VERİ ANALİZİ


KONU 25: VERİ ANALİZİ

ÇIKMIŞ SORULAR: VERİ ANALİZİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


ÇIKMIŞ SORULAR: VERİ ANALİZİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 0
2014-2015 0
2015-2016 0
2016-2017 1
2017-2018 1
2018-2019 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2016-2017 TEOG

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Tamamı dolu iken boşaltma musluğu açılan bir depoda bulunan su miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Depodaki Su Miktarının Zamana Göre Değişimi

2016-2017 TEOG veri analizi sorusu

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Depo en fazla 40 m3 su alır.

B) 10 saat sonunda depodaki suyun yarısı boşalır.

C) Grafik x eksenini kestiğinde depoda 2 m3 su kalır.

D) 13 saat sonunda depoda 14 m3 su kalır.

 

Çözüm:

A) Grafiğin y eksenini kestiği nokta olan 40, depo doluyken içerisindeki su miktarını göstermektedir. DOĞRU

B) 1 saatte 2 m3 su boşaldığına göre 10 saat sonunda 20 m3, yani suyun yarısı, boşalır. DOĞRU

C) Grafiğin x eksenini kestiği nokta, depoda suyun kalmadığı zamanı gösterir. YANLIŞ

D) 1 saatte 2 m3 su boşaldığına göre 13 saatte 26 m3 su boşalır. Geriye 40 – 26 = 14 m3 su kalır. DOĞRU

CEVAP: C


 

2017-2018 LGS

(2017-2018 LGS Sorusu)

Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor. Ahmet’in kumbarasındaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Kumbarada Bulunan ve Harcanan Toplam Para Miktarı

2017-2018 LGS veri analizi sorusu

Grafiğe göre Ahmet’in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
 
 

Çözüm:

Ahmet'in harcadığı para ile kumbarasında kalan paraların toplamı sabittir. Bu iki miktar 10. günde eşitlendiğine göre, Ahmet 10 günde kumbaradaki paranın yarısını harcamıştır. Buna göre, parasının tamamını 20 günde harcar.

CEVAP: A


 

2018-2019 LGS

 

(2018-2019 LGS Sorusu)

Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayımlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır.

Grafik: Yayımlanacak Programların Sürelere Göre Dağılımı

2019 LGS TV programları sorusu

Tablo: 24 Saatlik Yayın Akışı

Sıra Program Adı Yayın Saati
1 El Emeği Göz Nuru 08.00 - …
2 Başarının Sırrı … - …
3 Anadolu’da Lezzet Durakları … - …
4 Piramitlerin Gizemi … - …
5 Çanakkale Destanı … - …
6 Ata Sporlarımız … - …
7 Doğanın Gücü … - …
8 Dünya Atletizm Şampiyonası … - …
9 Bilgisayar Dünyası … - …
10 Notaların Dili … - …
 

Verilenlere göre “Ata Sporlarımız” adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19:00 - 20:00
B) 01:00 - 02:00
C) 20:00 - 21:00
D) 02:00 - 03:00
 

Çözüm:

24 saatlik zaman dilimi 360° ile ifade edildiğine göre bu dairedeki her 360° ÷ 24 = 15° açı, bir saatlik bir dilimi göstermektedir. Grafikteki açıları kullanarak hangi programın kaç saat sürdüğünü aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

 • 1. sıradaki program: 30 ÷ 15 = 2 saat
 • 2. sıradaki program: 15 ÷ 15 = 1 saat
 • 3. sıradaki program: 45 ÷ 15 = 3 saat
 • 4. sıradaki program: 15 ÷ 15 = 1 saat
 • 5. sıradaki program: 60 ÷ 15 = 4 saat
 • 6. sıradaki program: 15 ÷ 15 = 1 saat
 

Yukarıdaki süreleri kullandığımızda, programların yayın saatlerinin aşağıdaki gibi olduğunu görebiliriz.

 • 1. sıradaki program: 08:00 ↠ 10:00
 • 2. sıradaki program: 10:00 ↠ 11:00
 • 3. sıradaki program: 11:00 ↠ 14:00
 • 4. sıradaki program: 14:00 ↠ 15:00
 • 5. sıradaki program: 15:00 ↠ 19:00
 • 6. sıradaki program: 19:00 ↠ 20:00

CEVAP: A


→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri Analizi Çıkmış Sorular ve Çözümleri