VERİ ANALİZİ


KONU 25: VERİ ANALİZİ

BÖLÜM 5: SÜTUN VE ÇİZGİ GRAFİKLERİNİ DAİRE GRAFİĞİNE DÖNÜŞTÜRME


BÖLÜM 5: SÜTUN VE ÇİZGİ GRAFİKLERİNİ DAİRE GRAFİĞİNE DÖNÜŞTÜRME

Bir sütun veya çizgi grafiğini daire grafiğine dönüştürebilmek için aşağıdaki adımları izleyebiliriz.

  • Grafikteki verileri toplayarak, bütünün ne kadar olduğunu buluruz.
  • Merkez açı formülü

    Yukarıdaki formulü kullanarak, parçaları temsil eden daire dilimlerinin merkez açılarını hesaplarız.

  • Bulduğumuz açılara göre, daire grafiğini dilimlere ayırırız. Merkez açılarını ve hangi dilimin hangi veriye ait olduğunu grafik üzerinde belirtiriz.
 
 

Sütun grafiğini daire grafiğine dönüştürme

Bir araştırma sorusuna verilen yanıtlarla oluşturulan yukarıdaki sütun grafiğini daire grafiğine dönüştürelim.

 

ADIM 1:

Bu örnekte,

  • Yanıtların tamamı, bütünü ve
  • Sarı, kırmızı ve mavi yanıtları ise parçaları oluşturmaktadır.
 

Bütünün büyüklüğü, yanıtların toplam sayısı olan 5 + 4 + 3 = 12'ye eşittir.

 

ADIM 2:

Bir yanıtın kaç derecelik dilimle gösterileceğini bulabilmek için bu yanıtı veren kişi sayısını tüm yanıtların sayısına böler, bulduğumuz sonucu 360° ile çarparız.

  • Sarı: ...
  • Kırmızı: ...
  • Mavi: ...
 

ADIM 3:

Daireyi 90°, 150° ve 120°'lik üç dilime ayırıp, 90°'lik dilime sarı, 150°'lik dilime kırmızı ve 120°'lik dilime mavi yazar, uygun renklendirmeleri yaparız.

Sütun grafiğinin daire grafiği hali
 
 

Aşağıdaki çizgi ve sütun grafiklerini daire grafiğine dönüştürün.

A)

Daire grafiğine dönüştürme-alıştırma-1

B)

Daire grafiğine dönüştürme-alıştırma-2

C)

Daire grafiğine dönüştürme-alıştırma-3

D)

Daire grafiğine dönüştürme-alıştırma-4
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri Analizi Konu Anlatımı