VERİ ANALİZİ


KONU 25: VERİ ANALİZİ

ÇIKMIŞ SORULAR: VERİ ANALİZİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: VERİ ANALİZİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 0
2018-2019 1
2019-2020 3
 

Aşağıda, 2013 yılından bu yana liselere giriş sınavlarında veri analiziyle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz.

(Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.)

2018-2019 LGS

 

(2018-2019 LGS Sorusu)

Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayımlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır.

Grafik: Yayımlanacak Programların Sürelere Göre Dağılımı

2019 LGS TV programları sorusu

Tablo: 24 Saatlik Yayın Akışı

Sıra Program Adı Yayın Saati
1 El Emeği Göz Nuru 08.00 - …
2 Başarının Sırrı … - …
3 Anadolu’da Lezzet Durakları … - …
4 Piramitlerin Gizemi … - …
5 Çanakkale Destanı … - …
6 Ata Sporlarımız … - …
7 Doğanın Gücü … - …
8 Dünya Atletizm Şampiyonası … - …
9 Bilgisayar Dünyası … - …
10 Notaların Dili … - …
 

Verilenlere göre “Ata Sporlarımız” adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19:00 - 20:00
B) 01:00 - 02:00
C) 20:00 - 21:00
D) 02:00 - 03:00
 
 

Çözüm:

24 saatlik zaman dilimi 360° ile ifade edildiğine göre bu dairedeki her 360° ÷ 24 = 15°'lik açı, bir saatlik bir dilimi göstermektedir.

"Ata Sporlarımız"dan önce başlayan 5 program, daire grafiğinde 30 + 15 + 45 + 15 + 60 = 165° ile gösterilmektedir. Buna göre, saat 8:00'dan "Ata Sporlarımız" programı başlayana kadar geçen süre 165 ÷ 15 = 11 saattir. 8:00'a 11 saat eklendiğinde 19:00 elde edilir. Bahsedilen program, daire grafiğinde 15° ile gösterildiği için program süresi 15 ÷ 15 = 1 saattir. Buna göre, "Ata Sporlarımız" programının yayın saati 19:00 ile 20:00 arasındadır.

CEVAP: A


 
 

(2019-2020 LGS Sorusu)

Ayşe’nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir.

Grafik: Ayşe’nin Okuduğu Kitapların Türlerinin Dağılımı

LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu

Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur?

A) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu a seçeneği
B) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu b seçeneği
C) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu c seçeneği
D) LGS hikaye-şiir daire grafiği sorusu d seçeneği
 

Çözüm:

Daire grafiğinin,

 • 90⁰'lik kısmını şiir kitapları,
 • 120⁰'lik kısmını romanlar ve
 • 360⁰ – (90⁰ + 120⁰) = 150⁰'lik kısmını hikaye kitapları

oluşturmaktadır. Kitap türlerinin sayıları, daire grafiğindeki dilimlerin açılarıyla doğru orantılıdır. Her 30⁰'lik kısma 1 birim dediğimizde

 • Şiir kitaplarının sayısı 90⁰ ÷ 30⁰ = 3 birim,
 • Hikaye kitaplarının sayısı 150⁰ ÷ 30⁰ = 5 birim ve
 • Romanların sayısı 120⁰ ÷ 30⁰ = 4 birim

olur. Bu sayıları kareli zeminde A seçeneğindeki grafikle gösterebiliriz.

CEVAP: A


 

(2019-2020 LGS Sorusu)

Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 g tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır.

LGS yemek sorusu sütun grafiği
LGS yemek sorusu daire grafiği

Bu lokantada üç farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 g tuz tüketmiştir

Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çorba – Pilav – Musakka

B) Pilav – Musakka – Köfte

C) Çorba – Musakka – Makarna

D) Pilav – Taze Fasulye – Köfte

 

Çözüm:

Daire grafiğinde 60 gram tuz 360⁰ ile gösterildiği için bu grafikteki her 360⁰ ÷ 60 = 6⁰'lik merkez açı, 1 gram tuza karşılık gelmektedir. Buna göre, bir yemek çeşidindeki toplam tuz miktarı, bu yemeği gösteren merkez açının 6'da 1'i kadardır.

 • Köfte : 90 ÷ 6 = 15 gram
 • Çorba : 72 ÷ 6 = 12 gram
 • Pilav : 48 ÷ 6 = 8 gram
 • Musakka : 60 ÷ 6 = 10 gram
 • Makarna : 36 ÷ 6 = 6 gram
 • Taze Fasulye : 54 ÷ 6 = 9 gram

Bir yemek çeşidindeki toplam tuz miktarı porsiyon sayısına bölünerek bu yemek çeşidinin bir porsiyonundaki tuz miktarı bulunabilir.

 • Köfte : 15 ÷ 10 = 1,5 gram
 • Çorba : 12 ÷ 10 = 1,2 gram
 • Pilav : 8 ÷ 4 = 2 gram
 • Musakka : 10 ÷ 4 = 2,5 gram
 • Makarna : 6 ÷ 5 = 1,2 gram
 • Taze Fasulye : 9 ÷ 6 = 1,5 gram

Toplamları 5 g olan farklı yemekler pilav, taze fasulye ve köftedir.

2 + 1,5 + 1,5 = 5 g

CEVAP: D


 

(2019-2020 LGS Sorusu)

Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir.

LGS gezi sorusu sütun grafiği
LGS gezi sorusu daire grafiği

Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

LGS gezi sorusu daire grafiği-1
LGS gezi sorusu daire grafiği-2
LGS gezi sorusu daire grafiği-3

Yukarıda verilenlere göre Boztepe’yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 

Çözüm:

Sütun grafiğinde verilen bilgilere göre ankete katılan öğrenci sayısı 30 + 15 + 10 + 5 = 60'tır.

Daire grafiğindeki dilimlere göre 60 öğrencinin ...'i kızdır. Ayrıca

 • Yason'a gitmek isteyen kızların sayısı ...,
 • Ulugöl'e gitmek isteyen kızların sayısı ... ve
 • Kaya Mezarları'na gitmek isteyen kızların sayısı ...'tür.

Buna göre, Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen kız öğrenci sayısı 25 – (12 + 9 + 3) = 1'dir. Boztepe'ye toplam 5 öğrenci gitmek istediği için bu öğrencilerden 5 – 1 = 4'ü erkektir.

CEVAP: D

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri Analizi Çıkmış Sorular ve Çözümleri