DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-1


ÇIKMIŞ SORULAR: GEOMETRİK CİSİMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-1

LGS'DE ÇIKAN SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 3
2018-2019 2
2019-2020 0
2020-2021 0
2021-2022 1
2022-2023 0
2023-2024 1

Aşağıda, LGS'de geometrik cisimlerle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 3 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

2017-2018 LGS

 

(2017-2018 LGS Sorusu)

Kareli kağıtta verilen aşağıdaki dikdörtgenlerden üçü aynı üçgen prizmaya ait yüzlerdir

Buna göre hangisi bu üçgen prizmanın bir yüzü olamaz?

2017-2018 LGS üçgen prizma sorusu
 

Çözüm:

Üçgen prizmanın alt ve üst yüzleri üçgen, yan yüzleri ise dikdörtgen şeklindedir. Seçeneklerdeki dikdörtgenler, üçgen prizmanın yan yüzlerini oluşturacaktır. Bu dikdörtgenlerin kenar uzunlukları,

  • A) 6 birim × 5 birim,
  • B) 3 birim × 6 birim,
  • C) 11 birim × 6 birim ve
  • D) 6 birim × 6 birimdir.

Seçeneklerdeki dikdörtgenlerden hangi üçü seçilirse seçilsin, 6 birimlik kenar uzunluğu ortaktır. Buna göre, prizmanın yüksekliği 6 birim olmalıdır. Dikdörtgenlerin diğer kenar uzunlukları tabandaki üçgeni oluşturacaktır. Bu kenar uzunlukları sırasıyla, 5, 3, 11 ve 6 birimdir. Yalnız uzun kenarı 11 birim olan dikdörtgen seçildiğinde, geriye kalan uzunlukların ikili toplamları 11'den yüksek olmadığı için tabanda bir üçgen oluşmaz. Bu nedenle, C seçeneğindeki uzun kenarı 11 birim olan dikdörtgen bu prizmanın yan yüzlerinden biri olamaz.

CEVAP: C


 
 

(2017-2018 LGS Sorusu)

2017-2018 LGS piramit sorusu

Beyaz kartondan yapılmış bir kare dik piramidin dış yüzünün bir kısmı griye boyanıyor. Bu kare dik piramidin açınımı yapıldığında dış yüzü yukarıdaki gibi görünüyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu piramidin görünümlerinden biri olamaz?

A) Piramit açınımı-çıkmış soru
B) Piramit-çıkmış soru
C) Piramit açınımı-LGS matematik
D) LGS matematik piramitli soru
 

Çözüm:

Piramidi oluşturan üçgen şeklindeki yan yüzlere numaralar verelim.

2017-2018 LGS piramit sorusunun çözümü

Piramidi kapattığımızda, taban alta gelecek şekilde, soldan sağa doğru yan yüzleri takip ettiğimizde 1⇒2⇒3⇒4⇒1 sıralamasını görmemiz gerekir.

Verilen seçenekler için soldan sağa doğru yan yüzlerin numaralarını yazalım.

  • A) 2⇒3
  • B) 4⇒1
  • C) 1⇒2
  • D) 2⇒4

D seçeneğindeki sıralama 1⇒2⇒3⇒4⇒1 dizisine uymamaktadır. Bu seçenekte verilen görünüm, sorudaki piramide ait olamaz.

CEVAP: D


 
 

(2017-2018 LGS Sorusu)

Bir kargo şirketi gönderilen kargonun kilogram cinsinden kütlesi ile desimetreküp cinsinden hacmini hesaplıyor ve hangisine göre kargo ücreti fazla ise o ücreti alıyor. Bu kargo şirketine ait ücret tarifesi Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1: Kütlelerine Göre Kargo Ücreti

Kütle (x kg) Ücret (TL)
0 < x ≤ 3 5
3 < x ≤ 6 6,50
6 < x ≤ 10 8
 

Tablo 2: Hacimlerine Göre Kargo Ücreti

Hacim (y dm3) Ücret (TL)
0 < y ≤ 9 5,50
9 < y ≤ 18 7
18 < x ≤ 30 9

Buse bu kargo şirketi ile Tablo 3'te yarıçaplarının uzunlukları, yükseklikleri ve kütleleri verilen dik dairesel silindir şeklindeki kargoları yollamıştır.

Tablo 3: Kargolara Ait Bilgiler

Kargo Yarıçapının Uzunluğu (cm) Yüksekliği (cm) Kütlesi (kg)
1. kargo 12 20 4
2. kargo 15 18 6

Buna göre Buse bu kargolar için kaç lira ödeme yapmıştır? (π yerine 3 alınız.)

A) 12
B) 12,50
C) 13
D) 13,50
 

Çözüm:

Tablo 2'deki hacimler desimetreküp cinsinden verilmiştir. Desimetreküp cinsinden hacimler elde edebilmek için kargo ölçülerinin dm'ye çevrilmesi gerekir. (Bir uzunluk cm'den dm'ye çevrilirken 10'a bölünür.)

Kargo Yarıçapının Uzunluğu (dm) Yüksekliği (dm)
1. kargo 1,2 2
2. kargo 1,5 1,8

r taban yarıçapı ve h yükseklik olmak üzere, dairesel dik silindirin hacmi V = (πr2h)'dir.

  • 1. Kargonun Hacmi = 3 . 1,22 . 2 = 8,64 dm3
  • 2. Kargonun Hacmi = 3 . 1,52 . 1,8 = 12,15 dm3

Kütleye ve hacme göre kargo ücretleri aşağıdaki gibidir.

Kargo Kütleye göre ücret (TL) Hacme göre ücret (TL)
1. kargo 6,5 5,5
2. kargo 6,5 7

1. kargoda kütleye göre ve 2. kargoda hacme göre verilen ücret daha yüksektir. Bu ücretlerin toplamı 6,5 + 7 = 13,5 TL'dir.

CEVAP: D


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Çıkmış Sorular ve Çözümleri