KONU 18 - DENK KESİRLER VE SADELEŞTİRME

BÖLÜM 1 - DENK KESİRLER


 

Aynı miktarları gösteren kesirlere denk kesirler denir.

 

Kesirlerin denkliğini göstermek için "=" işareti kullanılır.

... ... ... ...

kesirleri denktir.

Denk Kesirler
 
  • En soldaki resimde bir ekmeğin yarısını veya ...’sini görüyoruz.
  • Soldan ikinci resimde 4 parçaya bölünen bir ekmeğin 2 parçasını veya başka bir değişle, bir ekmeğin ...’ünü görüyoruz.
  • Soldan üçüncü resimde 6 parçaya bölünen bir ekmeğin 3 parçasını veya ...’sını görüyoruz.
  • En sağdaki resimde ise, 8 parçaya bölünen ekmeğin 4 parçasını veya ...’ini görüyoruz.
 

Yukarıdaki ekmekler farklı kesirlerle ( ..., ..., ... ve ... ile) ifade edilseler de, aynı miktarı göstermektedirler. Bu nedenle, ..., ..., ... ve ... kesirleri denktir. Bu denkliği matematiksel olarak,

... ... ... ...

ile gösterebiliriz.

Denk Kesirler

Yukarıdaki kesirler bir bütünün aynı miktarını gösterdikleri için denktirler.

... ... ...

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki kesirlerden hangilerinin birbirine denk olduklarını bulalım.

... ... ... ... ... ... ... ...

Yalnızca basit kesirler değil, aynı zamanda bileşik kesirler de denk olabilirler.

Denk Kesirler

Yukarıdaki iki kesir de aynı miktarı ifade ettiği için denktirler.

...

Denk Kesirler

Aynı miktarı gösterdiklerinden, yukarıdaki kesirlerin denk olduklarını söyleyebiliriz.

...

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki kesirlerden birbirine denk olanları bulalım.

...       ...       ...       ...       ...       ...