi

Yan yüzeyin açınımı olan daire dilimi tam bir daire olsaydı, çevresi ...’e eşit olurdu. Başka bir deyişle, ... olsaydı, yay uzunluğu ... olurdu.

Bir daire dilimindeki yay uzunluğu, açısıyla doğru orantılıdır. Kaç derecelik açının ...’ye karşılık geldiğini bulabilmek için doğru orantı kurabiliriz.

Koni Formülü
 

... ...

... ... ...

Dik Koninin Yayı-Örnek
 

Yukarıdaki dairesel dik bir koninin açınımı verilmiştir. Bu koninin yarıçapı santimetre cinsinden ...’ye ve ana doğru uzunluğu santimetre cinsinden ...’e eşittir. Buna göre, ...’nin değeri kaçtır?

 

Daire diliminin açısı ... ...’dir. Bu değeri

...

formülünde yerine koyup, ... yerine ... yazarsak

...

denklemini elde ederiz. Bu denklemi çözdüğümüzde, ... cm olduğunu görebiliriz.

...

...

...

...

...

...

... cm

 
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Konusuna Git