8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 15-ÜSLÜ SAYILARLA İŞLEMLER

BÖLÜM 3-ÜSLÜ SAYILARDA BÖLME VE ÜSLÜ SAYILARIN ÜSSÜ


 
 

2) ÜSLÜ SAYILARDA BÖLME

Üslü bir sayıyı, kuvvetinin işaretini değiştirerek (işareti + ise - yaparak, işareti - ise + yaparak), paydan paydaya veya paydadan paya çarpım halinde alabiliriz.

...

Örneğin, yukarıdaki kesirde, payı paydaya alalım:

...

Benzer şekilde paydadaki sayıyı, paya çarpım halinde yazabiliriz.

... ...

Veya duruma göre, her iki işlemi birden yapabiliriz.

...

 
 

3) ÜSLÜ SAYILARIN ÜSSÜ

Üslü bir sayının üssünü alırken kuvvetleri birbiri ile çarparız.

üslü sayının üssü

  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...