ONDALIK GÖSTERİM


KONU 25: KESİR VE ONDALIK GÖSTERİM DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİMİ KESRE DÖNÜŞTÜRME


BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİMİ KESRE DÖNÜŞTÜRME

Ondalık gösterimi tam sayılı kesre dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyebiliriz.

TAM KISIM

 • ondalık gösterim kesre dönüştürme-aşama 1

  Ondalık gösterimin tam kısmı sıfırdan farklıysa, bu sayıyı kesrin tam kısmına yazarız.

 • ondalık gösterim kesre dönüştürme-Tam kısım 0

  Ondalık gösterimin tam kısmı sıfıra eşitse, kesrin tam kısmına bir şey yazmayız.

 

PAY

 • ondalık gösterim kesre dönüştürme-aşama 2

  Başında sıfırlar yoksa ondalık kısmı direkt olarak paya yazarız.

 • ondalık gösterim kesre dönüştürme-Başında sıfırlar

  Ondalık kısmın başında sıfırlar varsa, bu sıfırları atarıp geriye kalan sayıyı kesrin payına yazarız.

PAYDA

ondalık gösterim kesre dönüştürme-aşama 3
ondalık gösterim kesre dönüştürme-Başında sıfırlar

Ondalık kısımda

 • 1 rakam varsa, kesrin paydasına 10,
 • 2 rakam varsa, kesrin paydasına 100 ve
 • 3 rakam varsa, kesrin paydasına 1000

yazarız.

56,67 ondalık gösterimini kesre dönüştürelim.

 
ondalık gösterimi kesre dönüştürme örnek 1
 
...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını, kesrin tam kısmına yazalım.

...

PAY

Ondalık gösterimin ondalık kısmını, kesrin payına yazalım.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 2 rakam olduğu için kesrin paydasına 100 yazalım.

102,8 ondalık gösterimini kesre dönüştürelim.

 
ondalık gösterimi kesre dönüştürme örnek 2
 
...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını, kesrin tam kısmına yazalım.

...

PAY

Ondalık gösterimin ondalık kısmını, kesrin payına yazalım.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 1 tane rakam olduğu için kesrin paydasına 10 yazalım.

1,08 ondalık gösterimini kesre dönüştürelim.

 
ondalık gösterimi kesre dönüştürme örnek 3
 
...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını, kesrin tam kısmına yazalım.

...

PAY

Ondalık gösterimin ondalık kısmını, kesrin payına yazalım. 08’in başındaki 0’ın bir değeri olmadığı için paya sadece 8 yazalım.

...

PAYDA

Ondalık kısımda (0 da dâhil) 2 rakam olduğundan kesrin paydasına 100 yazalım.

0,145 ondalık gösterimini kesre dönüştürelim.

 
ondalık gösterimi kesre dönüştürme örnek 4
 
...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmı 0 olduğu için kesrin tam kısmına bir şey yazmayalım.

...

PAY

Ondalık gösterimin ondalık kısmını, kesrin payına yazalım.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 3 rakam olduğundan kesrin paydasına 1000 yazalım.

0,001 ondalık gösterimini kesre dönüştürelim.

 
ondalık gösterimi kesre dönüştürme örnek 5
 
...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmı 0 olduğu için kesrin tam kısmına bir şey yazmayalım.

...

PAY

Ondalık gösterimin ondalık kısmını, kesrin payına yazalım. 001’in başındaki 0’ların bir değeri olmadığı için paya sadece 1 yazalım.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 3 rakam olduğundan kesrin paydasına 1000 yazalım.

Ondalık gösterimin tam kısmı 0 olduğunda, bir basit kesir elde ettiğimize dikkat edelim.

 
 

Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesre dönüştürün.

a) 300,01 = ...........

b) 5,5 = ...........

c) 6,054 = ...........

ç) 18,4 = ...........

d) 143,987 = ...........

e) 34,42 = ...........

Ondalık gösterimi kesre dönüştürdükten sonra sadeleştirmeler yapabiliriz.

10,5 ondalık gösterimini kesre dönüştürüp, sadeleştirelim.

 

... ... ...

0,44 ondalık gösterimini kesre dönüştürüp, sadeleştirelim.

 

... ... ...

 
 

Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesre dönüştürüp, bu kesirlerin en sade hallerini bulun.

a) 15,94 = ..........

b) 5,105 = ..........

c) 61,25 = ..........

ç) 0,64 = ..........

d) 87,8 = ..........

e) 6,197 = ..........

Ondalık kısmın en sağında 0 olup olmaması kesrin değerini değiştirmez.

0,40 ile 0,4'ın değeri aynıdır.

 

Yukarıda öğrendiğimiz kuralları uyguladığımızda, ilk ondalık gösterimin kesir değerinin ... ... ... olduğunu görebiliriz.

 

İkinci ondalık gösterimin değeri de ... ... ...'tir.

Buna göre 0,4 ile 0,04 sayıları birbirine eşittir.

 • 13,6 = 13,60 = 13,600
 • 213,2 = 213,20 = 213,200
 • 0,84 = 0,840

Ondalık kısmı 0 olan bir ondalık gösterim, bir tam sayıya eşittir.

8,0 ile 8 birbirine eşittir.

 

Bu eşitliği kesir gösterimi kullanarak da görebiliriz.

8,0’ı kesre dönüştürürsek, ... gösterimini elde ederiz. ... kesri 0’a eşit olduğundan, bu sayı 8’e eşittir.

 • 100,0 = 100
 • 21,00 = 21
 • 0,0 = 0

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesir ve Ondalıklı Sayı Dönüşümleri Konusuna Git