DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ


KONU 45: GEOMETRİK CİSİMLER

BÖLÜM 5: DİK PİRAMİT


BÖLÜM 5: DİK PİRAMİT

 
Piramidin Elemanları

PİRAMİT: Piramit, çokgen bir tabanı olan ve üçgen şeklindeki yan yüzleri bir tepe noktasında birleşen bir geometrik cisimdir.

PİRAMİDİN TEMEL ELEMANLARI

TABAN:

Piramidin tabanı çokgen şeklindedir ve ismi tabanındaki çokgene göre değişir. Örneğin,

  • tabanı üçgen olan piramide üçgen piramit,
  • tabanı kare olan piramide kare piramit ve
  • tabanı beşgen olan piramide beşgen piramit

ismi verilir.

Üçgen Piramit

Üçgen Piramit

Kare Piramit

Kare Piramit

Beşgen Piramit

Beşgen Piramit

YAN YÜZLER:

Tüm piramitlerin yan yüzleri üçgen şeklindedir ve bu üçgenlerin tepe noktası piramidin tepe noktasında birleşir.

Piramidin Yan Yüzeyleri

AYRITLAR:

Hem tabanı yan yüzlerden hem de yan yüzleri birbirinden ayıran doğru parçalarına ayrıt ismi verilir. Tabanı n-gen olan bir piramidin 2n ayrıtı vardır. Örneğin, üçgen piramidin 6, beşgen piramidin 10 ayrıtı vardır.

KÖŞELER:

Tabandaki çokgenin köşeleri aynı zamanda piramidin de köşeleridir. Bir piramitte, tabandaki köşelerin dışında bir de tepe noktası vardır. Buna göre, tabanı n-gen olan bir piramidin n + 1 köşesi vardır.

YAN YÜZEY YÜKSEKLİĞİ:

Piramidin yan yüzeyini oluşturan üçgenlerden birinin yüksekliğine yan yüzey yüksekliği ismi verilir. Yan yüzeylerin şekline bağlı olarak bir piramidin birden fazla çeşit yan yüzey yüksekliği olabilir.

Piramidin Yan Yüzey Yüksekliği

PİRAMİDİN YÜKSEKLİĞİ:

Piramidin yüksekliği, tepe noktası ile taban arasındaki uzaklığa eşittir.

Piramidin Yüksekliği
 

DİK PİRAMİT

Dik Piramit

Dik Piramit

Eğik Piramit

Eğik Piramit

DİK PİRAMİT: Bir piramitte, tepe noktasından tabana inen dik, tabanın merkezi ile çakışıyorsa, bu bir dik piramittir.

Bir çokgenin merkezi, tüm köşelerine aynı uzaklıkta olan noktadır.

Kare ve dikdörtgenin merkezi, köşegenlerinin kesişim noktasıdır.

Karenin Merkezi

Karenin Merkezi

Dikdörtgenin Merkezi

Dikdörtgenin Merkezi

Bir üçgenin merkezi, üç köşesinden de geçen dairenin merkez noktasındadır. Çünkü dairenin merkezinin üçgenin üç kenarına da uzaklığı dairenin yarıçapı kadardır.

Üçgenin Merkezi
 

DİK PİRAMİDİN AÇINIMI

Bir dik piramidin açınımında

  • Tabandaki geometrik şekil ve
  • Tabanın kenar sayısı kadar üçgen

bulunur. Aşağıdaki açınımları inceleyelim.

Üçgen Dik Piramidin Açınımı

Üçgen Dik Piramidin Açınımı

Kare Dik Piramidin Açınımı

Kare Dik Piramidin Açınımı

Hangi ayrıtlardan açıldığına göre açınım şekli de değişir. Aşağıda aynı kare piramidin farklı açınımları gösterilmiştir.

Kare Piramidin Açınımı-1
Kare Piramidin Açınımı-2
 
Kare Piramidin Açınımı-3
Kare Piramidin Açınımı-4

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Geometrik Cisimler Konusuna Git