TEOREMLER VE İSPATLAR

ÜÇGENDE AÇIORTAYLAR NEDEN BİR NOKTADA KESİŞİRLER?


 
 
 
Açıortaylar neden bir noktada kesişirler- ispat

📚 Bir üçgendeki tüm açıortaylar bir noktada kesişirler.

 
 

İSPAT

Bir dik üçgendeki tüm açıortayların bir noktada kesiştiğini ispatlayabilmek için açıortaylardan ikisini çizip, üçüncü açıortayın çizdiğimiz açıortayların kesişim noktasından geçtiğini gösteriyoruz.

Üçgende iki açıortayın kesişimi

Bir ... üçgeninde ... ve ... açılarının açıortaylarını çizip, kesişim noktasına K diyelim.

Açıortaylardan dikme

K noktasından AB, AC ve BC kenarlarına dik indirelim.

Açıortayların kesişimi ispat

Tüm iç açıları aynı olduğu için ... ve ... üçgenleri benzerdir. Bu iki üçgenin hipotenüsleri de aynı olduğu için ... ve ... üçgenleri aynı zamanda eş üçgenlerdir. Bu da |HK| ve |KI| uzunluklarının eşit olduğunu gösterir.

 
 
Üçgende açıortaylar tek noktada kesişir- ispat

Benzer şekilde ... ve ... üçgenleri de eş üçgenlerdir ve dolayısıyla |KI| ve |KG| uzunlukları da eşittir.

Açıortayların kesişimi-eş üçgenler

A ve K noktalarının arasına bir doğru parçası çizerek, ... ve ... dik üçgenlerini oluşturalım. Bu dik üçgenlerin hipotenüsleri ortaktır ve |HK| = |GK|'dır. Buna göre, üçüncü kenar uzunlukları da eşit olmalıdır (|AH| = |AG|). Tüm kenarları eşit olduğundan, ... ve ... üçgenlerinin eş olduklarını ve dolayısıyla ... ve ... açılarının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, AK doğru parçasının üçüncü açıortayın bir parçası olduğu sonucuna erişebiliriz. Buna göre, ... açısının açıortayı ... ve ... açılarının açıortaylarının kesişim noktasından geçer. Başka bir değişle, bir üçgendeki tüm açıortaylar bir noktada kesişirler.