VERİ ANALİZİ


KONU 25: VERİ ANALİZİ

ÇIKMIŞ SORULAR: VERİ ANALİZİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI-2


ÇIKMIŞ SORULAR: VERİ ANALİZİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ LGS SORULARI-2

ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2017-2018 0
2018-2019 1
2019-2020 3
2020-2021 2
2021-2022 1
2022-2023 2
 

Aşağıda, LGS'de veri analiziyle ilgili çıkan soruları ve bu soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanan bu sorular, her sayfada en fazla 5 soru olacak şekilde kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır. Diğer soruları görebilmek için önceki sayfaya geçebilirsiniz.

2018-2019 LGS

 

(2020-2021 LGS Sorusu)

Bir elektronik eşya mağazasında 2019 ve 2020 yıllarında satılan K, L ve M marka televizyon sayılarının dağılımı, aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

LGS televizyon sorusu

Bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalırken M marka televizyon sayısı 40 artmıştır.

Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır?

A) 250
B) 240
C) 225
D) 210
 

Çözüm:

Daire grafiğinde 120⁰ ile gösterilen parça, bütünün ...'üne eşittir. Dolayısıyla, 2019 yılında satılan M marka televizyon sayısına x dersek, aynı yıl sayılan tüm televizyonların sayısı 3x olur. Yine 2019 yılında 90⁰ ile gösterilen L marka televizyonların sayısı, aynı yıl satılan tüm televizyonların sayısının ...'üne eşittir. Bu sayıyı ... şeklinde ifade edebiliriz.

Satılan M marka televizyonların sayısı 2020 yılında 25 azaldığına göre ikinci yıl için bu sayıyı ... şeklinde gösterebiliriz. Bu ifade sağdaki grafikte 90⁰ ile gösterildiği halde satılan M marka televizyonlar aynı grafikte 180⁰ ile gösterilmiştir. Buna göre, 2020 yılında satılan M marka televizyon sayısı ...'in 2 katıdır.

... ...         (1)

Soruda verilenlere göre, 2020 yılında satılan M marka televizyon sayısı x'ten 40 fazladır. Dolayısıyla, (1)'deki ifadeyi x + 40'a eşitleyerek x'in değerini bulabiliriz.

... ...

... ...

...

...

2019 yılında satılan M marka televizyon sayısı 180 ise, aynı yıl satılan televizyon sayısı 180 . 3 = 540'tır. Soldaki grafikte K marka televizyonlar 360⁰ – (120⁰ + 90⁰) = 150⁰ ile gösterilmiştir. Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı

...'tir.

CEVAP: C


 
 

2021-2022 LGS

 

(2021-2022 LGS Sorusu)

Bir süt fabrikasında muz aroması ile muzlu süt, çilek aroması ile çilekli süt yapılmaktadır. Elde edilen meyveli sütler özdeş kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulmaktadır.

LGS süt sorusu-1

Bir günde üretilen muzlu süt ve çilekli süt miktarı daire grafiğinde ve bu meyveli sütlerde kullanılan aromların toplam miktarı kareli zeminde verilen sütun grafiğinde aşağıda gösterilmiştir.

LGS süt sorusu-2
LGS süt sorusu-3

Buna göre, bir kutu muzlu sütteki muz aromasının, bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı kaçtır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Sütun grafiğinde verilen bilgilere göre, sütlerde kullanılan çilek aroması 3 birimse, muz aroması 4 birimdir.

LGS süt sorusu çözüm

Daire grafiğine göre ise, üretilen çilekli süt miktarı, muzlu sütün ... katıdır. Muzlu sütun miktarına x dersek, çilekli sütünki 2x olur.

x birim muzlu süt için 4 birim aroma kullanıyorsa, 2x birim muzlu süt için 2 × 4 = 8 birim aroma kullanılır. Aynı miktardaki çilekli süt içinse 3 birim aroma kullanılmaktadır. Dolayısıyla, muzlu sütteki aromanın çilekli sütteki aromaya oranı ...'tür.

CEVAP: D

 
 
 

2022-2023 LGS

 

(2022-2023 LGS Sorusu)

Bir müşterinin alışveriş yaptığı A ve B mağazalarında TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı, daire grafiğinde; A mağazasında ödeyeceği toplam tutarın taksitleri, birim kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Taksit sorusu 1-lgs
Taksit sorusu 2-lgs

Bu müşteri, B mağazasına 1800 TL ödemiştir.

Buna göre, bu müşterinin A mağazasına ödeyeceği 1. taksit kaç liradır?

A) 450
B) 600
C) 750
D) 900

Çözüm:

Müşterinin B mağazasına ödediği 1800 TL, daire grafiğinde 120°'lik bir dilimle gösterilmiştir. Geriye kalan dilimin merkez açısı 360° – 120° = 240°'dir. 240°'lik açı 120°'nin 2 katı olduğu için müşterinin A mağazasına ödediği miktar 1800 × 2 = 3600 TL'dir.

Sütun grafiğinde, 1. taksit 3 birim, 2. taksit 4 birim ve 3. taksit 5 birim uzunluğunda sütunlarla gösterilmiştir. Buna göre ödenecek 3600 TL, toplam 3 + 4 + 5 = 12 birimle ifade edilmiştir. 1 birime karşılık 3600 ÷ 12 = 300 TL denk geldiği için 1. taksit 3 × 300 = 900 TL'dir.

CEVAP: D


(2022-2023 LGS Sorusu)

Elektrikli otomobil üreten bir firma, bu otomobilllerin tercih edilme nedenlerini araştıran bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan müşterilerin cinsiyetlerine ve verdikleri cevaplara göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

Anket sorusu 1-lgs
Anket sorusu 2-lgs

Anket sonuçlarına göre,

 • Ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı, ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır.
 • Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı, sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşittir.
 • Konforu tercih eden kadınların sayısı 60'tır.

Ankete katılan her bir müşteri, grafikte gösterilen tercih edilme nedenlerinden yalnızca birini seçebildiğine göre, bu ankete katılanların toplam sayısı kaçtır?

A) 540
B) 450
C) 360
D) 300

Çözüm:

Her müşteri yalnız bir nedeni seçebildiğine göre soldaki daire grafiğinin gösterdiği kişi sayısı, sağdaki daire grafiğinin gösterdiği cevap sayısına eşittir. Buna göre, aynı merkez açıya sahip olan dilimler iki grafikte de aynı sayıda kişiyi ifade etmektedir. Sol grafiktedki kadınlar 160° ile gösterildiğinden sağ taraftaki kadınların verdiği cevaplar da toplam 160° ile gösterilmelidir.

Şimdi soruda verilen anket sonuçlarına göre çıkarımlar yapalım.

 • "Ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı, ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır."

  Dolayısıyla, sağdaki grafikte 160° ile gösterilen dilimi seçen kadınlar 1 birim ise, aynı dilimi seçen erkekler 3 birimdir. Toplam 1 + 3 = 4 birim ile gösterilen 160°'lik merkez açıya sahip olan sarı dilimin 4'te 1'i (160° ÷ 4 = 40°'si) kadınlardır.

 • "Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı, sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşittir."

  Sağlamlık kısmını gösteren dilimin merkez açısı

  360° – (160° + 80°) = 120°'dir.

  Bu dilimin yarısı erkek, yarısı kadın olduğundan kadınları temsil eden kısmın açısı 120° ÷ 2 = 60°'dir.

 • "Konforu tercih eden kadınların sayısı 60'tır."

  Soldaki grafiğin 160°'lik kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Sağdaki grafikte ise sarı dilimin 40°'si, yeşil dilimin 60°'si ve mavi dilimin bir kısmı kadındır. İki grafikte de toplam açıların eşit olması gerektiğinden, kadınlar mavi dilimin

  160° – (40° + 60°) = 60°'lik

  kısmı ile ifade edilmelidir. 60°'lik kısım 60 kişiye karşılık geliyorsa tüm katılımcıları gösteren 360°'lik kısım 360 kişiye karşılık gelir.

CEVAP: C

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Veri Analizi Çıkmış Sorular ve Çözümleri